Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Zámok v Bytči, Budatínsky hrad a Čičmany (Slovensko)


  • termín :08.04.2017
  • doprava:25.00€/os.Ďalšie dva slovenské rody

Nie som historik a mnoho udalostí z dejín objavujem práve pri opisoch jednotlivých výletov. Naozaj som ani netušila, že rod Eszterházy (po jeho stopách sme sa vybrali začiatkom apríla na ich panstvá Fertőd, Eisenstadt a Forchtenstein) pochádza z Galanty (na ich tamojšie 2 kaštiele vás pozývam zasa v októbri). Avšak to, že aj rod Thurzovcov, jeden z najbohatších a najvplyvnejších stredoeurópskych rodov stredoveku a raného novoveku, pochádza z územia Slovenska, tak to by ma ani nenapadlo! Veď Eszterházy aj Thurzo znejú tak maďarsky!

Vrámci tohto výletu sa najprv odvezieme do Bytče, v ktorej centre je zámok, ktorý si známy Juraj Thurzo vybral ako svoje sídlo a potom sa presunieme do časti Žiliny, na ktorej okraji stojí hrad Budatín. Ten bol zas majetkom rodiny Suňogovcov, ktorí síce neboli až takí známi ako Thurzovci, ale tiež pochádzali z územia Slovenska a to priamo z Jasenice, obce medzi Považskou Bystricou a Bytčou (Suňogovský kaštieľ v Jasenici je síce pekne opravený, ale slúži ako kultúrne a turistické zariadenie). 

Výlet zakončíme prechádzkou popri maľovaných domoch v Čičmanoch.


Keď sa moc v Uhorsku sústredila do Bytče


Rodina Thurzovcov bola známa už pred tým, ako v 16. storočí na scénu histórie vstúpil Juraj Thurzo, ktorý je s bytčianskym kaštieľom spojený najtesnejšie. Rod pochádza z Betlanoviec na Spiši a prvým jeho známym predstaviteľom je Ján z Betlanoviec. Avšak prímenie "Turzo" prvý krát použil jeho syn Juraj, levočský mešťan. Bohatstvo jeho potomkov sa znásobilo natoľko, že sa vyrovnalo majetku rodu Fuggerovcov, s ktorými v roku 1494 založili Turzovsko-fuggerovskú spoločnosť, výhradného ťažiara vzácnych rúd v Uhorsku.

zamok v Bytci - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPreskočme však niekoľko desaťročí a zastavme sa v roku 1563, kedy otec Juraja Thurzu, František, zakladateľ bytčiansko-oravskej vetvy rodu, kúpil za 17 000 zlatých panstvá Hričov a Bytča. V Bytči stál vtedy hrad z 13. storočia, ktorý dal František za 4 roky prestavať na kaštieľ (zámok) a o jeho prestavbe sa zachoval tento nápis nad vstupným portálom kaštieľaZa spravodlivého a nepremožiteľného Maximiliána, voleného rímskeho cisára, kráľa Nemecka, Uhorska a Čiech, dal od základov postaviť toto dielo na vlastný náklad František Thurzo z Betlanoviec roku Pána 1571. Štukový nadstavec portálu do slávnostnej siene s erbami Františka Thurzu a jeho manželky Kataríny Zrínskej nesie zas datovanie ukončenia prvej etapy stavby a to bolo v roku 1574. To bol aj rok, kedy František Thurzo zomrel a tak sa do novučičkého sídla v roku 1575 presťahovala Lietavského hradu už len vdova Katarína Zrínska s deťmi. Jedným z detí bol aj Juraj Thurzo, ktorý si kaštieľ obľúbil natoľko, že ho neskôr určil za svoje sídlo a tak sa všetky politické nitky zbiehali práve v kaštieli v Bytči. To bolo hlavne v rokoch 1609 - 1616, kedy sa stal palatínom, čiže radcom panovníka Rudolfa II.  a jeho najvyšším zástupcom v Uhorsku. Bolo to obdobie, kedy rýchli poslovia veľmi často zo všetkých strán cválali do Bytče a keď boli recepcie a bály na dennom poriadku. Jednoducho ... politizovalo sa z Bytče.

To však už mal kaštieľ za sebou druhú prestavbu, renesančnú, ktorú inicioval Juraj Thurzo ešte v roku 1585, po matkinej smrti. V politike sa mu síce darilo, aj majetky mal nesmierne, no na tú dobu bol chudákom, lebo sa mu rodili len samé dcéry a zo synov prežil jediný, Imrich, ktorý sa síce dožil dospelosti, ale v roku 1621, 5 rokov po otcovej smrti, vo veku len 23 rokov záhadne zomrel v Mikulove. Tým vymrela táto vetva rodu a kaštieľ v roku 1624 získali Eszterházyovci (vdova po Imrichovi, Kristína Nyáryová si vzala za manžela Mikuláša Eszterházyho). Mikuláš sa stal neskôr majiteľom panstiev Eisenstadt a Forchtenstein, kde trávil viacej času a tak sláva bytčianskeho zámku postupne bledla. Aj tak však boli Eszterházyovci majiteľmi zámku úctyhodných 244 rokov, kým ho v roku 1868 aj s celým panstvom nepredali veľkopodnikateľovi s drevom Leopoldovi Popperovi. Tomu sa časom prestalo dariť a bol nútený kaštieľ prenajímať. V jeho interiéri vtedy vzniklo 12 súkromných bytov a administratívne priestory sídla dôchodkového a kontrolného úradu. Toto nie najvhodnejšie využitie stavby si vynútilo zásahy do dispozície vymurovaním nových priečok a s tým súvisiacich nevhodných okenných a dverných otvorov na fasádach, zasahujúcich do pôvodnej výtvarnej výzdoby objektu.Pri neodbornom reštaurátorskom zásahu v r. 1889 a 1926-1929 sa nenávratne zničili vzácne nástenné maľby na nádvorí kaštieľa. Autori prác použili nevhodné olejové farby a okrem iného nerešpektovali pôvodný originál, jeho farebnosť, konfiguráciu ani totožnosť postáv a ich proporcie. Ustavičná hrozba požiaru donútila Leopolda Poppera vymeniť v r. 1889 šindľovú strechu za plechovú krytinu, pričom došlo nielen k celkovej výmene konštrukcie krovu, ale aj k zmene tvaru strechy do dnešnej podoby.

Sobasny palac v Bytci - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skA to sme sa už presunuli do súčasnosti, kedy je zámok v Bytči sídlom štátneho archívu, čo znamená, že sa v jeho priestoroch nesprevádza. Avšak nevešajte hlavu, jeho pani riaditeľka mi prisľúbila, že ak bude mať len trošku času, spraví výnimku a najkrajšie časti zámku nám ukáže.

Ak by sa to však aj nepodarilo, neprídeme v Bytči skrátka, určite navštívime Sobášny palác. Ten dal postaviť Juraj Thurzo hlavne pre svoje dcéry. Keď sa mu ich už toľko narodilo, tak ich chcel aspoň honosne vydať a keďže v priestoroch zámku žiadna na to vhodná miestnosť nebola, dal od základov postaviť budovu novú, kde sa nielen vydávalo všetkých jeho 7 dcér, ale slúžila aj na slávnostné recepcie.

Prehliadka zámku (ak sa podarí) aj sobášneho paláca je zdarma.


hrad Budatín


Ako prvé sem uvediem, že neviem presne určiť, či je v Budatíne hrad alebo zámok. Na väčšine internetových portálov sa uvádza ako zámok, ale Považské múzeum v Žiline, ktoré je správcom pamiatky, ju uvádza ako hrad. A keďže predpokladám, že oni sú tí najpovolanejší na to, aby vedeli, ako tú stavbu pomenovať, zostaňme aj my pri hrade.

Stredoveký hrad Budatín vznikol na sútoku riek Váh a Kysuca v druhej polovici 13. storočia ako obranný vodný hrad. Jeho najstaršou časťou je mohutná ranogotická štvorposchodová veža postavená v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde. Prvá písomná zmienka ho spomína v roku 1321 ako castrum Budetyn, majetok Matúša Čáka.

hrad Budatin - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skMajiteľmi, ktorí hrad vlastnili najdlhšie, boli Suňogovci. Ich rod bol slovenského pôvodu a delil sa na vetvu budatínsku, ktorej členovia sa zaradili do magnátskeho stavu a neskôr získali tituly grófov a na vetvu jasenickú, ktorej členovia patrili k zemanom.

Gašpar Suňog ako zakladateľ budatínskej vetvy bol tým, ktorý hrad Budatín pre svoj rod v roku 1487 získal. Postupne začal s jeho prestavbou, ktorú jeho potomkovia v roku 1551 dotiahli do renesančnej úpravy, kedy boli budovy hradu spojené do jednotnej architektonickej koncepcie.

Suňogovci vlastnili budatínske panstvo až do roku 1727, kedy budatínska vetva rodu vymrela Ladislavom Suňogom. Medzičasom sa však z Gašparovho potomstva vytvorila sliezska vetva rodu a tak si jej príslušník, Anton Suňog, nárokoval na hrad ako dedičstvo po Ladislavovi Suňogovi. Hrad aj získal, avšak až po zaplatení 60 000 zlatých Ladislavovej vdove.

Tak zostal hrad v držaní rodu aj naďalej a to do roku 1798, keď zomrel Ján, posledný potomok tejto suňogovskej vetvy. Ten mal dcéru Jozefínu, ktorá sa vydala za grófa Antona Čákyho a tak sa po 311 rokoch stal hrad Budatín majetkom rodiny Čákyovcov, ktorí ho vlastnili do roku 1945.

Hrad postupne prešiel renesančnou aj barokovou prestavbou a ako vyzerá dnes, to uvidíme pri jeho návšteve.

Vstupné do hradu Budatín :

  • dospelí : 5€
  • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 3€


Čičmany


Kto by nepoznal tie kľukaté vzory na oblečení našich olympionikov? Módni návrhári sa inšpirovali maľovanou výzdobou drevených chalúpČičmanoch a či tie vzory okopírovali správne, o tom sa budeme môcť presvedčiť pri prechádzke touto obcou.

Obec Čičmany sa spomína už v roku 1272 ako „osada Cziczman, cez ktorú prechádza nová cesta“. Avšak nikto nevie, kto boli jej pôvodní obyvatelia. Tí, ktorí žijú v Čičmanoch dnes, pochádzajú vraj z nemeckých, ale pravdepodobnejšie z bulharských predkov. Svedčí o tom precízne vypracovaná geometrická výšivka na čičmianskych krojoch (podobné nájdeme aj v Bulharsku), ale aj výroba bryndze, ktorou sa tu kedysi živilo mnoho obyvateľov obce (bryndza pochádza z Balkánu).

Čičmany patrili zemianskym rodinám Turóczi, Rakovský a Jesenský, neskôr Kubíny a Serény. V roku 1598 mala obec mlyn a 43 domov, v roku 1720 mala 42 daňovníkov, v roku 1784 tu stálo 126 domov, kde bývalo 230 rodín so 1275 obyvateľmi, v roku 1828 to bolo 127 domov a 1507 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, chovom oviec, výrobou a predajom bryndze, neskoršie odchádzali na sezónne práce, predávali papuče, boli podomoví obchodníci a sklári. V 30. rokoch 20. storočia začali aj Čičmanci odchádzať za lepšou budúcnosťou do Ameriky a Francúzska.

zensky a muzsky kroj v Cicmanoch - v pozadi drevena chalupa v Cicmanoch zdobena geometrickym vzorom - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skObec zasiahli tri veľké požiare. Prvý bol v roku 1907, ďalší 1921 a tretí, spôsobený Nemcami, v roku 1945. Vtedy (4. 12. 1944) bola obec za pomoc partizánom obsadená Nemcami, ktorí zastrelili predsedu Revolučného národného výboru O. Radenu a obec podpálili. Zhorelo 33 domov a ďalších 148 bolo poškodených.

Výzdoba domov v Čičmanoch kedysi nebola taká detailná a „vyšperkovaná“, ako ju poznáme dnes. Pôvodné domy boli zdobené menej, hlavne v rohoch stavieb, tam, kde sa stretali drevené hranoly. Súčasná výzdoba je známa až od roku 1921, kedy dedina vstávala z popola po druhom veľkom požiari. Pôvodná výzdoba sa dodnes zachovala len na jednom dome v obci, všetky ostatné sú už pomaľované novším, bohatším vzorom.

Pre turistov je dnes atraktívny dolný koniec obce, kde zostalo zachovalých 110 drevených stavieb, z ktorých je 36 vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku.

My budeme mať prehliadku Čičmian niečím ozvláštnenú, ale presnejšie vám to nenapíšem, aby to bolo také malé prekvapenie.

Poplatok za netradičnú komentovanú prehliadku obce : 2€ (jednotne), ostatní individuálne zdarma.Podrobnosti zo života Juraja Thurzu (Slovenka č.17/2010):

Narodil sa 2. septembra 1567 na hrade Lietava a vyrastal v prostredí, v ktorom sa podporovala vzdelanosť a protestantská viera. Pre mladého Thurzu bol dôležitý viedenský pobyt na dvore arcikniežaťa Ernesta, brata panovníka Rudolfa II. Tu sa pripravoval na vojenskú a diplomatickú kariéru. Okrem slovenčiny a maďarčiny ovládal nemčinu a latinčinu, hovoril tiež po chorvátsky a písal poéziu v gréčtine. Keď mal osemnásť rokov, vrátil sa do Bytče a ujal sa správy svojich rozsiahlych majetkov. Patrili mu panstvá Orava, Lietava, Bytča-Hričov, majetkové diely v panstvách Ostriež, Zvolen, Dobrá Niva a panstvo hradu Tokaj. V novembri 1585 sa oženil so Žofiou Forgáčovou, dcérou Šimona Forgáča, ktorý bol bratom jeho otčima Imricha Forgáča. Už dvadsaťročný sa zapájal do vojenských akcií, ktoré organizoval arciknieža Ernest proti Turkom. Od roku 1590 bojoval na čele štyristočlenného oddielu. V jednom boji sa dostal do nepriateľského obkľúčenia. Táto zvesť silne zapôsobila na Thurzovu manželku, ktorá pri predčasnom pôrode zomrela. Zanechala po sebe dve dcéry, Zuzanu a Juditu. Juraj Thurzo sa vo februári 1592 zosobášil s Alžbetou Coborovou, dcérou vtedajšieho vicepalatína Imricha Cobora. S ňou mal sedem dcér a syna Imricha. Vrchol vojenskej kariéry dosiahol počas pätnásťročnej vojny (1593 - 1606). Zúčastnil sa viacerých bitiek súvisiacich s dobýjaním hradov Divín, Šomoška, Hajnáčka, Modrý Kameň a Fiľakovo, ako aj v bojoch pod Budínom, pri Vacove, o Ostrihom a Stoličný Belehrad. 

Juraj Thurzo sa v kráľovských službách osvedčil aj ako schopný vyjednávač a diplomat. V dňoch 18. a 27. októbra 1597 rokoval v Nových Zámkoch s poľským kráľom o akciách proti Turkom. Od roku 1598 bol radcom cisára Rudolfa II. a prezieravo si upevňoval dobré vzťahy aj s arcikniežaťom Matejom II., Rudolfovým bratom. Vernosť Habsburgovcom zachoval palatín aj pri prvom protihabsburskom stavovskom povstaní pod vedením sedmohradského veľmoža Štefana Bočkaja, hoci ako protestant patril k šľachte, ktorá sa k povstaniu väčšinou pridala. Svojím pôsobením značnou mierou ovplyvnil výsledky mierového rokovania s prívržencami Bočkajovho povstania 23. júna 1606 vo Viedni a tiež sa zaslúžil o uzavretie mieru 11. novembra toho istého roku s Turkami v ústí rieky Žitavy. Mierovým úsilím v nepokojnej dobe získal na svoju stranu viacerých prívržencov. V zápase o uhorský trón neochvejne podporoval arciknieža Mateja, ktorý splnil Thurzove očakávania a po korunovácii za kráľa vládol umiernenejšie a tolerantnejšie ako jeho brat Rudolf II. Aj Thurzovým pričinením sa na korunovačnom sneme v novembri 1608 uzákonili všetky dôležité výsledky Viedenského mieru. Pre evanjelikov boli veľmi významné zákonné články týkajúce sa náboženskej slobody.

Hoci Juraja Thurzu vo veľkej miere pohlcovala práca, ktorá súvisela s výkonom jeho vysokých vojenských, diplomatických i spoločenských funkcií, nezanedbával ani správcovstvo na svojich rozsiahlych majetkoch. Podporoval rozvoj remesiel, v Dolnom Kubíne dal postaviť dielňu na odlievanie zvonov. V sídlach svojich panstiev ovplyvňoval stavebný a kultúrny vývoj, prestavoval a opravoval hradné komplexy, kaštiele, dal stavať kostoly, zriaďoval školy, zakladal nové osady, podporoval kolonizáciu Hornej Oravy. No najväčšmi sa v tomto smere sústredil na svoju rezidenciu - Bytčiansky zámok. Zo svojho zámku, kde sa v čase jeho palatinátu zbiehali nitky uhorskej politiky, mienil vytvoriť renesančné a kultúrne centrum. Na svoju dobu to bol veľmi rozhľadený a vzdelaný človek. Dokladom jeho vzdelanostnej úrovne bola knižnica v Bytči, ktorá obsahovala vyše osemsto zväzkov. Rozvoj vzdelanosti uskutočňoval Thurzo predovšetkým podporovaním školstva. Jeho pričinením sa bytčianske evanjelické gymnázium stalo školou, ktorej absolventi pokračovali v štúdiu na domácich a zahraničných univerzitách. 

So slovenským zemianstvom a obyvateľstvom súhlasil najmä v náboženských veciach. So svojou rodinou sa zúčastňoval na slovenských (českých) službách Božích aj vtedy, keď sa zdržiaval mimo Bytče, napríklad počas pobytu v kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach, kedy si žiadal slovenského kňaza. Je známe, že finančne podporoval nielen slovenských vzdelancov pri vydaní ich diel, ale i slovenských študentov, ktorí išli študovať do zahraničia. V krupinskom farskom kostole zariadil slovenské bohoslužby a umožnil Slovákom pôsobiť v mestskej správe. Juraj Thurzo by vo svojich aktivitách určite pokračoval aj naďalej, ale jeho zdravotný stav sa postupne zhoršoval. Sužovali ho viaceré choroby, ktoré postupne nadobúdali chronický charakter a spôsobili, že Juraj Thurzo, významný politik z rodu pochádzajúceho z územia dnešného Slovenska, zomrel na Štedrý deň roku 1616, v Bytči, vo veku len 49 rokov.


POLOHA : severozápadné Slovensko

VZDIALENOSŤ : 206 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN :

7,00 - zastávka na Patrónke v Bratislave
7,10 - zastávka na Hlavnej stanici v Bratislave
10,00 - 13,00 - prehliadka kaštieľa a Sobášneho paláca v Bytči, možný obed
13,20 - 14,00 - prehliadka hradu Budatín - 1. skupina
14,00 - 15,00 - prehliadka hradu Budatín - 2. skupina
16,00 - 17,00 - prechádzka Čičmanmi
20,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
20,10 - príchod na Patrónku v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

  • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí
  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
  • Malý sprievodca cestovným poistením
  • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu