Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

realizované výlety


Stúj noho! Posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš ...


Na mojich výletoch väčšinou navštevujeme hrady a zámky, čiže stavby zo 16. až 18. storočia. Na tomto jesennom výlete sme sa však presunuli oveľa hlbšie do histórie, pohybovali sme sa po miestach, ktoré boli dokázateľne obývané už v 5. až 8. storočí nášho letopočtu. Vybrali sme sa na miesta, kde naši (nielen) slovanskí predkovia začali písať našu históriu.

Prvou zastávkou tohto výletu bol kostolík v Kopčanoch. Mnohí z vás snáď stokrát išli do Holíča a po ceste tam museli prejsť aj cez malú obec Kopčany.  Mnohí z vás si v Kopčanoch aj všimli hnedú tabuľu oznamujúcu existenciu kostolíka v chotári tejto obce. No koľkí z vás vedia, že ide o najstarší alebo druhý najstarší stojaci kostol na našom území a je z čias starých Slovanov? A koľkí z vás odbočili z cesty a zašli si až k nemu?

My sme to dnes spravili a vďaka obyvateľovi Kopčian, ktorý už roky sprevádza archeológov, ktorí robia výskum v tejto lokalite, sme sa nielen dostali do interiéru tejto vzácnej stavby, ale sme sa aj veľa dozvedeli ako o samotnom kostole, tak aj o hroboch, ktoré tu boli pri výskumoch nájdené. 

Bolo úžasné dotknúť sa múrov, ktoré si pamätajú možno viac ako 1300 rokov!

Krásne počasie, ktoré nám dnes prialo, doslova nabádalo na dlhší pobyt na tomto magickom mieste, no nás už čakali na druhej strane rieky Mravy, v Slovanskom hradisku v Mikulčiciach, ktorého niekdajšou súčasťou bol aj kostolík v Kopčanoch. 

Toto hradisko bolo kedysi veľkou aglomeráciou, kde sa našlo 12 kamenných kostolov a predpokladá sa, že mohlo byť aj sídelným mestom Veľkomoravskej ríše s prítomnosťou nielen Mojmíra, Rastislava a Svätopluka, ale aj Konštantína  a Metoda. 

Dnes tu môžete vidieť základy týchto kostolov tak, ako boli rozmiestnené v teréne hradiska, no nad jedným z nich je postavená ochranná stavba a v nej odkryté hroby objavené archeológmi. Je tu aj expozícia predstavujúca makety jednotlivých kostolov a predmety, ktoré boli v týchto miestach nájdené. Súčasťou prehliadky tohto objektu je aj videoprojekcia, vďaka ktorej sa zoznámite s tým, ako sa tu kedysi žilo.

Avšak obyvatelia hradísk bývali hlavne v obydliach z dreva, ktoré sa dodnes nezachovali. Preto sme sa z Mikulčíc presunuli do obce Modrá, kde v roku 2004 otvorili Archeoskanzen, kde na základe vykopávok postavili práve také drevené obydlia, v akých v časoch Veľkej Moravy žili obyčajní ľudia. Nájdete tu podzemnice, polozemnice, drevený dom kováča či hrnčiara, z kameňa je tu postavená škola aj kniežací palác. Aby ste mali pocit, že ste v naozaj "živej" osade, pobehujú tu sliepky aj kozy, no svoju ohradu postavenú podľa staroslovanského "projektanta" tu majú aj Mangalice (prasa) a aj Japonské prasiatka. Tie sa tu aj "bio" rozmnožujú, takže v čase našej návštevy mali obe japonské prasnice po nejakých 7-9 prasiatok, ktoré sa tu tmolili pod nohami, ale aj si pochutnávali na maminom mlieku, ktorej návštevníci pri kojení jej početných drobcov vôbec nevadili.

Hneď vedľa archeoskanzenu je aj expozícia života v našich jazerách a riekach s názvom Živá voda, kde je umelo vybudované jazero a pod ním sklený tunel, odkiaľ je možné pozorovať ryby našich vôd. Návštevu Živej vody absolvoval každý už individuálne a tak isto sme sa niektorí prešli k bazilike vo Velehrade, ktorá je od archeoskanzenu vzdialená asi 1 km.