Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Malý sprievodca cestovným poistením

V súčasnosti už majú mnohí z vás uzavreté Ročné cestovné poistenie alebo ho máte ako súčasť kreditnej karty či iných bankových alebo poistných produktov. Tak isto sa už Cestovné poistenie dá veľmi jednoducho uzavrieť cez internet. Preto ja Cestovné poistenie neponúkam ako súčasť výletu či zájazdu a ani ho pre klientov neuzatváram.

Čo je to Cestovné poistenie


Tento názov pod sebou zahŕňa skupinu poistení, ktoré, ak sa vám v zahraničí niečo na výlete či zájazde stane, vám vedia vykompenzovať finančné straty, ktoré by ste bez tohto poistenia hradili vy sami.

Základnou položkou každého Cestovného poistenia je


Poistenie liečebných nákladov.


Už z názvu vyplýva, že sa jedná o úhradu platieb vzniknutých pri ošetrení v zahraničí, ktoré vám preplatí poisťovňa, u ktorej ste si toto poistenie uzatvorili. Kryté je hlavne prvotné ošetrenie, prevoz do nemocnice, úhrada liekov a pobytu v nemocnici v zahraničí, ošetrenie náhlych bolestí zubov, ale aj prevoz vašich pozostatkov na Slovensko.

Podrobný rozsah a výšku krytia majú poisťovne nastavené rôzne,
VŽDY sa s nimi podrobne oboznámte.


Ďalšími doplnkovými pripoisteniami Cestovného poistenia
bývajú:


Úrazové pripoistenie


V prípade, že sa vám v zahraničí stane úraz, ktorý vám zanechá trvalé následky, vyplatí vám poisťovňa také % z poistnej sumy, na aké je ohodnotené poškodenie vášho tela. Do tohto poistenia patrí aj poistenie smrti, ktorá nastala v zahraničí následkom úrazu.


Poistenie zodpovednosti za škodu


Ak v zahraničí neúmyselne poškodíte niekoho na zdraví, živote, alebo majetku, poisťovňa za vás uhradí sumu, na ktorú je toto poškodenie ohodnotené, avšak len do výšky poistnej sumy, ktorú ste si s poisťovňou dohodli.


Poistenie batožiny


Ak niekam cestujete s batožinou a tá sa po ceste poškodí alebo stratí, poisťovňa vám vyplatí sumu, na ktorú bola poškodená alebo stratená batožina ohodnotená, avšak len do výšky poistnej sumy, ktorú ste si s poisťovňou dohodli.


Poistenie záchrannej činnosti


Toto poistenie sa odporúča hlavne pri cestách do hôr alebo pri splavovaní riek. Každý výjazd záchrannej skupiny, ktorá bude v zahraničí povolaná na to, aby po vás pátrala, treba zaplatiť. Ak budete v zahraničí záchrannú skupinu potrebovať vy, preplatí vám jej zásah poisťovňa. Avšak znova platí, že len do výšky poistnej sumy, ktorú ste si s poisťovňou dohodli.

Existujú ešte iné druhy pripoistenia vrámci Cestovného poistenia,
s tými sa zoznámte individuálne

Ak sa teraz pýtate, na čo vám je teda tá plastová kartička od zdravotnej poisťovne ... tak aj na to vám odpoviem. Zo zdravotného poistenia, za ktoré si platíte u nás, sa totižto hradí iba základné ošetrenie, nazvime to, prvá pomoc.

Ak si so sebou do zahraničia vezmete plastovú kartičku poistenca a budete mať súčasne uzavreté poistenie liečebných nákladov, tak sa pri prvotnom ošetrení preukazujete plastovou kartičkou do času, kým sa o administratívu spojenú s platbami za ošetrenie nepostarajú operátori poisťovne, kde ste si uzavreli Cestovné poistenie. Dá sa povedať, že za žiadne ošetrenie v takomto prípade neplatíte.

Ak si však so sebou do zahraničia plastovú kartičku poistenca nevezmete, tak budete prvé náklady na ošetrenie platiť na mieste z vlastného vrecka. Je samozrejmé, že neskôr vám to poisťovňa, kde ste si uzavreli Cestovné poistenie, všetko spätne uhradí, no nie každý má na účte vždy dostatočnú hotovosť. A v zahraničí sa s vami nikto jednať nebude.

Preto odporúčam vziať si so sebou do zahraničia VŽDY aj plastovú kartičku
od zdravotnej poisťovne.


A ešte jedno VEĽMI dôležité upozornenie:

ak sa vám v zahraničí stane hocičo, čo bude vyžadovať vaše ošetrenie alebo hocičo, čo budete neskôr chcieť od poisťovne preplatiť, oznámte to okamžite na telefónne číslo, ktoré máte uvedené na kartičke, ktorú vám vydala poisťovňa, s ktorou ste uzavreli zmluvu o Cestovnom poistení.

Ak to pritiahnem za vlasy, tak si dovolím povedať, že najprv volajte na toto číslo a až potom na 112-ku!!! Ak totižto neoznámite poisťovni, že potrebujete v zahraničí ošetrenie, nemusí vám platby za toto ošetrenie uhradiť!