Jednodňový výlet - výlety z mojej ponuky - každý výlet prevážne na jeden deň
Všetky výlety
Poznávací zájazd a zájazdy
Všetky zájazdy
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

popis výletu...


Máj


Bátoryčkin okruh - hrady Sárvár, Lockenhaus (Léka), Deutschkteutz (Keresztúr) a Čachtice (Maďarsko, Rakúsko, Slovensko)


 • termín :28.05.2016
 • doprava:30€/os.
 • voľné miesta : 0
 • špecifický symbol: 321
  variabilný symbol: Vaše telefónne číslo v tvare: 9xxxxxxxxTento výlet je už plne obsadený... zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.

Báthory - ťažká téma.

Drakula, Frankenstein a Nižnánskeho Čachtická pani boli za mojich školných čias knihy, ktoré si každý školák, len čo sa naučil ako - tak čítať, okamžite požičal z knižnice. Boli to v tej dobe "horory", ktoré strašili detskú fantáziu. Avšak okrem Frankensteina boli Drakula aj Čachtická pani inšpirované skutočnými historickými postavami

Erzsebet Bathory (Alzbeta Batoriova) - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skSen navštíviť sídlo Vlada III. Tepesa (Drakulu) v Rumunsku si splním snáď niekedy v budúcnosti. Avšak sen vydať sa aspoň čiastočne po stopách Alžbety Bátoryovej, ktorú, ak dovolíte, tu budem pomenovávať menom, ktorým ju volali v časoch jej života - Erszébet Báthory, nie je taký nesplniteľný! Splietam ho v hlave už asi tri roky a teraz konečne má jasné kontúry.

Najprv som musela nájsť človeka, ktorý by bol ochotný a hlavne, schopný, nám v autobuse porozprávať informácie z jej života. Veľa toho sa dá nájsť na webe a popísalo sa o nej aj veľa kníh. Avšak čo je naozaj doložené v písomných zmienkach a čo je len výmysel literátov?

Takého človeka som našla prostredníctvom združenia nahrade.sk. Dali mi kontakt na síce Češku, no po rozhovore s ňou a po prečítaní materiálov o Erzsébet Bátory, ktoré mi poslala, mi bolo jasné, že na správnu osobu! Niečo málo z jej vedomostí si môžete prečítať na webe, ktorý spravuje

Základné fakty zo života Erzsébet Báthory :

 • narodila sa v presne nedochovalý deň roku.1560 v Bátore (dnes Nyírbátor vo východnom Maďarsku, v tej dobe rodové sídlo rodu Báthory)
 • zasnúbili ju v 13-tich rokoch
 • vydávala sa 8.5.1575 ako 15-ročná, za 20 ročného Františka (Ferencz) Nádašdyho. Sobáš sa konal vo Vranove a veselilo sa na ňom 4 500 hostí.
 • týmto sobášom sa spojili dva najbohatšie uhorské rody, ktoré odteraz vlastnili panstvá : Nagyecsed, Nyírbátor, Fuzér, Sárvár, Koszeg, Keresztúr, Léka, Čičva, Vranov, Devín, Beckov a Čachtice.
 • Erzsébet porodila 5 detí, 3 dcéry a 2 synov. Prvý krát rodila v 25-tich rokoch.
 • jej manžel Ferencz zomrel v Sárváre 4.1.1604 ako 49 ročný
 • z Erzsébet sa stala 43 ročná, žiadaná, v Uhorsku najbohatšia vdova, ktorá sa viac nevydala
 • 27.12.1610 sa vydal palatín Juraj Thurzo na základe žiadosti uhorského kráľa Mateja II. Habsburského z Prešporka do Čachtíc, kde o dva dni neskôr prichytil Erzsébet pri mučení dievčat. Na mieste ju odsúdil na doživotné väzenie na Čachtickom hrade.
 • pani Čachtíc zomrela na svojom hrade 21.8.1614 o 2. hodine v noci - mala 54 rokov. Väznená bola 3 roky, 7 mesiacov a 23 dní.
 • Erzsébet Báthory bola pochovaná v kostole v Čachticiach, no jej hrob sa dodnes nenašiel.


Kde teda a vlastne prečo je vhodné hľadať hrobku krvavej grófky? 


Pri odpovedi na prvú otázku nám pomôže pravdepodobnosť. Alžbeta Bátoriová bola pochovaná bez veľkej slávy, v tichosti, do hrobky určenej pre jednu rakvu, za prítomnosti výlučne členov najbližšej rodiny. Hrobka pravdepodobne ani nikdy nebola označená náhrobným kameňom. Preto, ak sa kdekoľvek nájde podzemná krypta s viacerými rakvami, je takmer vylúčené, aby medzi nimi bola aj jej. Príbuzní by ju nepochovali s ľuďmi stojacimi na nižších stupňoch feudálnej hierarchie a žiaden príslušník akejkoľvek generácie žijúcej po jej smrti by sa nedal pochovať do krypty spolu s ňou.

Odpoveď na druhú otázku je už zložitejšia. Alžbeta Bátoriová predstavuje z celosvetového hľadiska najznámejšiu historickú osobnosť spätú so Slovenskom. Mnohým ľudom sa určite nepáči, že sa pri zviditeľňovaní našej krajiny musíme opierať o tak negatívnu postavu, akou Báthoryčka skutočne bola, a navyše, podľa prísnych "nacionálnych" kritérií, ani nebola Slovenka. Žiaľ, minulosť sa nedá prepísať ani opraviť. Treba si ju pripomínať a zobrať z nej ponaučenie. 

Nájdením miesta posledného odpočinku jej ostatkov môžeme na jednej strane vyplniť jednu doposiaľ bielu stránku v knihe nazývanej história a súčasne pomocou najnovších výdobytkov vedy s konečnou platnosťou určiť príčinu, buď jej prirodzenej alebo násilnej smrti. Odpoveď na najzávažnejšiu otázku, čo stálo za temnými stránkami jej osobnosti, aké pohnútky ju viedli k jej ohavným skutkom, či bola duševne chorá, alebo v plnej miere zodpovedala za svoje činy, sa však už nedozvieme nikdy. 

                                                                                                                               (zdroj : http://www.bathory.sk/kde_je_hrob.html)


Náš výlet 

Prvou zastávkou tohto výletu mal byť pôvodne Sárvár. Avšak vzhľadom k časovej náročnosti výletu by ste mali čas na obed už okolo 12-tej hodiny, čo je podľa mňa veľmi skoro. Preto najprv navštívime Deutschkreutz, potom Lockenhaus a až následne Sárvár, čím sa obed presunie na 14-tu hodinu. Ešte predtým však do nášho autobusu v Bratislave okrem mňa nastúpia 2 sprievodkyne. Prvou bude už spomínaná špecialistka na život Erzsébet Báthory, ktorá vám bude celý deň rozprávať všetko, čo o jej živote vie. Druhá sprievodkyňa bude nemecký výklad v Lockenhause a maďarský v Sárvári, prekladať do slovenčiny.

Deutschkreutz (Keresztúr)


je zámok, ktorý Nádasdyovci ešte ako hrad získali sobášom Tomáša Nádasdyho s Ursulou Kanizsaiovou (rodičia Františka Nádasdyho). Tí si v roku 1560 dali k pôvodnému hradu pristavať novú budovu, ktorá spĺňala vyššie nároky na úroveň bývania. Počas povstania Gabriela Bethlena však bola stavba zničená a následne zbúraná. Na pôvodných základoch potom nechal syn Erzsébet Báthory - Pavol Nádasdy, postaviť renesančný zámok. Ten vyzdobil maľbami, gobelínmi a množstvom umeleckých diel.

hrad Deutschkreutz, kedysi nazyvany Keresztur - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skV tomto zámku Erzsébet len pár mesiacov po smrti svojho manžela organizovala zásnuby ich staršej dcéry Anny s bratrancom Juraja Thurzu. Na tomto zámku, vtedy nazývanom Keresztúr, sa udial ešte jeden významný okamih v Erzsébetinom živote - dňa 3.9.1610 tu spísala testament, v ktorom všetok majetok prepísala na svoje tri deti. 

Zámok je od roku 1966 majetkom maliara Antona Lehmdena, ktorý tu žije a usporadúva maliarske sympóziá. Po zámku nás prevedie a predstaví nám svoje diela sám pán majiteľ - lámanou slovenčinou. Pochádza totižto zo Slovenska, z Nitry.

Vstupné do zámku Deutschkreutz : 5€

Lockenhaus (Léka)

bude druhým zastavením nášho putovania. Tento hrad patril a aj patrí k najkrajším hradom v Rakúsku. Bol založený v 13. storočí, od roku 1390 patril 145 rokov rodu Kanizsai, po nich ďalších 141 rokov zas rodu Nádasdy. Okrem toho, že sem chodievala Erzsébet Báthory, je tento hrad zaujímavý aj inými vecami. 

hrad Lockenhaus, kedysi nazyvany Leka - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPrvou v poradí je Železná panna. Schladím však vaše nadšenie, nie je to tá, o ktorej písal Nižnánsky. Táto je datovaná do prelomu 17. - 18. storočia a je to mučiaci nástroj, ktorý sa v tej dobe používal.

Druhou v poradí je zas odkaz na Templárskych rytierov. Pri opravách hradu sa pod niekoľko storočí starou stavebnou sutinou našiel kamenný kváder vysoký asi 120 cm, ktorý je vo vnútri z časti vyhĺbený, aby tak vzniklo miesto na pohár s hostiami a je v ňom vyrytý záhadný symbol. Podľa Petra Fiebacha a Johannesa Fiebacha (autorov knihy Tajomstvo grálu), je rytina na tomto kameni jednoduchým znázornením akéhosi prístroja, ktorý dokázal vyrábať mannu - pokrm, ktorým sa živil na svojej štyridsaťročnej ceste púšťou Izraelský ľud. Tento prístroj považujú autori knihy za Svätý grál, preto je podľa nich na tomto hrade zašifrované jedno z najväčších tajomstiev všetkých čias.

Hrad si prezrieme so sprievodcom, ktorého výklad nám bude do slovenčiny prekladať sprievodkyňa.

Vstupné do zámku Lockenhaus : 9,50€

hrad Sárvár

bol rodovým sídlom Nádašdyovcov. Tu sa narodil aj zomrel František Nádašdy, tu ho ako 18 ročného zasnúbili s 13 ročnou Erzsébet. Ona tu napokon aj trávila najviac času a tvrdí sa, že práve tu zabila najväčšie množstvo svojich obetí

hrad Sarvar - rodove sidlo nadasdyovcov - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPo príchode do Sárváru si prezrieme hrad Sárvár, kde budeme mať upravenú prehliadku so zameraním sa na rod Nádasdy a Báthory. Bude čas aj na suveníry a obed. Odtiaľto sa potom vyberieme na posledné miesto životného príbehu Erzsébet Báthory - do Čachtíc. 
vstupné do hradu Sárvár (aby sme to v autobuse nekomplikovali forintami, výnimočne budem vstupné do hradu vyberať v Eurách) :

 • jednotne 4€


249 km dlhá cesta do Čachtíc nám bude trvať nejaké 4 hodiny, počas ktorých si, unavení, budete môcť trošku zdriemnuť. Oplatí sa však, lebo v Čachticiach mám pre vás jedno prekvapenie.

Čachtice


hrad cachtice - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skAko prvý navštívime hrad. V júni 2014 ho po dvoch rokoch rozsiahlych rekonštrukčných prác za 1,18 mil. €, kedy reštaurátori spod zeme vykopali stáročia zavalené nádvoria a komnaty a doslova z popola tu povstali budovy a strechy, znova sprístupnili verejnosti. Hrad bol zničený v roku 1772, kedy vyhorel a odvtedy len chátral.

V čase našej návštevy bude hrad otvorený už len pre nás a tak si budete môcť v pokoji predstaviť, ako sa po ňom prechádza Erzsébet Báthory, alebo ako pozerá z okna veže - zo svojho domáceho väzenia.


Po prehliadke hradu sa ešte zastavíme v obci Čachtice, kde bola vďaka partii nadšencov verejnosti sprístupnená neobvyklá zaujímavosť - Čachtické podzemie. Pod celými Čachticami sa totižto ako pavučina rozprestierajú tajomné chodby. Z pôvodných vínnych pivníc obyvatelia vybudovali niekoľko kilometrov dlhý systém chodieb s viacerými poschodiami,  kam sa ukrývali pred Turkami. Do podzemia sa vchádzalo úzkymi vchodmi, vďaka čomu sa bolo možné účinne brániť pred prenasledovateľmi, kedy dokázal len jeden ozbrojený človek zastaviť celý regiment vojska. Podzemie bolo uspôsobené i na dlhodobejší pobyt ľudí, ktorí v ňom mali uskladnené ovocie, víno, ľadovne s potravinami a zbožné jamy s uskladneným obilím. V podzemí bol dômyselný systém  vetrania všetkých poschodí. 

Ako zázrakom sa dochovalo práve podzemie pod bývalou prešovňou vína zo 16. storočia, patriace Nádašdyovcom a tak, samozrejme, aj Erzsébet. Podzemie bolo súčasťou ich kaštieľa, kde mali záhradu, sady a vinohrad. Panstvo malo ochranu za hradbami hradu, no ich služobníctvo využívalo toto podzemie pod prešovňou. Do dnešných čias sa tu v podzemí zachoval Nádašdyovský erb v tvare kačky, ozdobné portály, aj niekoľko storočí staré podpisy zvedavých návštevníkov. 

Zaujímavosťou je skutočnosť,  že v podzemí sa stále pracuje, vyhľadávajú sa nové chodby vedúce niekam do neznáma.


To už bude posledné zastavenie tohto výletu. Viem, že tento výlet bude jedným z tých náročnejších, no odmenou vám bude množstvo nových informácií o živote Erzsébet Báthory a návšteva k nám najbližších sídel, ktoré sama navštevovala.


Vstupné (hrad + podzemie) : 3,50€ 

VZDIALENOSŤ : 512 km okruh

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - zastávka na Patrónke v Bratislave
7,10 - zastávka na Hlavnej stanici v Bratislave
9,00 - 10,30 -  prehliadka hradu Deutschkreutz (Keresztúr)

11,30 - 12,50 - prehliadka hradu Lockenhaus (Léka)
14,00 - 16,30 - prehliadka hradu Sárvár, možný obed
20,00 - 22,00 - večerná prehliadka hradu Čachtice a prehliadka čachtického podzemia
24,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
24,10 - príchod na Patrónku v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu

Odchod autobusu : Bratislava (Patrónka) 7:00, Bratislava (Hlavná stanica) 7:10 hod.
Návrat autobusu : na tie isté zastávky do 24,00 hod.
QR kód zájazdu - poznávací zájazd
nedeľa 29 Máj   Uzávierka:
  ..

Jízda králů Vlčnov (UNESCO) a Matúšovo kráľovstvo v Podolí (Česká republika, Slovensko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Jízda králů Vlčnov (UNESCO) a Matúšovo kráľovstvo v Podolí (Česká republika, Slovensko) Jízda králů - čo to je? Odborná poučka hovorí, že Jazda kráľov je ľudový zvyk doteraz neznámeho pôvodu, spojený poväčšinou s tradičným kresťanským sviatkom. Kedysi sa tento zvyk praktizoval v mnohých...


Výlet sa z dôvodu nenaplnenia minimálnej kapacity autobusu NEUSKUTOČNÍ...
čítať viac » doprava: 13.00 €/os. voľné miesta : -

Jún


piatok 03 Jún   Uzávierka:
  01.05.2016

Národný park Hortobágy puszta, prehliadka Debrecína a Tokaj - v lete, na 3 dni (Maďarsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)


Tento zájazd je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » cena: 120.00 €/os. voľné miesta : 0
sobota 11 Jún   Uzávierka:
  06.06.2016

Súťažný ohňostroj na Brnianskej priehrade, vila Tugendhat a vila Löw-Beer v Brne (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)

Súťažný ohňostroj na Brnianskej priehrade, vila Tugendhat a vila Löw-Beer v Brne (Česká republika) Dnes sa vám predvedú ohňostrojci zo Španielska. Podujatie s názvom Ignis Brunensis sa koná v Brne každoročne už od roku 1998 a je to medzinárodná súťažná prehliadka ohňostrojov zahraničných aj českých firiem...


čítať viac » doprava: 16.00 €/os. voľné miesta : 12
nedeľa 12 Jún   Uzávierka:
  06.06.2016

Gödöllő - stretnutie so Sissi vrámci Korunovačného víkendu (Maďarsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Gödöllő - stretnutie so Sissi vrámci Korunovačného víkendu (Maďarsko) Dnes príde aj ... Sissi Výlet do Gödöllő robievam väčšinou raz do roka. Niekedy ho spájam s návštevou okolitých zaujímavostí, no tento rok som vybrala termín konania Korunovačných slávností, ktoré sa tu...


čítať viac » doprava: 27.00 €/os. voľné miesta : 20
sobota 18 Jún   Uzávierka:
  ..

Súťažné rozárium v Hradci Králové, hospital Kuks a Proboštov betlehem v Třebechoviciach pod Orebem (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)


Zájazd sa z dôvodu nenaplnenia minimálnej kapacity autobusu NEUSKUTOČNÍ...
čítať viac » cena: 75.00 €/os. voľné miesta : -
sobota 18 Jún   Uzávierka:
  13.06.2016

Zber levandule v Branove, vodné mlyny na Malom Dunaji a Múzeum včelárstva v Kráľovej pri Senci (Slovensko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Zber levandule v Branove, vodné mlyny na Malom Dunaji a Múzeum včelárstva v Kráľovej pri Senci (Slovensko) Túlačky po vodných mlynoch na Malom Dunaji s autobusom voňajúcim levanduľou Nad postupnosťou jednotlivých zastávok tohto výletu dumám už tretí deň. Najprv levanduľa a nakoniec včely alebo najprv včely a nakoniec levanduľa? Každé...


Tento výlet je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » doprava: 15.00 €/os. voľné miesta : 0
sobota 25 Jún   Uzávierka:
  20.06.2016

Székesfehérvár, Veszprém a kúsok Balatonu (Maďarsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Székesfehérvár, Veszprém a kúsok Balatonu (Maďarsko) Miesta, kde sa rodila maďarská história Maďarsko, to nie je iba Budapešť so svojim Parlamentom či Tropicariom, alebo termálne kúpaliská v Mosonmagyaróvári,...


Výlet sa uskutoční
Odchod autobusu : Bratislava (Patrónka) 7:00, Bratislava (Hlavná stanica) 7:10 hod.
čítať viac » doprava: 19.00 €/os. voľné miesta : 3
nedeľa 26 Jún   Uzávierka:
  20.06.2016

Szentendre - Skanzen maďarskej dediny (Maďarsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Szentendre - Skanzen maďarskej dediny (Maďarsko) Maďarsko - slovanský mix Szentendre, po našom Svätý Ondrej, je mesto rozprestierajúce sa na pravom brehu rieky Dunaj a aj keď sa to nezdá, žije v ňom viac ako 25 000 obyvateľov. Má krásnu promenádu popri Dunaji (korzo) a na hlavnej ceste je množstvo...


čítať viac » doprava: 25.00 €/os. voľné miesta : 37
nedeľa 26 Jún   Uzávierka:
  20.06.2016

Nedeľa vo Family Parku - odmena za vysvedčenie (Rakúsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Nedeľa vo Family Parku - odmena za vysvedčenie (Rakúsko) Zábavný park v Rakúsku ako odmena za vysvedčenie Končí sa školský rok, prázdniny sú tu čo nevidieť, deti sa už neučia a aj koncoročné školské výlety už absolvovali. Darujte im za ich námahu ešte jeden deň...


čítať viac » doprava: 10.00 €/os. voľné miesta : 27

Júl


sobota 02 Júl   Uzávierka:
  27.06.2016

Győr - prehliadka mesta, vriace piesky v Tate a pevnosť v Komárome (Maďarsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Győr - prehliadka mesta, vriace piesky v Tate a pevnosť v Komárome (Maďarsko) Maďarský trojboj Občas sa mi stane, že je výlet úplne vypredaný ešte predtým, ako ho sem stihnem dopodrobna popísať. Väčšinou to býva výlet do Punkevných jaskýň, lebo to už väčšinou aj bez popisu viete,...


Tento výlet je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » doprava: 13.00 €/os. voľné miesta : 0
nedeľa 03 Júl   Uzávierka:
  31.05.2016

Český Krumlov - predstavenie na otáčavom hľadisku, prehliadka mesta a zámku + Stezka korunami stromů a plavba loďou po Lipne (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)


Tento zájazd je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » cena: 97.00 €/os. voľné miesta : 0
sobota 16 Júl   Uzávierka:
  16.05.2016

Sankt Peterburg na 6 nocí s celodennou návštevou Ermitáže (Rusko)
nástup je možný v mestách : Schwechat


Tento zájazd je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » cena: 735.00 €/os. voľné miesta : 0
nedeľa 17 Júl   Uzávierka:
  11.07.2016

Red Bull Air Race Budapest 2016 - Formula 1 leteckého športu (Maďarsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Red Bull Air Race Budapest 2016 - Formula 1 leteckého športu (Maďarsko) Pre priaznivcov klasických leteckých dní mám tento rok bombónik - po dvojročnej prestávke sa do Zeltwegu vrátili letecké dni Airpower, kam vám zabezpečím dopravu, ak máte o túto leteckú šou záujem. Ak však...


čítať viac » doprava: 25.00 €/os. voľné miesta : 48
sobota 23 Júl   Uzávierka:
  23.05.2016

Sankt Peterburg - tak isto na 6 nocí a tiež s Ermitážou na celý deň - druhý turnus (Rusko)
nástup je možný v mestách : Schwechat


Tento zájazd je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » cena: 735.00 €/os. voľné miesta : 0
streda 27 Júl   Uzávierka:
  27.06.2016

Kemp Oštro a Miniundus v Klagenfurte - len jeden 11 dňový turnus (Chorvátsko)
nástup je možný v mestách : Malacky, Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)


Tento zájazd je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » cena: 210.00 €/os. voľné miesta : 0

August


sobota 27 August   Uzávierka:
  22.08.2016

Zámok Tovačov a 35. medzinárodné stretnutie umeleckých kováčov HEFAISTON na hrade Helfštýn (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)

Zámok Tovačov a 35. medzinárodné stretnutie umeleckých kováčov HEFAISTON na hrade Helfštýn (Česká republika)


čítať viac » doprava: 20.00 €/os. voľné miesta : 38

September


piatok 02 September   Uzávierka:
  29.08.2016

Letecký deň Airpower v Zeltwegu - piatok (Rakúsko)
nástup je možný v mestách : Malacky (Billa), Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Letecký deň Airpower v Zeltwegu - piatok (Rakúsko) Dobrá správa pre leteckých nadšencov - po dvojročnej prestávke Zeltweg opäť v plnej paráde! Naposledy sa akcia, ktorú pozná každý priaznivec letectva, konala v roku 2013 s tým, že je to už asi posledný "Zeltweg". Avšak po...


čítať viac » doprava: 30.00 €/os. voľné miesta : 44
sobota 03 September   Uzávierka:
  29.08.2016

Po stopách Jánošíka v Terchovej, Múzeum slovenskej dediny v Martine a dva betlehemy - v Terchovej a Rajeckej Lesnej (Slovensko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Po stopách Jánošíka v Terchovej, Múzeum slovenskej dediny v Martine a dva betlehemy - v Terchovej a Rajeckej Lesnej (Slovensko)


čítať viac » doprava: 28.00 €/os. voľné miesta : 31
sobota 03 September   Uzávierka:
  29.08.2016

Letecký deň Airpower 2016 v Zeltwegu - sobota (Rakúsko)
nástup je možný v mestách : Malacky (Billa), Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Letecký deň Airpower 2016 v Zeltwegu - sobota (Rakúsko) Odvoz autobusom na letecký deň Airpower 2016 v Zeltwegu aj v sobotu Pôvodne som mala v pláne zabezpečiť zvoz len na jeden deň tejto leteckej show, ktorá sa po dvojročnej prestávke opäť koná na leteckej základni v rakúskom Zeltwegu - a to na piatok. Na...


čítať viac » doprava: 30.00 €/os. voľné miesta : 48
sobota 10 September   Uzávierka:
  05.09.2016

Slovácke slávnosti vína v Uherskom Hradišti - návrat loďou po Baťovom kanáli (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)

Slovácke slávnosti vína v Uherskom Hradišti - návrat loďou po Baťovom kanáli (Česká republika)


Tento výlet je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » doprava: 15.00 €/os. voľné miesta : 0
nedeľa 11 September   Uzávierka:
  05.09.2016

Punkevné jaskyne, priepasť Macocha, zámok Rájec nad Svitavou a pivovar Černá Hora (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)

Punkevné jaskyne, priepasť Macocha, zámok Rájec nad Svitavou a pivovar Černá Hora (Česká republika) Opakovanie výletu z apríla 2016 Tento výlet sa uskutočnil v apríli a keďže oň bol veľký záujem, ponúkam vám ho s takým istým programom ešte raz. Neskôr jeho popis spracujem podrobne, no teraz si ho môžete pozrieť tu...


Tento výlet je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » doprava: 15.00 €/os. voľné miesta : 0
štvrtok 15 September   Uzávierka:
  08.08.2016

Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně a hrad Loket (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)


Tento zájazd je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » cena: 130.00 €/os. voľné miesta : 0
sobota 17 September   Uzávierka:
  12.09.2016

Tekvicový festival v Pulkau, zámok Riegersburg a hrad Hardegg (Rakúsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Tekvicový festival v Pulkau, zámok Riegersburg a hrad Hardegg (Rakúsko)


čítať viac » doprava: 22.00 €/os. voľné miesta : 16
sobota 24 September   Uzávierka:
  19.09.2016

Zámok Buchlovice a hrad Buchlov (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)

Zámok Buchlovice a hrad Buchlov (Česká republika)


Tento výlet je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » doprava: 15.00 €/os. voľné miesta : 0

Október


sobota 01 Október   Uzávierka:
  26.09.2016

Burčiakové slávnosti v Stredoveký jarmok v Hustopečiach, možnosť prechádzky k Mandľovej rozhľadni (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)

Burčiakové slávnosti v Stredoveký jarmok v Hustopečiach, možnosť prechádzky k Mandľovej rozhľadni (Česká republika)


čítať viac » doprava: 12.00 €/os. voľné miesta : 45
sobota 01 Október   Uzávierka:
  26.09.2016

Bývalý koncentračný tábor Auschwitz - Birkenau (Osvienčim) - 6 hodinová prehliadka tábora (Poľsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Bývalý koncentračný tábor Auschwitz - Birkenau (Osvienčim) - 6 hodinová prehliadka tábora (Poľsko) Potulky po miestach smrti  Múzeum KL Auschwitz - Birkenau si väčšina návštevníkov prezerá počas 3,5 hodinovej prehliadky so sprievodcom, kde si za 2,5 hodiny prezrú priestory bývalého tábora Auschwitz a 45 minút im zostáva na...


čítať viac » doprava: 35.00 €/os. voľné miesta : 25
nedeľa 02 Október   Uzávierka:
  26.09.2016

Slávnosti husí, zámok a židovská štvrť - Boskovice (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)

Slávnosti husí, zámok a židovská štvrť - Boskovice (Česká republika)


čítať viac » doprava: 16.00 €/os. voľné miesta : 37
sobota 08 Október   Uzávierka:
  03.10.2016

Budapešť - parlament a prehliadka mesta (Maďarsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Budapešť - parlament a prehliadka mesta (Maďarsko)


Tento výlet je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » doprava: 25.00 €/os. voľné miesta : 0
sobota 15 Október   Uzávierka:
  10.10.2016

Olomouc - prehliadka mesta a Svatý kopeček (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)

Olomouc - prehliadka mesta a Svatý kopeček (Česká republika)


čítať viac » doprava: 18.00 €/os. voľné miesta : 15
nedeľa 30 Október   Uzávierka:
  24.10.2016

Prehliadka Hlavného cintorína vo Viedni na
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Prehliadka Hlavného cintorína vo Viedni načítať viac » doprava: 16.00 €/os. voľné miesta : 44

November


sobota 12 November   Uzávierka:
  07.11.2016

Bzenec - Svätomartinské slávnosti a svet fantázie na zámku Uherský Ostroh (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)

Bzenec - Svätomartinské slávnosti a svet fantázie na zámku Uherský Ostroh (Česká republika)


čítať viac » doprava: 12.00 €/os. voľné miesta : 42

December


sobota 03 December   Uzávierka:
  31.08.2016

Krakov a Vianočné trhy - interiéry hradu Wawel, Lagiewniki a soľná baňa Wieliczka (Poľsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)


Tento zájazd je už plne obsadený...
Zavolajte mi na 0918 987 224 a ja vás zapíšem do poradovníka.
V prípade, že sa uvoľní miesto, bude vám toto miesto ponúknuté.
čítať viac » cena: 82.00 €/os. voľné miesta : 0
sobota 03 December   Uzávierka:
  28.11.2016

Betlehem Horní Lideč a 25. Valašský mikulášský jarmek v obci Valašské Klobouky (Slovensko a Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Betlehem Horní Lideč a 25. Valašský mikulášský jarmek v obci Valašské Klobouky (Slovensko a Česká republika) Najprv mechanická "hračka" a potom zábava s Mikulášmi 25.12.2011 bol v obci Horní Lideč do prevádzky uvedený veľký drevený mechanický betlehem so 75 pohybujúcimi sa figúrkami. Jeho výnimočnosť ale...


čítať viac » doprava: 15.00 €/os. voľné miesta : 38
sobota 10 December   Uzávierka:
  05.12.2016

Vianočné trhy v Gőri, predtým návšteva opátstva v Pannonhalme (Maďarsko)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Patrónka), Bratislava (Hlavná stanica)

Vianočné trhy v Gőri, predtým návšteva opátstva v Pannonhalme (Maďarsko)


čítať viac » doprava: 13.00 €/os. voľné miesta : 43
sobota 17 December   Uzávierka:
  12.12.2016

Vianočné trhy v Olomouci, možná prehliadka Olomouca plus niečo k tomu (Česká republika)
nástup je možný v mestách : Bratislava (Hlavná stanica), Bratislava (Patrónka), Malacky (pri Tescu)

Vianočné trhy v Olomouci, možná prehliadka Olomouca plus niečo k tomu (Česká republika)


čítať viac » doprava: 18.00 €/os. voľné miesta : 40

zájazdy na celý rok...

Ponuka zájazdov