Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Jízda králů Vlčnov (UNESCO) a Matúšovo kráľovstvo v Podolí (Česká republika, Slovensko)


 • termín :29.05.2016
 • doprava:13.00€/os.Jízda králů - čo to je?

Odborná poučka hovorí, že Jazda kráľov je ľudový zvyk doteraz neznámeho pôvodu, spojený poväčšinou s tradičným kresťanským sviatkom. Kedysi sa tento zvyk praktizoval v mnohých obciach na Morave aj v Čechách, no dodnes sa zachoval len v obciach HlukKunovice a Skoronice a najokázalejšej Jazdy kráľov sa môžete zúčastniť vo Vlčnove. A práve vlčnovská Jazda kráľov bola 27.11.2011 zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Pôvod tejto obyčaje je nejasný. Jazda snáď pôvodne vznikla z kráľovských ceremónií, alebo z veľkonočných či ešte pohanských procesií spojených so žiadosťou o zabezpečenie bohatej úrody na poliach pomocou akéhosi verejného sprievodu či obchádzaní polí na ozdobených koňoch.  

regrut - jazda kralov Vlcnov - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skSamotná Jazda kráľov vo Vlčnove sa koná každý rok minimálne od roku 1808, čiže už viac ako 200 rokov! Pôvodne to bolo vždy v pondelok na Turíce, od roku 1953 na svätodušnú nedeľu a po roku 1964 sa termín stanovil na poslednú nedeľu v máji. 

Prvým úkonom v roku spojeným s Jazdou kráľov je zvolenie panovníka Jazdy kráľov. Deje sa to na Krojovom plese, ktorý sa tento rok konal 30.1.2016 a za panovníka bol na ňom zvolený Šimon Pešl. Panovníkom je vždy chlapec vo veku 10 - 12 rokov, je oblečený v dievčenskom kroji a v zuboch drží bielu ružu. Pre rodinu kráľa je vždy veľkou poctou, ak je ich syn zvolený za kráľa. 

V nedeľu ráno sa družina jazdy stretne v dome kráľa, odkiaľ idú regrúti (18 roční chlapci) spoločne s rovnako starými dievčatami - družicami, do kostola na omšu. Po omši sa presunú na radnicu, kde žiadajú starostu obce o povolenie jazdy. 

kral s pobocnikmi - jazda kralov Vlcnov - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skSamotný sprievod sa začína pred obedom a ide sa z horného konca Vlčnova cez stred obce na dolný koniec. Sprievod tvoria vyvolávači, ktorí idú ako prví. Za nimi ide kráľ s pobočníkmi a zostatok sprievodu tvoria ďalší vyvolávači a jazdci. Kráľovho koňa, ktorého zdobí vždy kráľova matka, vedia kráľov otec, ktorý ide pešo. Inak ide celý sprievod na koňoch, ktoré sú bohato zdobené ružami a stuhami z krepového papiera. Tieto ozdoby sa pripravujú dlho pred Jazdou kráľov a kone sú nimi zdobené tak bohato, že samotného koňa spod tej farebnej nádhery často ani nie je vidieť. Okrem kráľa a pobočníkov, ktorí sú oblečení v ženskom kroji, sú ostatní členovia družiny oblečení v kroji mužskom.

Vyvolávači a jazdci idú pomaly od domu k domu a pomocou krátkych veršovaných zvolaní pýtajú od ľudí stojacich popri ceste príspevok "na krále" - samozrejme, v peniazoch. Tie im okolostojaci ukladajú do pokladničiek, ktoré majú jazdci pripevnené na boku koňa, alebo rovno do sár vysokých čižiem.

V tento deň bude vo Vlčnove  aj remeselný jarmok s množstvom stánkov, "kolotoče" a rôzne folklórne súbory. V obci bude viacero stanovíšť, kde sa budete môcť zastaviť a oddýchnuť si pri ľudovej hudbe. Jedno také je pred obecným úradom, ďalším je malý amfiteáter, kde bude prebiehať hlavný kultúrny program. Ulice obce budú lemované stánkami s drobným občerstvením. 

Dnes budú otvorené aj niektoré pamätné domy, v ktorých budú šikovné obyvateľky Vlčnova ukazovať výrobu a zdobenie odevov.


Náš autobus zaparkuje na prístupovej ceste do Vlčnova a vyberači vstupného tam hneď prídu za nami. Za vstup do Vlčnova sa totižto v tento deň platí.

 • dospelí : 150 Kč
 • dôchodcovia : 100 Kč
 • ZŤP : zdarma


Po zaplatení vstupného prejdeme pešo do obce a tam už bude na každom z vás, ako si zorganizujete deň. Predbežne by mal byť plán Jazdy kráľov nasledovný :

 • od 8,00 - jarmok ľudových remesiel
 • od 9,00 - Oživené pamiatky (ukážky remesiel v usadlostiach)
 • 9,30 - Spievanie po dedine
 • 11,00 - Spievanie pre kráľa (vystúpenie folklórnych súborov)
 • 11,30 - JAZDA KRÁĽOV (obchádzka kráľovskej družiny po obci)
 • 14,30 - Krojovaný sprievod


Vo Vlčnove budeme do 16-tej hodiny, kedy nastúpime do autobusu a vyberieme sa späť na Slovensko. Po ceste sa však ešte zastavíme na jednom mieste s názvom 

Matúšovo kráľovstvo


Je to vlastne park miniatúr, zmenšených stavieb slovenských hradov, zámkov, kostolov a rozhľadní, ktorých je tu už viac ako 52. Sami dobre viete, že u nás sa zachovalo len málo historických stavieb v pôvodnom stave. Tu si budete môcť prezrieť, ako by vyzerali naše hrady a zámky, keby ich neohlodal zub času. Nájdete tu 

 • hrady Temtín, Súľov, Čachtický hrad, Spišský hrad či Beckov
 • zámky  v Holíči, Banskej Štiavnici či Bojniciach
 • ale napríklad aj kostolíky v Kopčanoch či Dražovciach.


zmensenina hradu - Matusovo kralovstvo - park miniatur v Podoli - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPark miniatúr – Matúšovo kráľovstvo v obci Podolie  sa začal budovať v roku 2003. Členovia združenia Matúšovo kráľovstvo získali od obce Podolie pozemok pri základnej škole, ktorý následne oplotili. Prvou stavbou, ktorá tu vznikla, bol hrad Branč a postupne pokračovali ďalšie stavby. Ich konečný počet nikdy nie je presný, pretože každým rokom pribúdajú nové a nové zmenšeniny hradov a zámkov.   

Vstupné :

 • dospelí : 3€
 • deti, študenti, dôchodcovia : 2€


POLOHA : južná Morava

VZDIALENOSŤ : 145 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

8,00 - nástup na Patrónke v Bratislave
8,10 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
10,00 - 16,00 - účasť na Jazde kráľov
17,00 - 18,00 - zastávka v Parku miniatúr v Podolí
19,30 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
19,40 - príchod na Patrónku v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu