Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

ako sa objednať a platiť


•  Ako sa objednať ? (návod)


Po otvorení si konkrétneho výletu tlačítkom podrobnosti o výlete kliknite na tlačítko vpravo hore prihláška na výlet

Do objednávkového formulára dopíšte vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a mailovú adresu. Ak objednávate viac osôb naraz, stačia mi u ostatných už len ich priezviská a mená, telefónne číslo a mailovú adresu potrebujem len vašu pre našu ďalšiu komunikáciu.

Po doplnení potrebných údajov si nižšie vyberte miesto nástupu (kde budete nastupovať do autobusu).

Kliknite na tlačítko odoslať

Objaví sa vám oznámenie so sumarizáciou vašich prihlasovacích údajov s poznámkou, že ste sa na výlet prihlásili a že vám bude zaslaný mail s podrobnosťami o platbe za výlet. V tomto momente ste na výlet prihlásený.

•  Ako platiť?


Zmluvný vzťah medzi mnou a vami vzniká až zaplatením platby za výlet. Platbu za výlet je nutné uhradiť do 5 pracovných dní od obdržania mailu, v ktorom som vám potvrdila, že vašu prihlášku na výlet registrujem a kde sú uvedené aj podrobnosti o platbe nasledovne:

  • •  číslo účtu (IBAN): SK0402000000003794035953
  • •  špecifický symbol: identifikačné číslo zájazdu (v pravom hornom rohu zájazdu po jeho otvorení si na internetovej stránke CK)
  • •  variabilný symbol: telefónne číslo objednávateľa bez prvej nuly

Za výlet je možné zaplatiť internetbankingom alebo priamym vkladom na účet CA.

Pri platbe internetbankingom použite údaje potrebné pre platbu uvedené v maily, ktorým som vám vašu prihlášku na výlet potvrdila. Ako potvrdenie o platbe vám slúži výpis z vášho účtu (ja ho nepotrebujem, je len pre vašu potrebu).

Pri platbe priamym vkladom na účet CA vojdite do hociktorej pobočky Všeobecnej úverovej banky a do tlačiva „Vklad na účet“ vpíšete údaje uvedené v maile, ktorým som vám potvrdila vašu prihlášku na výlet. Ako potvrdenie o platbe vám slúži kópia tohto tlačiva.

Po pripísaní vašej platby za výlet na účet CA vám pošlem mail, v ktorom vám vašu platbu potvrdím.

Tak ako u všetkých CA, aj u mňa platia zmluvné pokuty (stornopoplatky). Ak sa z výletu odhlásite:

  • •  7 a viac dní pred termínom jeho konania, máte nárok na vrátenie celého poplatku za výlet.
  • •  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby za výlet.

Preto ak sa stane, že sa výletu nemôžete zúčastniť, nezabudnite ma o tom ihneď informovať.