Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

ako sa objednať a platiť


•  Ako sa objednať na výlet alebo zájazd (ďalej len výlet)?


Po otvorení si konkrétneho výletu tlačítkom podrobnosti o výlete kliknite na tlačítko vpravo hore prihláška na výlet

Do objednávkového formulára dopíšte vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a mailovú adresu. Ak objednávate viac osôb naraz, stačí u ostatných spolucestujúcich uviesť len ich priezviská a mená.

Po doplnení potrebných údajov si nižšie vyberte miesto nástupu (kde budete nastupovať do autobusu).

Kliknite na tlačítko odoslať

Objaví sa vám oznámenie so sumarizáciou vašich prihlasovacích údajov s poznámkou, že ste sa na výlet prihlásili a že vám bude zaslaný mail s podrobnosťami o platbe za výlet. V tomto momente ste na výlet prihlásený.

•  Ako platiť?


Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou (ďalej len CK/CA) a vami vzniká až zaplatením platby za výlet. Platbu za výlet je nutné uhradiť do 5 pracovných dní od obdržania mailu, v ktorom vám CK/CA potvrdí, že vašu prihlášku na výlet registruje a kde sú uvedené aj podrobnosti o platbe.

Za výlety Gabriely Murínovej zaplaťte na účet:
  • •  číslo účtu (IBAN): SK04 0200 0000 0037 9403 5953
  • •  špecifický symbol: identifikačné číslo zájazdu (v pravom hornom rohu zájazdu po jeho otvorení si na internetovej stránke CK)
  • •  variabilný symbol: telefónne číslo objednávateľa bez prvej nuly

Za výlety Magdalény Gondolovej zaplaťte na účet:
  • •  číslo účtu (IBAN): SK93 0200 0000 0039 2078 4251
  • •  špecifický symbol: identifikačné číslo zájazdu (v pravom hornom rohu zájazdu po jeho otvorení si na internetovej stránke CK)
  • •  variabilný symbol: telefónne číslo objednávateľa bez prvej nuly

Za výlet je možné zaplatiť internetbankingom alebo priamym vkladom na účet CK/CA.

Pri platbe internetbankingom použite údaje potrebné pre platbu uvedené v maile, ktorým vám CK/CA vašu prihlášku na výlet potvrdila.

Pri platbe priamym vkladom na účet CK/CA vojdite do hociktorej pobočky Všeobecnej úverovej banky a do tlačiva „Vklad na účet“ vpíšete údaje uvedené v maile, ktorým vám CK/CA potvrdila vašu prihlášku na výlet.

Po pripísaní vašej platby za výlet na účet CK/CA vám príde potvrdzovací mail.