Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Bátoryčkin okruh - hrady Sárvár, Lockenhaus (Léka), Deutschkteutz (Keresztúr) a Čachtice (Maďarsko, Rakúsko, Slovensko)


 • termín :28.05.2016
 • doprava:30.00€/os.Báthory - ťažká téma.

Drakula, Frankenstein a Nižnánskeho Čachtická pani boli za mojich školných čias knihy, ktoré si každý školák, len čo sa naučil ako - tak čítať, okamžite požičal z knižnice. Boli to v tej dobe "horory", ktoré strašili detskú fantáziu. Avšak okrem Frankensteina boli Drakula aj Čachtická pani inšpirované skutočnými historickými postavami

Erzsebet Bathory (Alzbeta Batoriova) - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skSen navštíviť sídlo Vlada III. Tepesa (Drakulu) v Rumunsku si splním snáď niekedy v budúcnosti. Avšak sen vydať sa aspoň čiastočne po stopách Alžbety Bátoryovej, ktorú, ak dovolíte, tu budem pomenovávať menom, ktorým ju volali v časoch jej života - Erszébet Báthory, nie je taký nesplniteľný! Splietam ho v hlave už asi tri roky a teraz konečne má jasné kontúry.

Najprv som musela nájsť človeka, ktorý by bol ochotný a hlavne, schopný, nám v autobuse porozprávať informácie z jej života. Veľa toho sa dá nájsť na webe a popísalo sa o nej aj veľa kníh. Avšak čo je naozaj doložené v písomných zmienkach a čo je len výmysel literátov?

Takého človeka som našla prostredníctvom združenia nahrade.sk. Dali mi kontakt na síce Češku, no po rozhovore s ňou a po prečítaní materiálov o Erzsébet Bátory, ktoré mi poslala, mi bolo jasné, že na správnu osobu! Niečo málo z jej vedomostí si môžete prečítať na webe, ktorý spravuje

Základné fakty zo života Erzsébet Báthory :

 • narodila sa v presne nedochovalý deň roku.1560 v Bátore (dnes Nyírbátor vo východnom Maďarsku, v tej dobe rodové sídlo rodu Báthory)
 • zasnúbili ju v 13-tich rokoch
 • vydávala sa 8.5.1575 ako 15-ročná, za 20 ročného Františka (Ferencz) Nádašdyho. Sobáš sa konal vo Vranove a veselilo sa na ňom 4 500 hostí.
 • týmto sobášom sa spojili dva najbohatšie uhorské rody, ktoré odteraz vlastnili panstvá : Nagyecsed, Nyírbátor, Fuzér, Sárvár, Koszeg, Keresztúr, Léka, Čičva, Vranov, Devín, Beckov a Čachtice.
 • Erzsébet porodila 5 detí, 3 dcéry a 2 synov. Prvý krát rodila v 25-tich rokoch.
 • jej manžel Ferencz zomrel v Sárváre 4.1.1604 ako 49 ročný
 • z Erzsébet sa stala 43 ročná, žiadaná, v Uhorsku najbohatšia vdova, ktorá sa viac nevydala
 • 27.12.1610 sa vydal palatín Juraj Thurzo na základe žiadosti uhorského kráľa Mateja II. Habsburského z Prešporka do Čachtíc, kde o dva dni neskôr prichytil Erzsébet pri mučení dievčat. Na mieste ju odsúdil na doživotné väzenie na Čachtickom hrade.
 • pani Čachtíc zomrela na svojom hrade 21.8.1614 o 2. hodine v noci - mala 54 rokov. Väznená bola 3 roky, 7 mesiacov a 23 dní.
 • Erzsébet Báthory bola pochovaná v kostole v Čachticiach, no jej hrob sa dodnes nenašiel.


Kde teda a vlastne prečo je vhodné hľadať hrobku krvavej grófky? 


Pri odpovedi na prvú otázku nám pomôže pravdepodobnosť. Alžbeta Bátoriová bola pochovaná bez veľkej slávy, v tichosti, do hrobky určenej pre jednu rakvu, za prítomnosti výlučne členov najbližšej rodiny. Hrobka pravdepodobne ani nikdy nebola označená náhrobným kameňom. Preto, ak sa kdekoľvek nájde podzemná krypta s viacerými rakvami, je takmer vylúčené, aby medzi nimi bola aj jej. Príbuzní by ju nepochovali s ľuďmi stojacimi na nižších stupňoch feudálnej hierarchie a žiaden príslušník akejkoľvek generácie žijúcej po jej smrti by sa nedal pochovať do krypty spolu s ňou.

Odpoveď na druhú otázku je už zložitejšia. Alžbeta Bátoriová predstavuje z celosvetového hľadiska najznámejšiu historickú osobnosť spätú so Slovenskom. Mnohým ľudom sa určite nepáči, že sa pri zviditeľňovaní našej krajiny musíme opierať o tak negatívnu postavu, akou Báthoryčka skutočne bola, a navyše, podľa prísnych "nacionálnych" kritérií, ani nebola Slovenka. Žiaľ, minulosť sa nedá prepísať ani opraviť. Treba si ju pripomínať a zobrať z nej ponaučenie. 

Nájdením miesta posledného odpočinku jej ostatkov môžeme na jednej strane vyplniť jednu doposiaľ bielu stránku v knihe nazývanej história a súčasne pomocou najnovších výdobytkov vedy s konečnou platnosťou určiť príčinu, buď jej prirodzenej alebo násilnej smrti. Odpoveď na najzávažnejšiu otázku, čo stálo za temnými stránkami jej osobnosti, aké pohnútky ju viedli k jej ohavným skutkom, či bola duševne chorá, alebo v plnej miere zodpovedala za svoje činy, sa však už nedozvieme nikdy. 

                                                                                                                               (zdroj : http://www.bathory.sk/kde_je_hrob.html)


Náš výlet 

Prvou zastávkou tohto výletu mal byť pôvodne Sárvár. Avšak vzhľadom k časovej náročnosti výletu by ste mali čas na obed už okolo 12-tej hodiny, čo je podľa mňa veľmi skoro. Preto najprv navštívime Deutschkreutz, potom Lockenhaus a až následne Sárvár, čím sa obed presunie na 14-tu hodinu. Ešte predtým však do nášho autobusu v Bratislave okrem mňa nastúpia 2 sprievodkyne. Prvou bude už spomínaná špecialistka na život Erzsébet Báthory, ktorá vám bude celý deň rozprávať všetko, čo o jej živote vie. Druhá sprievodkyňa bude nemecký výklad v Lockenhause a maďarský v Sárvári, prekladať do slovenčiny.

Deutschkreutz (Keresztúr)


je zámok, ktorý Nádasdyovci ešte ako hrad získali sobášom Tomáša Nádasdyho s Ursulou Kanizsaiovou (rodičia Františka Nádasdyho). Tí si v roku 1560 dali k pôvodnému hradu pristavať novú budovu, ktorá spĺňala vyššie nároky na úroveň bývania. Počas povstania Gabriela Bethlena však bola stavba zničená a následne zbúraná. Na pôvodných základoch potom nechal syn Erzsébet Báthory - Pavol Nádasdy, postaviť renesančný zámok. Ten vyzdobil maľbami, gobelínmi a množstvom umeleckých diel.

hrad Deutschkreutz, kedysi nazyvany Keresztur - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skV tomto zámku Erzsébet len pár mesiacov po smrti svojho manžela organizovala zásnuby ich staršej dcéry Anny s bratrancom Juraja Thurzu. Na tomto zámku, vtedy nazývanom Keresztúr, sa udial ešte jeden významný okamih v Erzsébetinom živote - dňa 3.9.1610 tu spísala testament, v ktorom všetok majetok prepísala na svoje tri deti. 

Zámok je od roku 1966 majetkom maliara Antona Lehmdena, ktorý tu žije a usporadúva maliarske sympóziá. Po zámku nás prevedie a predstaví nám svoje diela sám pán majiteľ - lámanou slovenčinou. Pochádza totižto zo Slovenska, z Nitry.

Vstupné do zámku Deutschkreutz : 5€

Lockenhaus (Léka)

bude druhým zastavením nášho putovania. Tento hrad patril a aj patrí k najkrajším hradom v Rakúsku. Bol založený v 13. storočí, od roku 1390 patril 145 rokov rodu Kanizsai, po nich ďalších 141 rokov zas rodu Nádasdy. Okrem toho, že sem chodievala Erzsébet Báthory, je tento hrad zaujímavý aj inými vecami. 

hrad Lockenhaus, kedysi nazyvany Leka - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPrvou v poradí je Železná panna. Schladím však vaše nadšenie, nie je to tá, o ktorej písal Nižnánsky. Táto je datovaná do prelomu 17. - 18. storočia a je to mučiaci nástroj, ktorý sa v tej dobe používal.

Druhou v poradí je zas odkaz na Templárskych rytierov. Pri opravách hradu sa pod niekoľko storočí starou stavebnou sutinou našiel kamenný kváder vysoký asi 120 cm, ktorý je vo vnútri z časti vyhĺbený, aby tak vzniklo miesto na pohár s hostiami a je v ňom vyrytý záhadný symbol. Podľa Petra Fiebacha a Johannesa Fiebacha (autorov knihy Tajomstvo grálu), je rytina na tomto kameni jednoduchým znázornením akéhosi prístroja, ktorý dokázal vyrábať mannu - pokrm, ktorým sa živil na svojej štyridsaťročnej ceste púšťou Izraelský ľud. Tento prístroj považujú autori knihy za Svätý grál, preto je podľa nich na tomto hrade zašifrované jedno z najväčších tajomstiev všetkých čias.

Hrad si prezrieme so sprievodcom, ktorého výklad nám bude do slovenčiny prekladať sprievodkyňa.

Vstupné do zámku Lockenhaus : 9,50€

hrad Sárvár

bol rodovým sídlom Nádašdyovcov. Tu sa narodil aj zomrel František Nádašdy, tu ho ako 18 ročného zasnúbili s 13 ročnou Erzsébet. Ona tu napokon aj trávila najviac času a tvrdí sa, že práve tu zabila najväčšie množstvo svojich obetí

hrad Sarvar - rodove sidlo nadasdyovcov - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPo príchode do Sárváru si prezrieme hrad Sárvár, kde budeme mať upravenú prehliadku so zameraním sa na rod Nádasdy a Báthory. Bude čas aj na suveníry a obed. Odtiaľto sa potom vyberieme na posledné miesto životného príbehu Erzsébet Báthory - do Čachtíc. 
vstupné do hradu Sárvár (aby sme to v autobuse nekomplikovali forintami, výnimočne budem vstupné do hradu vyberať v Eurách) :

 • jednotne 4€


249 km dlhá cesta do Čachtíc nám bude trvať nejaké 4 hodiny, počas ktorých si, unavení, budete môcť trošku zdriemnuť. Oplatí sa však, lebo v Čachticiach mám pre vás jedno prekvapenie.

Čachtice


hrad cachtice - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skAko prvý navštívime hrad. V júni 2014 ho po dvoch rokoch rozsiahlych rekonštrukčných prác za 1,18 mil. €, kedy reštaurátori spod zeme vykopali stáročia zavalené nádvoria a komnaty a doslova z popola tu povstali budovy a strechy, znova sprístupnili verejnosti. Hrad bol zničený v roku 1772, kedy vyhorel a odvtedy len chátral.

V čase našej návštevy bude hrad otvorený už len pre nás a tak si budete môcť v pokoji predstaviť, ako sa po ňom prechádza Erzsébet Báthory, alebo ako pozerá z okna veže - zo svojho domáceho väzenia.


Po prehliadke hradu sa ešte zastavíme v obci Čachtice, kde bola vďaka partii nadšencov verejnosti sprístupnená neobvyklá zaujímavosť - Čachtické podzemie. Pod celými Čachticami sa totižto ako pavučina rozprestierajú tajomné chodby. Z pôvodných vínnych pivníc obyvatelia vybudovali niekoľko kilometrov dlhý systém chodieb s viacerými poschodiami,  kam sa ukrývali pred Turkami. Do podzemia sa vchádzalo úzkymi vchodmi, vďaka čomu sa bolo možné účinne brániť pred prenasledovateľmi, kedy dokázal len jeden ozbrojený človek zastaviť celý regiment vojska. Podzemie bolo uspôsobené i na dlhodobejší pobyt ľudí, ktorí v ňom mali uskladnené ovocie, víno, ľadovne s potravinami a zbožné jamy s uskladneným obilím. V podzemí bol dômyselný systém  vetrania všetkých poschodí. 

Ako zázrakom sa dochovalo práve podzemie pod bývalou prešovňou vína zo 16. storočia, patriace Nádašdyovcom a tak, samozrejme, aj Erzsébet. Podzemie bolo súčasťou ich kaštieľa, kde mali záhradu, sady a vinohrad. Panstvo malo ochranu za hradbami hradu, no ich služobníctvo využívalo toto podzemie pod prešovňou. Do dnešných čias sa tu v podzemí zachoval Nádašdyovský erb v tvare kačky, ozdobné portály, aj niekoľko storočí staré podpisy zvedavých návštevníkov. 

Zaujímavosťou je skutočnosť,  že v podzemí sa stále pracuje, vyhľadávajú sa nové chodby vedúce niekam do neznáma.


To už bude posledné zastavenie tohto výletu. Viem, že tento výlet bude jedným z tých náročnejších, no odmenou vám bude množstvo nových informácií o živote Erzsébet Báthory a návšteva k nám najbližších sídel, ktoré sama navštevovala.


Vstupné (hrad + podzemie) : 3,50€ 


VZDIALENOSŤ : 512 km okruh

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - zastávka na Patrónke v Bratislave
7,10 - zastávka na Hlavnej stanici v Bratislave
9,00 - 10,30 -  prehliadka hradu Deutschkreutz (Keresztúr)

11,30 - 12,50 - prehliadka hradu Lockenhaus (Léka)
14,00 - 16,30 - prehliadka hradu Sárvár, možný obed
20,00 - 22,00 - večerná prehliadka hradu Čachtice a prehliadka čachtického podzemia
24,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
24,10 - príchod na Patrónku v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu