Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Gotický oltár v Adamove, zámok a drevený kostol v Blansku a kláštor Porta coeli (Česká republika)


 • termín :24.09.2017
 • doprava:15.00€/os.
Čo som našla na mape.

Hrady a zámky v okolí Brna už máme poprezerané, Moravský kras a jeho jaskyne sme navštívili už viackrát. Preto som začala hľadať niečo, čo sme dosiaľ neobjavili. A našla som štyri zaujímavosti v oblasti, kadiaľ autobusom len prechádzame. 

Kúsok nad Brnom, v Adamove, som v kostole sv. Barbory objavila vzácny gotický, tzv. Světelský oltár.

V neďalekom Blansku majú zámok s rôznotematickou expozíciou, ale aj celodrevený kostol.

No a 26 km západne od Blanska je funkčný kláštor cisterciátov s nezvyčajným názvom Porta coeli, ktorý si prezrieme tiež.

Světelský oltár


je jediným svojho druhu v Českej republike. Umiestnený je v bočnom oltári Nanebovzatia Panny Márie v novogotickom kostole z roku 1857 v Adamove. Je jedinou zachovalou časťou pôvodne 17 - 22 metrov vysokého oltára z dolnorakúskeho kláštora cisterciátov v Zwettli a jeho dejiny sú naozaj zaujímavé. Veď posúďte :

 • 1516 - 1525 - opát cisterciánskeho kláštora v Zwettli, Erasmus z Leisser, dal obnoviť poničený kláštorný chrám a nechal zhotoviť nový hlavný oltár zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Oltár bol vysoký asi 17 metrov a na jeho vzniku sa údajne podieľalo šesť rezbárov.
 • 1732 - oltár Nanebovzatia bol zo svojho pôvodného miesta z dôvodu "starodávnosti" odstránený a "Adamovský" korpus bol premiestnený do bočnej kaplnky kostola, krídla a nadstavba oltára boli zrejme zničené.
 • Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk - výlet na jeden deň alebo jednodňový výlet - obrázok1852 - 1854 - opát Augustin Steininger predal oltár Nanebovzatia Panny Márie a oltár sv. Bernarda grófovi Samuelovi Festetics, ktorý ich vzápätí postúpil Alexandrovi z Bens a ten ich dal dopraviť do Viedne. Na návrh Centrálnej pamiatkovej komisie vyhlásili dolnorakúske úrady transakciu za neplatnú a nariadili opátovi Steiningerovi odkúpiť oba oltáre späť. To však už bol oltár Nanebovzatia u viedenského reštaurátora Georga Placha. Oltár sv. Bernarda sa do Zwettlu vrátil, opát ale nemal prostriedky na úhradu reštaurátorských prác na oltári Nanebovzatia, preto zostal oltár vo Viedni, v kostole sv. Augustína.
 • 1857 - o oltáre sa dozvedel knieža Alois z Liechtensteina, náklady za zreštaurovanie oltára uhradil a oltár venoval novo postavenému kostolu v Adamove.
 • 1891 - opát kláštora v Zwettli, Stephan Rössler, sa obrátil na patróna adamovského kostola, kniežaťa Jána z Liechtensteina s prosbou o vrátenie oltára, avšak adamovská kostolná správa prehlásila, že "nemůže tuto nejvzácnější ozdobu svého kostela vydati". Vtedy bol oltár prvýkrát fotografovaný.
 • 1896 - oltár bol očistený a ošetrený proti roztočom.
 • 1936 - oltár bol fotografovaný Štenclovým ateliérom z Prahy.
 • 1943 - oltár bol opravovaný a pri tej príležitosti znovu fotografovaný Fotoměřickým ústavom z Prahy, fotografie boli vystavené v Moravskom zemskom múzeu.
 • 1944 - oltár bol v obave pred zničením pri bombardovaní demontovaný a uložený v krypte pútnického kostola vo Vranove.
 • 1947 - oltár napadnutý červotočom a plesňami bol z Vranova dopravený do Brna a v dielni bratov Kotrbovcov reštaurovaný
 • 1970 - z oltára boli ukradnuté dve spodné sochy, ktoré boli následne objavené na aukcii umeleckých predmetov v Mníchove, po upozornení Národného múzea v Mníchove boli v roku 1971 vrátené do Adamova.

Tak takúto vzácnosť sme obchádzali a preto je najvyšší čas si tento 500 rokov starý oltár prezrieť. O jeho zaujímavostiach a kompozícii nám porozpráva miestny sprievodca a možno nezabudne ani na legendu rozprávajúcu o duboch, ktoré oltár lemujú, ani na výklad toho, aký text číta sv. Peter vo svojej knihe na oltári. Video o oltári nájdete TU.

Vstupné na prehliadku sa neplatí, môžete dať kostolu dobrovoľný príspevok.

drevený kostol sv. Paraskivy v Blansku


Ak vás história Světelského oltára zaujala, mám pre vás ešte jeden príbeh a to príbeh dreveného pravoslávneho kostola až z Podkarpatskej Rusi, ktorý dnes patrí Československej cirkvi husitskej

V tridsiatych rokoch minulého storočia sa bohoslužby v Blansku slúžili v Sokolovni, čo, samozrejme, nebol ideálny stav. Brniansky farár František Hrazdil preto navrhol tomu v Blansku, aby si v obci postavili drevený kostol. Veď je v okolí Blanska dostatok stromov. Stavba by však aj tak vyšla draho, tak sa plánov výstavby kostola vzdali.

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk - výlet na jeden deň alebo jednodňový výlet - obrázokV roku 1935 zrazu zazvonil na blanskej fare telefón, v ktorom pracovníci Pamiatkového ústavu v Brne ponúkali náboženskej obci starobylý drevený kostolík až z Podkarpatskej Rusi, z Nižného Selišťa. Kto by odmietol? Vybrali sa preto na obhliadku a stavba z roku 1601 postavená na vŕšku ich v prvom momente ohromila. Zistili však, že budova je na spadnutie, schátraná bola krytina aj vnútro kostola, kde už hniezdili vtáci. Domáci už mali postavený kostol nový, murovaný, ten starý už nevyužívali.

Rozhodlo sa teda, že kostol sa premiestni do Blanska a vrámci toho sa aj opraví. V roku 1935 sa preto začalo s rozoberaním stavby a v auguste nasledujúceho roka dorazili do Blanska tri vagóny s podrobne očíslovanými časťami kostola. 

Vnútro kostola je dnes celé drevené a obnovené a nachádza sa v ňom pamiatkovo chránený ikonostas. Jeho reštaurovanie trvalo sedem rokov a na obrazoch sú výjavy z Ježišovho života. V kostole sú vystavené aj zvyšky pôvodných ikon.

Blanenský kostol je jedným zo šiestich drevených kostolov, ktoré po vzniku prvej Československej republiky Štátny pamiatkový úrad na Zakarpatskej Rusi odkúpil, previezol do Českej Republiky a v podstate aj zachránil.

interiéry zámku v Blansku


nie sú typickými interiérmi, na aké sme pri prehliadke zámku zvyknutí. Zvonka má zámok v centre Blanska krásnu fasádu, avšak z jeho niekdajších interiérov sa nezachovalo skoro nič. Preto v ňom sídli Múzeum Blanenska a predstavuje návštevníkom nasledovné samostatné expozície súvisiace s Blanskom a okolím :

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk - výlet na jeden deň alebo jednodňový výlet - obrázokBlanenská umelecká liatina - prierez výrobným sortimentom tunajších železiarní začínajúci približne v polovici 19. storočia 

Objavitelia Moravského krasu - ako, kedy a kým bol Moravský kras objavený ...

Hrady blanenského okolia - makety a nákresy hradov z okolia, aj tých, čo sa nezachovali ...

História meracej techniky - vedeli ste o tom, že v roku 1911 založil vo svojich 23 rokoch moravský priemyselník, technik a vynálezca Ing. Erich Roučka v Blansku prvú stredoeurópsku továreň na výrobu elektrických meracích prístrojov? 

Chemické laboratórium baróna Karla Ludwiga von Reichenbacha v pivničných priestoroch zámku

Historické interiéry zámku - 5 miestností s pôvodnou drevenou výzdobou stropu a stien

Bývanie na blanenskom zámku - na konci svojej "zámockej" éry slúžil zámok v Blansku aj ako ubytovňa pre hostí rodiny Salm, ktorá bola posledným vlastníkom zámku. Pozrite sa, ako boli tieto hosťovské izby zariadené.

Zámok budete môcť v prípade záujmu navštíviť individuálne, v čase osobného voľna.

Vstupné do zámku : 

 • dospelí : 80 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 40 Kč
 • sprievod ZŤP/P : zdarma


Porta coeli


Skôr, ako sa dostanem ku kláštoru Porta coeli, čo v preklade znamená Brána nebies, dovoľte mi malý úvod do "dejín" cisterciánskeho rádu.


Cisterciáni (od slova Cisterciensis, očista) je mníšsky rád, ktorý vznikol reformou rádu benediktínskeho. V roku 1098 odišiel opát Robert s ďalšími mníchmi z benediktínskeho kláštora Moles a vo francúzskom Cîteaux (latinsky Cistercium) založili nový kláštor. Na tomto mieste, v pôvodne neobývanej krajine, chceli žiť podľa nezmiernenej rehole sv. Benedikta z Nursie. Tento kláštor sa stal centrom reformného hnutia v benediktínskom ráde, ktoré sa sústredilo na prostotu a chudobu v liturgii aj živote bratov podľa hesla sv. Benedikta - "Modli sa a pracuj" (latinsky "Ora et labora!").

Podľa tradície bola zakladateľkou ženskej vetvy rádu blahoslavená Humbelína, rodná sestra sv. Bernarda, ktorá sa po odchode svojich bratov rozhodla pre zasvätený život a vstúpila do benediktínskeho kláštora v Jully, kde sa potom stala predstavenou. 

Cisterciáni sú známi ako výborní poľnohospodári, boli odborníkmi v zúrodňovaní pôdy a vo vysúšaní močiarov Tak isto sú známi typickou "čistou" architektúrou ich kláštorov.

Do českých krajín prišli cisterciáni začiatkom 12. storočia a ako prvý založili kláštor v Sedlci pri Kutnej Hore (najstarší kláštor v ČR). Celkovo bolo v Čechách a na Morave založených 13 mužských a 5 ženských cisterciánskych kláštorov, ktoré však už nevznikali v neobývaných oblastiach, ale väčšinou boli obdarované niekoľkými dedinami s poddanským obyvateľstvom. Mnoho z nich zaniklo hlavne v čase rušenia kláštorov Jozefom II. a tak to bolo aj so ženským cisterciánskym rádom v Porta coeli. Kláštor bol premenený na veľkostatok, neskôr na továreň. V roku 1861 kúpili továreň sestry z nemeckého Marienthalu a opäť ho premenili na kláštor. Kláštorný život tu začal v roku 1901. V roku 1950 bol kláštor opäť zrušený a nanovo sú v ňom sestry od roku 1990.


My si s miestnou sprievodkyňou prezrieme kláštorný kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený v rokoch 1233 - 1240 v románsko - gotickom štýle zaujímavý hlavne vzácnym zdobeným portálom nad vchodom do kostola a potom aj niektoré priestory kláštora.

Vstupné na prehliadku kláštora :

 • dospelí : 45 Kč
 • študenti, dôchodcovia : 35 Kč
 • ISIC, ITIC : 23 Kč 
 • ZŤP, TŤP/S : zdarma


V kláštore je PRÍSNY zákaz fotenia!


POLOHA : stredná Morava

VZDIALENOSŤ : 188 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - odchod z Bratislavy z Hlavnej vlakovej stanice
7,10 - zastávka na Patrónke v Bratislave
7,30 - zastávka v Malackách (Tesco)
10,00 - 11,00 - prehliadka kostola sv. Barbory so Světelským oltárom v Adamove

12,00 - 15,00 - prehliadka dreveného kostola v Blansku, individuálne možná prehliadka zámku v Blansku, možný obed
16,00 - 17,00 - prehliadka kláštora Porta Coeli
19,30 - príchod do Malaciek (Tesco)
19,50 - príchod na Patrónku v Bratislave
20,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí
 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
 • Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu