Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Mohyla mieru Slavkov, renesančná perla Moravy - zámok Bučovice, barokový cintorín Střílky a KOVOZOO (Česká republika)


 • termín :07.10.2017
 • doprava:17.00€/os.Renesancia Bučovíc

V zámku Bučovice som bola ešte skôr, než som založila cestovku, teda koncom leta 2011. Polohu vzhľadom na jednodňovky má úžasnú, dokonca je priamo v meste, na rovine ... ale ... prišli sme tam, pozreli si niekoľko miestností ozdobených "zajačikmi", k tomu jednu kaplnku v roku zámku, na nádvorí fontánu práve obohnanú lešením a ... to bolo všetko. Nejako ma to neoslovilo a tak som zámok v Bučoviciach ani raz nezaradila do ponuky výletov. Veď sú aj krajšie.

O čo väčšie bolo moje prekvapenie, keď si Národný pamiatkový ústav vybral práve zámok v Bučoviciach za centrum Roku renesančnej šľachty. Bučovice? Prečo?

Odpoveď na túto otázku vám zodpoviem nižšie, tu ešte spomeniem, že v pláne výletu nebude len návšteva zámku v Bučoviciach, ale aj prehliadka expozícieBitke pri Slavkove pri Mohyle mieru, zastavíme sa na barokovom cintoríne v obci Střílky a nakoniec sa prejdeme pomedzi najrôznejšie zvieratá pozvárané z kovového odpadu. Teraz poďme pekne po poriadku.

zastávka prvá - Bitka troch cisárov - Slavkov/Austerlitz 1805


V tomto roku som absolvovala okruh s tematikou Bitky troch cisárov (ŽuráňSanton, Mohyla mieru a zámok Slavkov u Brna) a na tento výlet som pre vás vybrala expozíciu zobrazujúcu Bitku troch cisárov pri Slavkove v roku 1805 pri Mohyle mieru. Ak si myslíte, že vás táto téma baviť nebude, tak dúfam, že po zhliadnutí tejto expozície svoj názor zmeníte. Je spravená tak zaujímavo a zrozumiteľne, že v nej pochopíte, prečo sa bitka odohrala a aj celý jej priebeh. Musím uznať, že táto expozícia je jednou z najlepších, aké som kedy videla. Súčasťou expozície je aj návšteva interiéru Mohyly mieru, pamätníka pripomínajúceho túto veľkú bitku a súčasne aj varujúceho pred ďalšími vojnami.

Vstupné do expozície : 

 • dospelí : 86 Kč
 • dôchodcovia : 65 Kč
 • študenti, ISIC, ITIC : 43 Kč
 • ZŤP, ZŤP/P : zdarma


zastávka druhá - zámok Bučovice


Bol raz jeden významný moravský šľachtic, Jan Šembera Černohorský z Boskovic, ktorý sa rozhodol, že si v Bučoviciach postaví zámok. Prečo na zámok neprestaval neďaleký hrad, ale ho dal radšej zbúrať a postavil si úplne nový zámok na okraji Bučovíc, si prečítajte na konci popisu tohto výletu. Podstatné je, že sa tým vymykal všednosti, pretože v Čechách aj na Morave je len pár zámkov, ktoré nie sú prestavané z hradu ale vznikli "na zelenej lúke". Ďalšou zaujímavosťou je to, že vďaka svojmu bohatstvu si mohol Jan Šembera zavolať na realizáciu stavby naozaj vyhlásených majstrov. Samotnú trojposchodovú stavbu s arkádami podopretými 90 stĺpmi mu navrhol Jacopo Strada, autor jednej z prestavieb Hofburgu vo Viedni, ale aj správca zbierok starožitností cisárov Ferdinanda I.Maximiliána II. a Rudolfa II. a okrem iného aj otec "hraběnky Stradové", ktorá nielenže "spala na nebesích" vo Werichovom Pekárovom cisárovi, ale bola naozaj milenkou cisára Rudolfa II. a dokonca mu porodila 6 detí! (nemanželských, samozrejme). Zámok bol postavený v štýle talianskej neskorej renesancie (palazzo in fortezza) a na jeho výzdobe sa podieľali hlavne talianski majstri.

Súčasne zo zámkom bola vybudovaná aj rozsiahla renesančná záhrada a vodná priekopa.

Janom Šemberom nakoniec vymrel po meči celý boskovický rod a jeho nemalý majetok ako veno odovzdali jeho dcéry Anna a Katarína tiež súrodencom, bratom Karolovi a Maximiliánovi z Lichtensteina, za ktorých sa vydali. Tí zámok Bučovice ešte občas využili ako letné sídlo, ale viac využívali rozsiahly zámok v Lednici. Bučovický zámok potom premenili na administratívne centrum panstva a od roku 1722 až do roku 1912 v ňom sídlila centrálna lichtensteinská učtáreň. Zámok patril Lichtensteinovcom až do roku 1945, kým im nebol Benešovými dekrétmi skonfiškovaný.

interiery zamku Bucovice - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skNo a čím je zámok najzaujímavejší? Práve tými zajačikmi! Vďaka tomu, že sa celý objekt nevyužíval na bývanie, zostal v pôvodnej podobe aj s reprezentačnými priestormi v prízemí, kde už spomínané "zajačiky", navrhnuté ešte Jacopom Stradom, sú. Pred samotnou "zajačou" izbou je niekoľko siení s prekrásnymi freskami, tá zajačia je až posledná. Je to zobrazenie sveta, kedy si zajace s ľuďmi vymenili pozície. Svetu vládnu zajace a ako by to bolo, keby to tak naozaj bolo, je vidno v scénach, kde zajace bojujú proti ľuďom, poľujú na svojich úhlavných nepriateľov - psov, potom sa hostia a nakoniec sa zabávajú na zajačej svadbe. Takto znázornený svet je vzácnosť v celej Európe.

Aby ste však pochopili dobu, kedy toto dielo vzniklo, teda renesanciu a život v nej, je od konca júna tohto roka v priestoroch prvého poschodia zámku nainštalovaný rozsiahly interaktívny okruh s názvom Moravský aristokrat v labyrintu světa. Okruh prináša pohľad do života šľachty na Morave v rokoch od nástupu Habsburgovcov na český trón (1526) až do bitky na Bielej hore (1620), do skoro 100 rokov trvajúceho obdobia hospodárskej prosperity, náboženskej tolerancie a kultúrneho rozkvetu krajiny, do doby vydania Kralickej biblie či prítomnosti Jana Amosa Komenského. 

Po zhliadnutí tejto výstavy lepšie pochopíte krásu a výnimočnosť "zaječího pokoje".

Vstupné do zámku Bučovice (spolu s prehliadkou Moravský aristokrat v labyrintu světa) :

 • dospelý : 150 Kč
 • študent, dôchodca, ZŤP : 110 Kč
 • ZŤP/P : zdarma 


zastávka tretia - barokový cintorín v Stříklach


je tak, ako renesančný zámok v Bučoviciach, tiež veľkou vzácnosťou. Je to ojedinelá stavba, ktorá sa dokonca považuje za sochárske dielo! Cintorín je postavený na vyvýšenine vzniknutej zarovnaním svahu na okraji obce a je ohraničený kamenným múrom, na ktorom sú umiestnené sochy od Gottfrieda Fritscha. Na pravej starne sú to sochy zobrazujúce ľudské cnosti, na ľavej zasa ľudské neresti. Na cintorín vedie dvojramenné schodisko, za ktorým návštevníka "víta" veľká socha Anjela smrti. Cintorín dal postaviť Antonín Amand Petřvaldský v rokoch 1730 - 1743 a v jeho zadnej časti dal umiestniť rodinnú hrobku. V cintoríne sa pochováva dodnes a to vďaka dômyselnému systému odvodňovania a prieduchov. 

Platba za prehliadku cintorína : 30 Kč (jednotne)


zastávka posledná - KOVOZOO


Výlet zakončíme návštevou miesta, ktoré sa síce témou nehodí k žiadnemu z predchádzajúcich zastavení, ale by bolo škoda sa tam nezastaviť, keďže sa budeme aj tak vracať cez Staré Mesto pri Uherskom Hradišti. Pretože tam, v areáli kovošrotu vznikla jediná ZOO tohto druhu v Európe, keď sa pár nadšencov pustilo do vyrábania najrôznejších zvierat zo starého železa. Tak vznikla žirafa, pavúk, had, škorpión, gorila či korytnačka, orol alebo mohutný bizón. Tých zvierat je v rozsiahlom areáli veľa a ja verím, že aj vy budete žasnúť, čo všetko sa dá z odpadového železa vyrobiť.

Vstupné do kovozoo :

  • dospelí : 70 Kč
  • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 60 Kč
Povesť o tom, ako Jan Šembera zámok v Bučoviciach staval (zdroj : web zámku)

To bylo za časů, kdy páni šetrně hospodařili na svých statcích, statečně bojovali s Turky i jinými nepřáteli, odvážně se vydávali na lovy do divokých lesů, vesele se bavili s něžným pohlavím a urputně bránili své cti se zbraní v ruce. Žili životem plným a pestrým, avšak nezapomínali ani na obdiv k dobrému umění, na mírné rozjímání filosofické a náboženské a na patřičnou reprezentaci politickou. Z té příčiny také pan Jan Šembera Černohorský z Boskovic pomýšlel vystavěti v Bučovicích nádherný zámek, aby mu nebylo rovného daleko široko. Dal navoziti staviva na kopec nad městem a tu začali s přestavbou dosavadního starého hradu. Ale dílo zle vázlo. Každé ráno našli zedníci zdi povalené a kamení skutálené dolů do bažinatého údolí kolem říčky Litavky. Pan Šembera velmi se zlobil nad kaženou prací, dal hlídati stavbu strážemi. Když ovšem stráže uzřeli, že se přihrnula v noci družina čertů a s křikem počali stavbu ničit, stráže ve strachu utekly a již nechtěly choditi na noční hlídky. Proto se rozhodl pan Jan Šembera, že zanechá stavby na kopci a zbuduje zámek na okraji města v močařině poblíž řeky. Do bažiny mnoho dnů zaráželi těžkými berany mohutné, přišpičatělé kmeny dubové - jehly čili piloty, kmen vedle kmene a na rovině z jejich čel teprve začali stavbu z kamene a z cihel, a to napřed zdi obrácené k východu. Sotva zeď vyrostla poněkud do výšky, začala se hroutiti. Rozebrali ji tedy, začali nanovo stavěti, ale bourala se zase. I myslil pan Šembera, že tu zase čert škodí, ale nebylo tomu tak. Jednoho dne šel kolem poutník ze svaté země, sledoval stavbu velikou a pravil že ví, jaká je rada, aby se zeď nehroutila. Chce-li mít pán stavbu pevnou, ať prý zazdí do základů nějakého hodného člověka; že jinde také tak udělali a osvědčilo se. Pan Šembera jak tu radu slyšel, tuze se nad ní podivil, poděkoval poutníkovi a se slovy, že když pouť svatou vykonal, jistě je dobrým člověkem, nechal ho do základů zazdíti. Hned nato se zdi rozpadat přestaly a pak už bez obtíží zámek postavili, jenž pevně a majestátně se dodnes v údolí tyčí. Východní strana je jen patrová, poněvadž pan Šembera přece této straně nedůvěřoval. Ostatní tři strany o patro vyšší, takže jsou hned od rána sluníčkem prohřívané a jsou bohatě arkádami zdobené, že srovnatelné by člověk těžko hledal.


POLOHA : južná Morava

VZDIALENOSŤ : 327 km okruh

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - odchod z Bratislavy z Hlavnej vlakovej stanice
7,10 - zastávka na Patrónke v Bratislave
7,30 - zastávka v Malackách (Tesco)
9,30 - 10,30 - prehliadka expozície v Mohyle mieru - 1. skupina
9,45 - 10,45 - prehliadka expozície v Mohyle mieru - 2. skupina
11,30 - 13,00 - prehliadka zámku v Bučoviciach
13,00 - 14,30 - osobné voľno v okolí zámku, možnosť obeda

15,00 - 15,30 - fotoprehliadka ojedinelého barokového cintorína v Střílkach
16,00 - 17,00 - zastávka v kovovej zoologickej záhrade v Uherskom Hradišti - Starom meste
19,00 - príchod do Malaciek (Tesco)
19,20 - príchod na Patrónku v Bratislave
19,30 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí
 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
 • Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu