Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

GDPR - (General Data Protection Regulation)
alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov.

(spracovala: Gabriela Murínová)

25.5.2018 vošiel v platnosť Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) vychádzajúci z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Mohla by som tu citovať množstvo jeho odrážok, ale myslím si, že bude korektnejšie a pre vás zrozumiteľnejšie, keď vám sem opíšem proces, ako pracujem s vašimi osobnými údajmi.

Hneď na začiatku musím uviesť, že s vašimi osobnými údajmi sa zoznamujú iba dve osoby a to :

Magdaléno Gondolová ako majiteľka cestovnej kancelárie a Gabriela Murínová ako majiteľka cestovnej agentúry.

Nikto iný, sa k vašim údajom nemôže dostať.

Na prihlásenie sa na výlet potrebujeme len minimum vašich údajov a to meno a priezvisko, vašu mailovú adresu a telefonický kontakt na vás (ďalej len „vaše osobné údaje“).

Na čo my dve používame vaše osobné údaje?

Meno a priezvisko - keď nebudeme vedieť, ako sa voláte, tak si vás na výlet nevieme zapísať. Ak nám však zadáte aj falošné meno či vašu prezývku, nám to nevadí - zapíšeme si vás pod ním, ak vám nevadí, že vás tým menom budeme oslovovať.

Mailová adresa – keďže máme internetovú cestovú agentúru a kenceláriu, budeme komunikovať hlavne mailom. No a bez mailovej adresy to asi nepôjde. Ak nám vašu mailovú adresu nechcete oznámiť, môžeme komunikovať telefonicky.

Telefonický kontakt – potrebujeme na tri veci – na to, aby sme si mohli dohodnúť podrobnosti výletu (ak nechcete komunikovať mailom alebo ak nemáte internet), na to, aby sme vás vedeli nájsť na výlete, ak sa stratíte alebo budete meškať a vaše telefónne číslo slúži aj ako variabilný symbol pri platbe za výlet. Ak nám ho nechcete uviesť, môžeme komunikovať len mailom (vašu platbu za výlet sa pokúsime identifikovať aj bez udania variabilného symbolu), ale ak sa na výlete stratíte, budete si musieť poradiť sami.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že bez vašich naozaj základných osobných údajov bude naša komunikácia obtiažna. Ja aj pani Gondolová vás však ubezpečujeme, že vaše osobné údaje si len poznačíme do papierového zoznamu na výlet. Tento zoznam po skončení výletu skartujeme, čiže zničíme.

Vaše osobné údaje sa po vašom prihlásení sa na výlet prostredníctvom webovej stránky www.jednodenne-vylety.sk (tie, ktoré vypĺňate do elektronickej prihlášky na výlet) automaticky zapisujú do elektronickej databázy prenajatej u spoločnosti Websupport. Táto spoločnosť tak isto dobre vie, aké zásady jej vyplývajú zo Zákona o ochrane osobných údajov a striktne ich dodržiava. Po skončení výletu sú vaše osobné údaje aj z tejto databázy vymazané.

Keď sa z výletu odhlásite, vaše údaje si z papierového zoznamu vymažeme (ten potom po skončení výletu celý zničíme) a zároveň vaše osobné údaje vymažeme aj z elektronickej databázy.

Dokonca sa stáva, že vy sami nás pri opakovanom prihlásení sa na výlet žiadate, aby sme si vaše údaje doplnili, lebo ich podľa vás už máme mať, keďže ste sa na nejaký výlet už niekedy prihlasovali. My však vaše osobné údaje nemáme, lebo s nimi pracujeme tak, ako som to uviedla vyššie.

Vaše osobné údaje používame len na zapísanie vašej osoby na výlet. Nepoužívame ich na žiadne marketingové účely a nikomu ich nepožičiavame ani nedávame.

Jediným zoznamom, kam sa ukladá LEN vaša mailová adresa (bez mena a telefónu) je zoznam mailov, kam sa zapisujete vy sami prostredníctvom webu jednodenne-vylety.sk, ak máte záujem, aby vám automat približne v polovici mesiaca poslal ponuku výletov na najbližšie obdobie.