Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Po stopách Jánošíka v Terchovej, Múzeum slovenskej dediny v Martine a dva betlehemy - v Terchovej a Rajeckej Lesnej (Slovensko)


 • termín :03.09.2016
 • doprava:28.00€/os.
Juraj Jánošík - kto to vlastne bol?

Doložené historické pramene o tomto našom Národnom hrdinovi hovoria o troch hlavných etapách jeho života :

 • existuje zápis v matrike obce Varín, ktorá je od rodného domu Juraja Jánošíka vzdialená asi 20 km, že 25. januára 1688 bol v kostole Najsvätejšej trojice vo Varíne pokrstený chlapec tohto mena, od otca Martina Jánošíka a matky Anny, rodenej Cesnekovej. 
 • ďalším dochovaným záznamom o Jurajovi Jánošíkovi je obdobie, kedy slúžil niekoľko rokov v povstaleckom vojsku Františka II. Rákoczyho, ktorý bojoval proti vláde Habsburgovcov. Po porážke Rákoczyho vojsk sa vrátil do Terchovej, odkiaľ opäť nastúpil k vojsku, tentoraz na hrad v Bytči, kde bol za zbojstvo väznený Tomáš Uhorčík, ktorého tu spoznal. Z vojenskej služby Jánošíka napokon vykúpili na jeseň roku 1710 jeho rodičia.
 • no a najviac záznamov je z posledných jeho 2,5 rokov života a sú to hlavne záznamy o lúpežných prepadnutiach, ktoré vykonala jeho družina. 


Prvým bolo prepadnutie bohatého žilinského kupca, Jána Šípoša, v októbri roku 1711. To už bol Jánošík členom zbojníckej skupiny Tomáša Uhorčíka. Doložených prepadnutí, ktorých sa mal zúčastniť Juraj Jánošík, nebolo z dnešného pohľadu veľa - len okolo 12, no ak vezmeme do úvahy, že zbojnícke skupiny zbíjali len od jari do jesene, čím sa aj zbojnícka "kariéra" samotného Jánošíka "scvrkla" na necelý rok, tak to bolo veru dosť.

kovova socha Juraja Janosika v Terchovej - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skDráby ho nakoniec dopadli (vraj) v dome Tomáša UhorčíkaKlenovci v marci roku 1713. Nasledoval súd, ktorý trval 2 dni a po ťažkom mučení bol nad 25 ročným Jurajom Jánošíkom, ako vodcom zbojníckej družiny, vynesený v tej dobe jeden z najťažších trestov smrti - obesenie na hák za ľavý bok.

Na Juraja Jánošíka sa tak, ako aj na ostatných zbojníkov, postupne zabúdalo a zachoval sa len v rozprávkach a večerných "povedačkách". Až národné obrodenie v "meruôsmych" rokoch vyzdvihlo jeho meno z popola a postupne sa stával tým národným hrdinom, ku ktorého má slovenská bedač zdvíhať zrak a brať si z jeho revolty proti utláčateľom príklad. 

O Jánošíkovi boli napísané desiatky básní a je hrdinom aj prvého dlhometrážneho, ešte nemého filmu, natáčaného na Slovensku (1921). Či už dával chudobným to, čo bohatým bral a či naozaj pod šibenicou vyriekol to známe "Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte", dnes už nezistí nikto. Ostal však symbolom vzbury a vzorom slovenského človeka a my sa dnes vyberieme na výlet do obce Terchová, ktorá je každému z nás známa ako miesto jeho narodenia. 

To však nie je presne tak! Juraj Jánošík sa narodil na samote, ktorá dnes síce leží v katastri obce Terchová, no je od stredu obce vzdialená asi 7 km a volá sa to tam U Jánošov, alebo Jánošíkovci (ako inak?). Na predpokladanom mieste jeho rodného domu dnes stojí pamätná tabuľa. My sa na to miesto nevydáme, pretože autobus sa do tých končín nedostane a pešo by to bol menší turistický výlet. My si preto Jánošíka pripomenieme na dvoch iných miestach. Ako prvú navštívime 

Expozíciu Juraja Jánošíka a obce Terchová


Je umiestnená v budove obecného úradu v Terchovej a jej prehliadka sa začne filmom o Jurajovi Jánošíkovi. Po jeho skončení si budete môcť prezrieť artefakty viažúce sa k jeho životu a tak isto aj expozíciu o histórii, kultúre a súčasnosti obce Terchová. Bude čas aj na nákup neodmysliteľných magnetiek a suvenírov, ale si necháme čas aj na návštevu kostola Sv. Cyrila a Metoda, ktorý je hneď ne druhej strane cesty, cez rieku Varínka, a je v ňom vystavený betlehem, ktorý vraj bol vzorom pre vytvorenie betlehema v Rajeckej Lesnej. Po prehliadke betlehema nastúpime do autobusu a odvezieme sa ku kovovej soche Juraja Jánošíka, ktorá sa týči nad obcou Terchová. Je vyrobená z ušľachtilého oceľového plechu, má výšku 7,5 metra a na objednávku Terchovčanov, ktorí ju sem dali nainštalovať ako pamiatku na ich slávneho rodáka, ju v roku 1988 zhotovil akademický sochár Ján Kulich.

Vstupné do Múzea Juraja Jánošíka :

 • dospelí : 2€
 • deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP : 1,30€


Múzeum slovenskej dediny v Martine


Keď sme už v týchto končinách, tak by bolo škoda sa na chvíľu nezastaviť v najväčšom národopisnom múzeu v prírode na Slovensku a to v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Rozprestiera sa na rozlohe 15,5 hektára a nájdete v ňom 143 (z toho 22 sprístupnených) obytných, hospodárskych, aj cirkevných stavieb z 19. a 20. storočia, ktoré sem boli pozvážané (alebo priamo tu postavené) z okolitých regiónov OravaLiptov, Kysuce-Podjavorníky a Turiec

interier chalupy v Muzeu slovenskej dediny v Martine - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPrvý konkrétny zámer pre vybudovanie expozície ľudovej architektúry tu v Martine vznikol v roku 1931, no prvá realizácia nastala až v roku 1943. Bol to presun zvonice z Koštian nad Turcom do botanickej záhrady Slovenského národného múzea v Martine. Základný kameň samotného múzea bol však položený až 5.11.1968 a to do základov stavby krčmy z Oravskej Polhory. Nasledovala výstavba objektov typických pre jednotlivé regióny a ich počet postupne rástol až na dnešných 143. V celoročnej prevádzke je múzeum od roku 2004.

My v múzeu pobudneme 2 hodiny, vrámci ktorých sa v priestoroch "krčmy" budete môcť aj naobedovať.

Vstupné do Múzea slovenskej dediny v Martine :

 • dospelí : 2€
 • deti, študenti, dôchodcovia : 1€


Betlehem v Rajeckej Lesnej


Západne, okľukou cez Žilinu, 56 km od Martina sa nachádza obec Rajecká Lesná. Tu je priamo v centre obce, v samostatnej budove, nainštalovaný najväčší drevený pohyblivý betlehem na Slovensku.

detail betlehema v Rajeckej Lesnej - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skToto dielo vytvoril rezbár Jozef Pekara z Rajeckých Teplíc. Betlehem je dlhý 8,5 m, široký 2,5 m a vysoký 3 m. Spolu je tu rozmiestnených asi 300 postáv, z ktorých je polovica pohyblivých

Uprostred diela je scéna Božieho narodenia začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami zastúpené všetky slovenské regióny. Nájdete tu hrady Devín, BratislavaTrenčín aj Orava, katedrály v NitreTrnaveSpišskej Kapitule a Košiciach. Nad betlehemom sa v pozadí týči vrch Kriváň.

Za prehliadku betlehemu sa vstupné nevyberá,  je DOBROVOĽNÉ.Terchovská muzika je od 5.12.2013 zapísaná do zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO


(Text prebratý z webu obce TerchováMedzivládny výbor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva 5.decembra 2013 o 11.27h miestneho času  (8.27h slovenského) v azerbajdžanskej metropole Baku rozhodol o  zápise Terchovskej muziky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Hlasovanie o zápise jednotlivých prvkov do Reprezentatívneho zoznamu NKD ľudstva je vždy sprevádzané silnými emóciami. Krajiny, ktoré sú v očakávaní, že na základe posudkov expertov budú ich nominované prvky zapísané do zoznamu, majú obyčajne početné delegácie. Krajiny ktoré nedostali odporúčanie poradného orgánu ani expertov, zasa zo všetkých síl diskutujú a bojujú aspoň o šancu doplniť a opraviť nominačné spisy. Niekedy je úspešnejšia diplomacia, inokedy zasa nezávislý názor expertov na nehmotné kultúrne dedičstvo.

Našťastie nominačný spis pre zápis prvku Terchovská muzika bol veľmi kvalitne spracovaný a mal vynikajúce hodnotenie aj od expertov aj od poradného orgánu medzivládneho výboru UNESCO pre NKD. Od rána sme všetci netrpezlivo očakávali, kedy príde na rad Slovensko. Asi hodinu po začiatku rokovania bol auditóriu prezentovaný prvok Terchovská muzika. Po prednesení hodnotiacej správy, ktorá odporučila Terchovskú muziku zapísať do zoznamu, bol prvok Terchovská muzika bez pripomienok zaradený do Reprezentatívneho zoznamu NKD ľudstva. Vedúci slovenskej delegácie, Juraj Hamar, poďakoval UNESCO za celý proces hodnotenia, ocenil podporu expertov a poďakoval ministerstvu kultúry Azerbajdžanu za milé prijatie, príjemnú atmosféru a vynikajúcu organizáciu celého 8. zasadnutia Medzivládneho výboru pre NKD UNESCO. Nasledoval veľký aplauz a gratulácie mnohých štátov k zápisu Terchovskej muziky do zoznamu. To už do rokovacej sály prišla hrajúca Terchovská muzika, ktorá strhla všetkých delegátov opäť k potlesku. Na záver sa k muzike pridali spevom a tancom aj členovia delegácie Ľubica Voľanská a Juraj Hamar. Po opustení rokovacej sály nasledovali ďalšie gratulácie, fotografovanie s muzikantmi, rozhovory, ale aj pozvania na rôzne festivaly... (doc.Mgr. Juraj Hamar, PhD., vedúci slovenskej delegácie na 8. zasadnutí Medzivládneho výboru UNESCO pre Nehmotné kultúrne dedičstvo, Baku, Azerbajdžan, 5. 12.2013)


POLOHA : severné Slovensko

VZDIALENOSŤ : 279 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,10 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
10,30 - 11,00 - prehliadka terchovského betlehema v miestnom kostole Sv. Cyrila a Metoda
11,00 - 12,30 - prehliadka expozície Juraja Jánošíka a prechádzka k jeho kovovej soche v Terchovej
13,30 - 15,30 - prehliadka (individuálne) Múzea slovenskej dediny v Martine, možnosť obeda
16,30 - 17,30 - prehliadka betlehema v Rajeckej Lesnej
20,10 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
20,20 - príchod na Patrónku v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu