Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet za A. Sládkovičom a Marínou: Hrochoť, Radvaň, Hronsek, B. Štiavnica - Epicentrum lásky (Slovensko)


  • termín :27.05.2018
  • doprava:21.00€/os.
Máte radi ľúbostné príbehy? Zaujímajú vás osudy známych ľudí? Teší vás spoznávať nové miesta a dozvedať sa zaujímavé informácie? V takom prípade je výlet za Andrejom Sládkovičom a Marínou pre vás ako stvorený. Vzdáme úctu láske na miestach, kde Andrej Sládkovič žil, pracoval, tvoril, miloval... a kde žila a milovala krásna Marína. Apropó, vedeli ste, že Marína je najdlhšou ľúbostnou básňou na svete a že jej rukopis je zákonom chránený ako národná kultúrna pamiatka?

Vydajme sa teda za láskou. A urobme tak ešte v máji, kedy vraj býva táto mocná čarodejka najštedrejšia a najochotnejšia rozdávať nám plnou náručou svoje večné poklady. Prijmeme ich?

A - aby som nezabudla - na výlet s nami pôjde aj pán Anton Pižurný, autor knihy "MÚZA" a viacerých iných publikácií o živote Mariny a jej vzťahu so Sládkovičom; pán, ktorý sa touto témou zaoberá už veľa rokov a cestou sa s nami podelí o svoje bohaté vedomosti, vrátane málo známych faktov a aj nejakých tých "pikantnôstiek"...


Hrochoť


Obec Hrochoť so svojráznou ľudovou architektúrou,  sa rozkladá na severozápadných svahoch pohoria Poľana. A práve na tomto mieste sa necháme vtiahnuť do životného príbehu Andreja Braxatorisa Sládkoviča, ktorý v Hrochoti žil 9 rokov. Navštívime tu barokovo-klasicistický evanjelický kostol, kde v rokoch 1847 - 1856 Sládkovič pôsobil ako evanjelický kňaz. Kostol s klasicistickou vežou a rovnou strechou v interiéri bol postavený v roku 1830 na mieste staršieho sakrálneho objektu. Pred kostolom uvidíme aj Hrochotskú lipu, 450 ročný chránený strom s výškou 25 m a s obvodom kmeňa 538 cm. Pozrieme si tiež pôvodnú evanjelickú faru s pamätnou tabuľou A. Sládkoviča a - samozrejme - nevynecháme návštevu Pamätnej izby Sládkoviča. Prehliadku absolvujeme so sprievodcom, ktorý k rozprávaniu o živote a pôsobení Sládkoviča v Hrochoti pridá aj zaujímavosti o dejinách, osobnostiach, prírode a tradíciách Hrochote. A potom sa už presunieme do Radvane.


Radvaň


V obci Radvaň, ktorá je časťou Banskej Bystrice, pôsobil Sládkovič od roku 1856 až do svojej smrti, teda do roku 1872. Tu si prezrieme evanjelický kostol, národnú kultúrnu pamiatku, jednoloďovú klasicistickú tolerančnú stavbu s pravouhlým uzáverom presbytéria a s predstavanou vežou z roku 1785. V rokoch 1862 - 1865 bola potom pristavaná veža s ihlanovou helmicou. V interiéri kostola so železobetónovým kazetovým stropom sa nachádzajú kazateľnicový oltár,  protestanstská empora, či klasicistická krstiteľnica pochádzajúca z obdobia vzniku kostola.  V priľahlom areáli  kostola nájdeme Sládkovičovu sochu. Na záver našej návštevy Radvane sa ešte vyberieme na evanjelický cintorín, aby sme mohli vidieť miesto posledného odpočinku tohto významného slovenského básnika, publicistu a prekladateľa. Sprievodca nám i v Radvaní povie ďalšie fakty nielen o pôsobení Sládkoviča na tomto mieste, ale aj o obci Radvaň všeobecne.


 Vstupné: € 1,50 /jednotne (cena za prehliadku Hrochote i Radvane so sprievodcom)


Hronsek


V obci Hronsek nás bude zaujímať drevený evanjelický artikulárny kostol, v ktorom sa ženil aj Sládkovič. Nie však s "jeho" Marínou, ale s Antóniou Júliou Sekovičovou, pochádzajúcou z Hronseku... 

Tento vzácny kostolík, jediný drevený kostol svojho druhu na Horehroní, bol postavený na základe uznesenia Šopronského snemu z roku 1681, na mieste bývalého hronoviska. Kostolík dostavali v roku 1726. Presvetlenie interiéru je riešené prostredníctvom 30 okien z fúkaného skla v tvare šesťuholníkov. Kostolík je originálny i vďaka hrazdenej drevenej konštrukcii a prekvapujúca je tiež jeho kapacita, predstavujúca až 1100 miest na sedenie. Unikátne je aj použitie drevených dubových kolíkov. Kostol zaujme bohatosťou európskych stavebných prvkov, keďže sa v jeho architektúre spájajú prvky škandinávske, nemecké, iónske i slovanské. Zároveň ide o jediný kostol na Slovensku, ktorý disponuje škandinávskymi architektonickými prvkami. Vďaka výbornej akustike sa v tomto pôsobivom kostole pravidelne usporiadavajú koncerty pre verejnosť.


Epicentrum lásky


Náš výlet vyvrcholí v centre Banskej Štiavnice, v dome, kde Mária Pišlová (teda Marína) prežila takmer celý svoj život. Dom Maríny sa prednedávnom stal akýmsi "svätostánkom" lásky. Zážitková expozícia Epicentrum lásky, nachádzajúca sa v jeho priestoroch, nám umožní stať sa svedkami ľúbostného príbehu Sládkoviča a Maríny, ale taktiež nám bližšie predstaví už v úvode spomínanú najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete - "Marína". Banskoštiavnické Epicentrum lásky totiž ani zďaleka nie je len archívom lásky; ponúka skutočne omnoho viac; nezabudnuteľné zážitky pre všetkých. Prostredníctvom hovoriacich obrazov budeme vidieť a počuť, ako Sládkovič Maríne vyznáva lásku, nazrieme do Maríninej spálne, zblízka si pozrieme originál faksimile viac ako 170 ročného rukopisu básne Marína... a ešte nám zostane aj trocha času na prechádzku historickým centrom Banskej Štiavnice.


Vstupné:

  • € 12,- /dospelá osoba
  • € 10,- / tinedžer 13 - 17 rokov
  • € 8,- / dieťa 6 - 12 rokovPOLOHA : stredné Slovensko

VZDIALENOSŤ : 220 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup pri budove Istropolisu v Bratislave
7,10 - nástup na Hlavnej železničnej stanici
10,30 - 11,30 - prehliadka evanjelického kostola, evanjelickej fary a izby A. Sládkoviča v Hrochoti (prehliadka so sprievodcom)
12,15 - 13,15 - prehliadka evanjelického kostola s priľahlým areálom, pomníku a miesta posledného odpočinku A. Sládkoviča v Radvani (prehliadka so sprievodcom)
13,45 - 14,40 - prehliadka vzácneho dreveného artikulárneho kostola v Hronseku (v ktorom sa o.i. ženil aj A. Sládkovič)
15,40 -18,00 - prehliadka Epicentra Lásky v rodnom dome Maríny v Banskej Štiavnici; individuálne voľno
do 21,00 - príchod na Hlavnú železničnú stanicu
do 21,10 - príchod k budove Istropolisu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

  • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
  • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu