Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Po stopách starých Slovanov - kostolík v Kopčanoch, Slovanské hradisko v Mikulčiciach a Archeoskanzen v Modrej (Slovensko, Česká republika)


 • termín :31.10.2015
 • doprava:15.00€/os.Vráťme sa o stovky rokov späť

Dnešný deň slávnostne uzatvárajú Archeoskanzen v Modrej  a tak som sa rozhodla k tomuto programu pripojiť dve významné staroslovanské pamiatky v našej blízkosti a vytvoriť tak okruh s názvom Po stopách starých Slovanov.

Zastavenie prvé - kostolík Margity Antiochijskej v Kopčanoch


Len kúsok od mesta Holíč, stratená v poli stojí malá akoby kaplnka. Teda, kaplnka v dnešnom ponímaní. V dobe, keď toto územie obývali starí Slovania (pretože aj táto oblasť môže byť potenciálne bývalým hlavným mestom Veľkej Moravy), to bol určite kostol veľkého významu. A nebol jediný ... len zostal ... jediný. Jeho "kolegovia" stáli v neďalekých (dnešných) Mikulčiciach, ale o nich neskôr. Teraz sa venujme kostolíku Margity Antiochijskej, považovanému za najstarší kostol na našom území. V každom prípade sa jeho postavenie datuje do 9. storočia, do obdobia Veľkej Moravy, kedy aj po tomto území prechádzali kniežatá Rastislav či Svätopluk. A možno, že aj v tomto kostolíku sa zastavili a pomodlili ...

kostol Margity Antiochijskej v Kopcanoch - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPôvodne je to predrománska stavba neskôr upravená v gotickom štýle. V okolí kostola existovali aj po zániku Veľkej Moravy malé osady, z ktorých sa však ich obyvatelia postupne začali presúvať inam. Poslední obyvatelia tu žili do 17. storočia, no kostol slúžil až do času, kým v roku 1863 nepostavili v Kopčanoch kostol nový. Bohoslužby z malého kostolíka zneli už len občas a to v čase, keď sa konali púte k patrónke kostola, Svätej Margite Antiochijskej.

O zaujímavých momentoch histórie tohto kostola, ale aj o staroslovanskom osídlení tohto územia, nám porozpráva miestny sprievodca.

Zastavenie druhé - Slovanské hradisko v Mikulčiciach


Ako som už spomínala, Slovanské hradisko v Mikulčiciach je považované za jedno z miest, kde mohlo stáť hlavné sídlo Veľkomoravskej ríše. Nie je preto zvláštnosťou, že miestach, ktoré boli kedysi obkolesené korytom rieky Moravy, sa našlo množstvo predmetov z tej doby. Výskumy na tomto území sa začali už pred rokom 1960, kedy tu vznikla prvá expozícia sprístupnená verejnosti. Na hradisku sa vykonávajú nepretržité archeologické výskumy ešte aj dnes. Výsledkom je odkrytie a zreštaurovanie základov mnohých kostolov (aj takých, aký stojí aj v Kopčanoch) a trojloďovej baziliky, tzv. kniežacieho paláca.

sperky najdene v hroboch starych Slovanov pochovanych na uzemi Slovanskeho hradiska Mikulcice - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk    schema predpokladaneho rozlozenia stavieb v Slovanskom hradisku Mikulcice - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk   kryte expozicia s kostrovymi hrobmi v Slovanskom hradisku Mikulcice - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk

Súčasťou expozície je od roku 2008 krytý múzejný pavilón s názvom Velkomoravské Mikulčice - Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu predstavujúci odkryté základy II. mikulčického kostola, 13 otvorených kostrových hrobov (jedna z kostier je pochovaná v kostolnej hrobke a môže sa jednať o člena mojmírovskej dynastie) a trojrozmerné makety všetkých mikulčických kostolov a palácov. Súčasťou prehliadky bude aj videofilm s popisom histórie tohto významného miesta a prechádzka po areáli hradiska s výkladom miestneho sprievodcu.

Od 1.5.2015 má hradisko nové informačné centrum, ktorého súčasťou je aj 30 m vysoká vyhliadková veža.

Vstupné do hradiska :

 • dospelí : 100 Kč
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP : 60 Kč

Zastavenie tretie - Archeoskanzen Modrá

pri Uherskom Hradišti je archeologický skanzen predstavujúci život obyvateľov Veľkej Moravy. Vznikol v roku 2004 a všetky jeho stavby boli vybudované ako historicky presné repliky pôvodných objektov podľa archeologických nálezov na tomto území.

drevene budovy Archeoskanzenu v Modrej - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skArcheoskanzen Modrá je vlastne staroslovanské sídlisko, do ktorého vchádzate palisádovým dreveným opevnením s bránou a strážnymi vežami. V jeho areáli sú rôzne typy budov od podzemnicových domov až po školu či kamenný kostol.

V tento deň tu budú slávnostne končiť tohtoročnú sezónu a zatvárať skanzen a pri tejto príležitosti tu bude prichystaný celodenný program s možnosťou ochutnávky zabíjačkových špecialít, pálenky a likérov.

Vstupné do archeoskanzenu :

 • dospelí : 80 Kč
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP : 60 Kč

POZNÁMKA :

Hneď vedľa archeoskanzenu je expozícia s názvom Živá voda. Je to budova susediaca s umelo vytvoreným rybníkom, kde sa môžete zoznámiť s obyvateľmi našich vôd. Tak isto ako v Tropicariu v Budapešti, aj tu je podzemný tunel, odkiaľ je možné pozorovať ryby na dne jazera. Vstup do Živej vody nebude skupinový, v prípade záujmu budete mať dostatok času na jej návštevu. 

Vstupné do Živej vody :

 • dospelí : 90 Kč
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP : 60 Kč

Obec Modrá tesne susedí s obcou Velehrad, kde si budete môcť prezrieť Baziliku Nanebovzatia Panny Márie a svätého Cyrila a Metoda. Bola vysvätená už v roku 1226 ako súčasť miestneho kláštora. V roku 1985 venoval pápež Ján Pavol II. tejto bazilike Zlatú ružu (drahocenná posvätená dekorácia z čistého zlata udeľovaná ako zvláštne vyznamenanie osobnostiam, chrámom, mestám či vládam pre ich katolíckeho ducha a lojalitu k Svätému stolcu).


POLOHA : južná Morava

VZDIALENOSŤ : 144 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

sobota :

8,00 - odchod z Bratislavy z Hlavnej vlakovej stanice
8,10 - zastávka na Patrónke v Bratislave
8,30 - zastávka v Malackách pri Tescu
9,30 - 10,00 - prehliadka kostolíka Margity Antiochijskej v Kopčanoch
10,30 - 11,30 - prehliadka expozície Slovanského hradiska v Mikulčiciach
11,30 - 13,00 - cesta do Modrej
13,00 - 16,00 - prehliadka Archeoskanzenu - spôsobu života starých Slovanov, možnosť návštevy expozície Živá voda
18,30 - príchod do Malaciek
18,50 - príchod na Patrónku v Bratislave
19,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).  Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
 • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu