Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Eszterháziovci v Rakúsku a Maďarsku - hrad Forchtenstein a zámky Eisenstadt a Fertod (Rakúsko, Maďarsko)


  • termín :01.04.2017
  • doprava:15.00€/os.Významný - pôvodom slovenský rod

Pri dnešnom Čilistove (časť obce Šamorín) vlastnil už v roku 1242 Miklós Salamon panstvo s názvom Šerháza a tak jeho potomkovia začali používať prímenie Zerhás de Zerhásháza. Keď si Benedikt Zerhas de Zerhashaz v polovici 16. storočia zobral za manželku Ilonu Bešenei z Galanty, zmenil si prímenie na Eszterházy a jeho syn František Eszterházy k tomu pridal aj de Galántha - na počesť matky, po ktorej galantské majetky zdedil.

Práve tento František sa pokladá za zakladateľa majetného a mocného rodu Esterházyovcov, ktorý sa koncom 16. storočia rozdelil na tri vetvy - Csesneckú, Zolyomskú a Fraknovskú. Nás bude na tomto výlete z dôvodu blízkosti zaujímať práve táto tretia, Fraknovská vetva, ktorej príslušníci sídlili hlavne ma majetkoch v okolí hradu Forchenstein (Fraknó), odkiaľ je aj odvedený názov línie. Zhodou okolností to bola aj najbohatšia vetva rodu a v čase svojej najväčšej slávi vlastnila v Maďarskom kráľovstve 30 panstiev s 21 zámkami, dva paláce vo Viedni,dve panstvá v Dolnom Rakúsku, jedno v Bádensku a v Edelstettene v Bavorsku. Jej ročné príjmy sa v polovici 19. storočia pohybovali v sume 2 miliónov zlatých a gróf Pavol Esterházy, najväčší pozemkový vlastník v Maďarsku, vlastnil po 1. svetovej vojne v tejto krajine vyše 100 tisíc hektárov pôdy.

Za úplným prapôvodom tohto rodu sa vydáme priamo do Galanty, ale až na jeseň, keď bude v pláne návšteva jeho pôvodných sídel v Galante a následne 13. klobásový festival v Nových Zámkoch. Teraz sa vydáme na juh, najprv do Maďarska, na zámok Fertőd a potom do Rakúska - najprv na zámok Eisenstadt a potom na hrad Forchtenstein.


Zámok Fertőd


leží na južnom okraji Neziderského jazera, po maďarsky nazývaného Fertő. Toto miesto si vybral Mikuláš Eszterházy a v duchu hesla „Čo si môže dovoliť cisár, môžem si dovoliť aj ja!", tu od roku 1762 až do svojej smrti v roku 1790 neustále staval honosnú rezidenciu porovnateľnú s dvormi panovníkov, kde sa takmer každodenne konali prepychové slávnosti. O zábavu hostí sa staral aj zámocký orchester, ktorý dirigoval samotný rakúsky skladateľ Joseph Haydn. Na zámku pobýval od roku 1799 až do smrti Mikuláša Eszterházyho a hovorí sa, že by odišiel aj skôr, no zámocký pán mu to nedovolil.

zamok Eszterhaza v madarskom meste Fertod - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skS Haydnom však zo zámku odišla aj celá Eszterházyovská rodina, ktorá svoje sídlo premiestnila do Eisenstadtu. Odvtedy bol zámok využívaný len zriedka a zmena nastala až v roku 1902, kedy sa  knieža Mikuláš IV. Esterházy  aj so svojou manželkou, grófkou Margit Cziráky,  nasťahoval späť do obnoveného zámku. V týchto rokoch sa Eszterháza, ako sa zámok vo Fertőde volá, opäť stala hlavnou rezidenciou rodiny. Rodina potom zostala na zámku bývať až do roku 1945.

Po 2. svetovej vojne sa zo zámku stala postupne ruina, na horných poschodiach boli sýpky na obilie a na bielom mramore na prízemí vznikli opravovne traktorov.

Neskôr sa však maďarskí historici rozhodli navrátiť tejto unikátnej stavbe jej pôvodnú podobu a tak nasledovali dlhé roky opráv a náročných rekonštrukčných prác. Do vynovených siení sa postupne vracia zreštaurovaný nábytok a ako to dnes v zámku Eszterháza vyzerá, sa budete môcť pozrieť aj vy.

Vstupné do zámku :

  • dospelí : 2500 Ft
  • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 1500 FT


Zámok Eisenstadt


zamok rodu Esterhazy v Eisenstadte - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skNa mieste dnešného zámku v Eisenstadte stál koncom 14. storočia hrad patriaci rodine Kanizsai. V roku 1622 ho aj s celým panstvom získal Mikuláš Eszterházy, avšak až jeho syn Pavol Eszterházy ho dal koncom 17. storočia prestavať a rozšíriť. Ďalšie úpravy zámku v súlade s dobovým vkusom realizoval v 18. storočí Pavol II. Anton Esztterházy, brat už spomínaného Mikuláša Eszterházyho, ktorý si za svoju rezidenciu zvolil zámok Esterháza vo Fertőde. Návrat rodiny do Eisenstadtu nastal po Mikulášovej smrti, kedy dal Anton Eszterházy postaviť budovy oproti zámku v Eisenstadte. Vznikli tak stajne a strážne budovy, kde boli ustajnené ušľachtilé kone a umiestnený veľkolepý vozový park Esterházyovcov.

Neskorší majitelia zámku doňho dali zaviesť elektrinu a vystavať sanitárne miestnosti, čím sa život na zámku skomfortnil aj napriek tomu, že vonkajší vzhľad budov zostal nezmenený.

Po roku 1945 sídlili v priestoroch zámku rôzne inštitúcie burgenlandskej krajinskej vlády, no v roku 2010 tu podniky Esterházy zrealizovali citlivú prestavbu a prístavbu kancelárskych a výstavných priestorov.Dnes je v priestoroch zámku niekoľko výstav, my si prezrieme interiéry zámku.

Vstupné do zámku Eisenstadt (Apartmán kňažnej a Haydnova sála) : 9€ (jednotne)


Hrad Forchtenstein (Frakno)


hrad rodu Esterhazy - Forchtenstein (Frakno) - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPočiatky tejto mohutnej stavby siahajú do roku 1300. V tom čase si mattersdorfskí grófi, ktorých hrad v dnešnom Mattersburgu zrovnali so zemou, vybudovali neďaleko odtiaľ, na vyvýšenine v dnešnom Forchtensteine novú pevnosť. Vežu, ktorá sa týči nad hradom a je jeho najstaršou časťou, dodnes zdobí ich erb. V polovici 15. storočia rod vymrel po meči a hrad sa na ďalších 170 rokov stal majetkom Habsburgovcov.

V roku 1622 hrad spolu s okolitými panstvami a Eisenstadtom získal od cisára Ferdinanda II. Mikuláš Eszterházy. Jeho už spomínaný syn Pavol začal s prestavbou nielen zámku v Eisenstadte, ale aj s veľkou prestavbou hradu Forchtenstein. Pavlovou smrťou v roku 1713 sa následkom politických a vojensko-historických udalostí zmenil účel pevnosti - hrad začal slúžiť ako trezor cenností a kuriozít uložených v Schatzkammeri (pokladnici) a ako skladisko vojenskej výstroje

Okrem rekonštrukcie barokovej kaplnky hrad viac neprešiel stavebnými úpravami a v roku 1815 sa stal jedným z prvých múzeí v Rakúsko-uhorsku.

Keďže je v hrade viacero okruhov a výstav a všetky sú zaujímavé, budem sa vám snažiť objednať mix toho najkrajšieho a najzaujímavejšieho, čo tam majú. Určite chcem, aby sme navštívili Galériu rodu Eszterházyovcov, ktorej súčasťou je aj známy obraz Vlada Tepesa (Draculu) a tak isto aj v Európe jedinú barokovú klenotnicu na svojom pôvodnom mieste s rozsiahlou zbierkou kuriozít.

Po dohovore so sprievodcami na hrade sme nakoniec prehliadku hradu Forchtenstein naplánovali tak, že prvá skupina si so sprievodcom prezrie klenotnicu a po skončení prehliadky môže individuálne navštíviť galériu rodu Eszterházy.

Druhá skupina si najprv prezrie klenotnicu a potom vystrieda skupinu, ktorá bola pred ňou a prezrie si klenotnicu so sprievodcom.

Vstupné do hradu Forchtenstein : 9€ jednotne

Kombinovaná vstupenka (klenotnica + galéria) : 15€ jednotne

Počas výletu s nami bude sprievodca, ktorý bude výklad v nemčine prekladať do slovenčiny.


POLOHA : severozápadné Maďarsko

VZDIALENOSŤ : 96 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN :

8,00 - zastávka na Patrónke v Bratislave
8,10 - zastávka na Hlavnej stanici v Bratislave
10,00 - 11,40 - prehliadka zámku vo Fertőde 

od cca 12,30 osobné voľno v Eisenstadte, možnosť obeda
14,10 - 15,10 - prehliadka zámku v Eisenstadte (1. skupina)
14,20 - 15,20 - prehliadka zámku v Eisenstadte (2. skupina)
16,00 - 17,00 - prehliadka hradu Forchenstein (1. skupina) - do 18,00 - možnosť návštevy galérie rodu Eszterházy
17,00 - 18,00 - prehliadka hradu Forchenstein (2. skupina) - od 16,00 - možnosť návštevy galérie rodu Eszterházy
19,30 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
19,40 - príchod na Patrónku v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
  • Malý sprievodca cestovným poistením
  • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu