Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

realizované výlety


Osvienčim - nádherná súhra sprievodcu a dostatku času


Prehliadka Koncentračného tábora v Osvienčime nám tentokrát začínala veľmi pochmúrne - už o štvrtej ráno (kedy sme nastupovali v Bratislave do autobusu) výdatne pršalo a dážď neprestával po celý čas cesty. Pred príchodom do Poľska však pršať prestalo a aj napriek mrakom viditeľne nasiaknutým vodou nám šťastie prialo a počas celého dňa stráveného v tábore nespadla ani jediná dažďová kvapka.

Po vyzdvihnutí si sprievodkyne v "hlavnom" tábore sme sa presunuli najprv do Birkenau - tábora vzdialeného asi 3 km od Auschwitz. Bolo to veru dobré rozhodnutie - vstupné priestory Auschwitz už boli preplnené návštevníkmi, no v Birkenau nebolo skoro nikoho.

Tak sme sa vybrali v stopách dávnej a strašnej histórie - pomaly (veď sme mali na oba tábory sprievodkyňu objednanú na 6 hodín!) - od rampy k plynovej komore č.2, odtiaľ k Bielemu domčeku, komorám číslo 4 a 5 s miestami, kde sa spaľovali mŕtvi a jazierkami s ľudským popolom, ku Kanade, Saune a naspäť k murovaným barakom a na záver k barakom z dreva. Len táto samotná prehliadka nám trvala 3 hodiny!

Po prehliadke Birkenau sme sa vrátili do Auschwitz a dali sme si (naozaj) rýchlu, len polhodinkovú prestávku na obed. Čakalo nás totižto múzeum holokaustu - tábor Auschwitz. Všetci si pri vstupe do tábora vyzdvihli slúchadlá a sprevádzaní výkladom sprievodkyne postupne prechádzali jednotlivými (kedysi) ubytovňami pre väzňov, teraz expozíciami venovanými životu v tábore. Navštívili sme aj našu, slovenskú expozíciu, kde je veľa dokumentov o prenasledovaní Židov a Rómov a aj Židovský kódex, kde si môže každý prečítať, že zákaz vlastnenia auta, lovenia rýb či vlastnenia koncesie na držbu rádia bol v tom čase pre Židov daný zákonom.

V Auschwitz je dokonca nová expozícia o osude Židov. Je to moderne pojatý audiovizuálny projekt, ktorý začína ukážkami z mierového života Židov v Európe a končiaci zábermi zo selekcie, splynovania a hromadných hrobov.

Prezreli sme si aj jedinú zachovalú plynovú komoru s krematóriom a to bol koniec nášho náročného putovania. Bolo vidieť, že všetci sú už veľmi unavení a ledva stoja na nohách, ale aj to, že rozhodnutie objednať sprievodcu na celý deň, tzn. na 6 hodín, bolo dobré. Sprievodkyňa nás nemusela hnať a aj ona sama mala dostatok času na obšírny výklad.