Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Sloupsko – šošůvské jaskyne a hrad Veveří


  • termín :28.04.2012
  • doprava:13.00€/os.Jaskyňa Sloup

I keď názov Sloupsko – šošůvské jaskyne v nás evokuje, že pôjdeme do viacerých jaskýň, nie je to pravda. Je to jedna veľká jaskyňa, ktorá siaha od obce Sloup až po obec Šošůvka, preto dostala takýto názov. Je to najdlhší jaskynný systém v Českej republike s dvomi prehliadkovými okruhmi – s krátkym okruhom o dĺžke 890 metrov a s dlhým okruhom s 1760-timi metrami dómov, priepastí a chodieb vytvorených v dvoch poschodiach.

Vstupným portálom a chodbou sa návštevník dostane do "Nicovej" jaskyne. Odtiaľ pokračuje trasa do Eliškynej jaskyne s prekrásnou kvapľovou výzdobou. Vynikajúca akustika tejto jaskyne je návštevníkom predstavená ukážkou reprodukovanej hudby.

Cesta podzemím vedie prekopanou chodbou do najrozsiahlejšej časti Sloupsko-šošůvskych jaskýň , do starých skál. Staré skaly začínajú mohutnou Gotickou chodbou, na ktorej konci je 65 metrov hlboká Stupňovitá priepasť...

Toto je len začiatok trasy, ktorý naznačuje, čo všetko môžete v týchto jaskyniach vidieť. Prezradím už len toľko, že súčasťou prehliadkovej trasy je aj svetoznáma archeologická lokalita - jaskyňa Kůlna, kde boli nájdené časti lebky neandertálskeho človeka staré asi 45 tisíc rokov. Archeologickým výskumom sa zistilo, že jaskyňa bola osídlená od predposlednej doby ľadovej (120 000 rokov) až po súčasnosť.

1.8.2011 bol v týchto jaskyniach otvorený nový – historický okruh s dĺžkou 950 metrov (70 min.). My si prezrieme práve tento okruh.

Vstupné :
  • dospelí : 120 Kč
  • dôchodcovia od 65 rokov : 80 Kč
  • deti do 6 rokov : zdarma
  • deti (6-15 rokov), ZŤP, študenti do 26 rokov po predložení preukazu o návšteve školy : 60 Kč

 Príplatok za fotografovanie a filmovanie : 40,-Kč. Tento príplatok sa vzťahuje aj na mobilné telefóny v prípade ich použitia na tieto účely.


Jaskyňa Sloup

Jaskyňa Sloup

Po prehliadke jaskyne sa vyberieme 43 km juhozápadne k hradu Veveří.

Aj keď sme zvyknutí navštevovať skôr hrady a zámky s krásne vyzdobenými interiérmi, v prípade tohto hradu to tak úplne nebude.

Tento hrad, jeden z najrozsiahlejších moravských areálov posadený nad sútokom rieky Svratky a potoka Veverky, bol na tomto mieste založený už začiatkom 13. storočia. Ako jeden z najdôležitejších zemepanských hradov a neskôr ako centrum rozsiahleho šľachtického panstva sa veľakrát zapísal do dejín kraja aj celého Českého kráľovstva.

Za svoju viac ako 800 ročnú históriu zmenil mnohých majiteľov a jeho stavby sa prispôsobovali svojej dobe. Staré budovy boli alebo zbúrané a nahradené novými, modernejšími, alebo boli prestavané. Za ten čas sa z tohto areálu stal prekrásny hradný komplex dokonca aj s anglickými záhradami. Tak to bolo až do začiatku 20. storočia, keď hrad začal svoju smutnú cestu k svojmu úpadku.

Po prvej svetovej vojne vtedajší majiteľ hradu - barón De Forest vyslal na Veveří ako správcu panstva britského plukovníka Rugbyho, ktorý si zriadil byt v zadnej budove Vnútorného hradu. Tým stavby zadnej časti získali meno Anglický trakt. Po dlhom súdnom spore a pod nátlakom odstúpil nakoniec barón v roku 1925 hrad štátu. Veveří bolo sprístupnené verejnosti a stalo sa vyhľadávaným turistickým cieľom. Avšak len do vojny.

Za druhej svetovej vojny sídlili na hrade vojská wehrmachtu. Pri ústupe nemeckých jednotiek bol do povetria vyhodený most pod hradom a vlna frontu, ktorá sa cez Veveří prevalila, so sebou vzala aj mnoho podstatného z pôvodného hradného zariadenia.

To však bola len predohra skutočného vyvádzania v priestoroch hradu. Najprv tu bolo zriadené lesnícke učilište s internátom, čomu boli plne adaptované priestory hradu ("valčeková" výmaľba na rokokových freskách). V 70. rokoch však prišla ďalšia rana – hradný areál pripadol brnianskemu Vysokému učení technickému, ktoré chcelo areál prestavať na medzinárodné kongresové a študentské centrum brnianskych vysokých škôl. Po mesiacoch projektovania prišla k slovu hrubá sila a projekt sa čiastočne realizoval. Bez dokumentácie a bez izolácie boli hlboko pod zemou dosiaľ neprebádaného terénu přemyslovského hradu položené kanály a vodovody.

Jaskyňa Sloup Tragédia bola dokonaná v druhej fáze projektu – v statickom zaistení. Betónové nástreky stien a injektáže zaistili, že murivo pod nepriestupným materiálom začalo pekelným tempom vlhnúť, rozpadať sa a chátranie hradu nadobudlo obrie rozmery. V 80. rokoch bol pod priestorom staveniska zničený ešte aj zvyšok parku.

Nehoráznymi úpravami zdecimovaný hrad po krátkej epizódke súkromného vlastníctva, ktoré malo za cieľ tragické dielo skazy dokonať premenou jedného z najväčších moravských hradov na hotel, sa našťastie nakoniec dostal do rúk Národného pamiatkového ústavu.

Až na samom konci 20. storočia sa začala systematická práca na jeho postupnej obnove. Provizórne expozície vedú z veľkej časti priestormi, v ktorých sú priebežne vykonávané rekonštrukčné práce. Návštevníkom sa tak ponúka netradičný pohľad na postup opráv. Môžete tu priamo porovnávať časti, ktoré už sú opravené, časti, kde sú opravy akurát vykonávané a časti, ktoré na svoju opravu ešte len čakajú. Prehliadka interiérov hradu Veveří je jednou z najpôsobivejších možností, ako sa na vlastné oči presvedčiť o tom, ako ľudská hlúposť a zlovôľa dokázala v krátkej dobe zatočiť s niekdajšou perlou medzi kultúrnymi pamiatkami Moravy.