Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Sissin zámok v Gödöllő a návšteva rezervácie medveďov a vlkov (Maďarsko)


 • termín :30.04.2017
 • doprava:27.00€/os.Zámok s jednou s najdlhších prehliadkových trás

je zámok v Gödöllő. Jeho zakladateľom bol Antal Grassalkovich I (1694-1771), pochádzajúci z dnešných Mojmíroviec. Aj napriek chudobe svojho rodu sa vypracoval na strážcu kráľovskej koruny a tajného radcu cisárovnej Márie Terézie. Vďaka svojej šikovnosti bol v roku 1732 povýšený najprv na baróna a o 11 rokov neskôr na grófa. Je samozrejmé, že takýto významný šľachtic bol za svoje služby aj náležite platený a tak bol postupne vlastníkom rozsiahlych majetkov. V roku 1735 začal s výstavbou zámku, ktorý bude cieľom nášho dnešného výletu. Základnú stavbu v tvare U dal postaviť on, v rozvoji zámku potom pokračovali jeho potomkovia.

Jeho syn Anton Grassalkovich II. dal pristavať po oboch stranách zámku ďalšie budovy, čím vznikol tvar dvojitého U a založil tam barokové divadlo.

Jeho vnuk,  Anton Grassalkovich III., je známy úplnou dostavbou zámku a venoval sa hlavne úprave záhrad, v ktorých areáli dal postaviť oranžériu. 

Cisarovna Sissi pred zamkom Godollo - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skTýmto vnukom v roku 1841 vymiera mužská vetva rodu a v roku 1850 sa zámok stáva majetkom baróna Gregora Sinu. Jeho syn, Simon Sina, predal zámok v Gödöllő v roku 1864 belgickej banke, od ktorej ho o 3 roky neskôr kúpil Maďarský štát. Tak sa začal zlatý vek zámku. Bolo to totižto v roku 1867, kedy sa po prehratej rakúsko-pruskej vojne v roku 1866 a po politických ťahaniciach Rakúske cisárstvo pretransformovalo na Rakúsko-Uhorsko. Vtedy prvý krát (a asi aj naposledy) na politickú scénu vstúpila manželka rakúskeho cisára Františka Jozefa I. – Alžbeta Bavorská (Sissi) a zmierila vzbúrených uhorských šľachticov, ktorí sa snažili o samostatnosť Maďarska. Spolu s manželom sa dala korunovať za maďarskú kráľovnú a ako dar za toto gesto venovali Maďari cisárskemu páru práve zámok v Gödöllő, ktorý predtým ešte slávnostne zrekonštruovali (dodnes ho volajú királykastély / kráľovský kaštieľ).

Zámok sa potom stal na 31 rokov miestom odpočinku cisárskeho páru. Veľmi rada ho mala hlavne cisárovná, ktorá sem často utekala pred ruchom dvora vo Viedni. Po jej smrti v roku 1898 sem cisár zavítal už len málokedy, naposledy to bolo v roku 1911.

Od roku 1920 bol zámok letnou rezidenciou Miklósa Horthyho a aj keď zámok vojnou nebol poškodený, vzali si ho do parády ustupujúce vojská, ktoré zničili väčšinu zariadenia zámku. V jeho hospodárskych budovách boli od roku 1950 ubytovaní sovietski vojaci a v hlavnej budove sídlil domov sociálnych služieb. To viedlo k deštrukcii zámku, avšak vďaka rekonštrukčným prácam, ktoré tu  začali v roku 1985 (a pokračujú dodnes), sa podarilo zámku v Gödöllő navrátiť jeho pôvodnú krásu.

 • V roku 1996 bola otvorená prvá expozícia zámku s kráľovskými apartmánmi a hodovnou sieňou. 
 • 10. augusta 2001, na 250. výročie návštevy zámku Máriou Teréziou, boli verejnosti sprístupnené sály a izby upravené v barokovom štýle. 
 • Od roku 2003 je opravené už aj barokové divadlo a 
 • od roku 2010 krídlo Alžbetiných detí – Rudolfa a Gizely. 
 • Rekonštrukcie sa dočkali aj jazdiareň a barokové stajne a 
 • navštíviť môžete dokonca aj bunker, ktorý tu bol zriadený pre Miklósa Horthyho.


Keďže je prehliadkový okruh zámku (barokové divadlo ani Horthyho bunker nie sú jeho súčasťou, tie sú samostatne) dosť rozsiahlykaždý z vás má záujem o niečo iné (niekoho zaujme krídlo pôvodne patriace Grassalkovichovcom, iní sa dlhšie zdržia na výstave artefaktov, ktoré patrili Sissi, alebo ho zaujme skôr expozícia venovaná renovácii zámku), pôjdete na prehliadku každý s audiosprievodcom (to je ten malý telefón s nahratým textom). Za jeho prepožičanie sa síce platí, ale sama som ten okruh s ním absolvovala a musím uznať, že text je veľmi dobre spracovaný. Takto budete počuť všetci a každý sa bude môcť venovať tej časti prehliadky, ktorá ho zaujme. (keď sme boli na prehliadke zámku naposledy, vychádzali zo zámku prví asi po 30 minútach, ale som tam mala aj výletníkov, ktorí si zámok prehliadali aj 2,5 hodiny!)

Ak budete mať záujem, môžete sa tu aj odfotiť v barokových šatách.

Vstupné do zámku Gödöllő : 2600 Ft (jednotne) + 800 Ft (audiosprievodca) = 3400 Ft (= cca 11€)


Cisárska čakáreň


O 13-tej hodine sa stretneme pri autobuse, ktorý nás odvezie do rezervácie s medveďmi a vlkmi, ale po ceste sa ešte zastavíme na miestnej železničnej stanici, kde je zrekonštruovaná budova čakárne, ktorá tu bola postavená pre cisársky pár.

Cisarska cakaren v Godollo po oprave - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skVýstavba budovy čakárne sa datuje do toho istého roku, ako bol zámok venovaný cisárskemu páru. To bolo už v dobe, keď sa cestovalo aj vlakom a keďže koľajnice z Viedne viedli aj do Gödöllő, je samozrejmé, že sa sem František Jozef I. a Alžbeta netrmácali kočom, ale využili vlakové spojenie. A tak tu špeciálne pre nich vznikla cisárska čakáreň. Mala dve hlavné miestnosti. Jedna z nich mala steny pokryté zamatovými olovovozelenými tapetami a takým istým materiálom bola potiahnutá sedacia súprava aj kreslo pri písacom stolíku. To bola čakáreň cisára. Na opačnej strane bola čakáreň cisárovnej, zariadená tak isto, akurát olivovozelenú farbu vystriedala zlatožltá.

Koncom vojny vyhodili ustupujúce nemecké vojská do vzduchu susediacu budovu stanice, čo poškodilo aj stavbu cisárskej čakárne. Tá postupne chátrala a aj napriek tomu, že bola v roku 1958 vyhlásená za chránený objekt, sa s jej opravou začalo až v roku 2010 a to z peňazí z Nórskych fondov. Dnes má čakáreň takú istú podobu ako v čase svojej najväčšej slávy. 

Za prehliadku čakárne sa platí vstupné 300 Ft.


Medvedí domov


alebo medvedia domácnosť, tak znie doslovný preklad miesta (Medveotthon, cca 9 km od Gödöllő), kam zavítame do tretice. Samozrejme, že ak vás budú cisársky zámok a jeho záhrady zaujímať viac, tak tam môžete pokojne zostať celý deň. To sa po vás pri návrate z Medvedieho domova zastavíme. 

mlada medveda hnedeho v Medvedom domove pri Godollo - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skNa rozsiahlej ploche, v ktorej sú umiestnené medvede hnedé ako v prirodzenom prostredí ale tak, aby ich návštevník dobre videl, je (podľa môjho počítania na webe domova) 29 medveďov a 13 vlkov šedých. Vznikla tak zaujímavá zoologická záhrada špecializovaná na chov len týchto dvoch predátorov. Na pobyt v domove budeme mať 1,5 hodiny - dúfam, že to bude stačiť a to, aby sme si medvede aj vlky dobre prezreli (v čase našej návštevy by ich mali práve kŕmiť). 

Vstupné do Medvedieho domova :

 • dospelí : 900 Ft
 • dôchodcovia : 700 FtNiečo zo života Antona Grasalkoviča I. :

Anton Grasalkovič (Grassalkovich, 1694 - 1771) bol príslušníkom pôvodného chorvátskeho rodu Krasalkovichovcov, ktorí v polovici 17. storočia získali majetky na území Slovenska. Otec Ján Krassalkovich (tak sa písal ešte v Beckove) bol správcom Beckovského hradu a panstva, matka sa volala Zuzana, rodená Egrešdiová. Jeho prvou manželkou bola Alžbeta Langová, druhá Kristína Klobušická a tretia Terézia Klobušická. Mal štyri dcéry a dvoch synov. Študoval na gymnáziu v Nitre a do roku 1711 v Trnave a u Andreja Dubnického potom súkromne právo. Advokátsky sľub zložil roku 1715 a začal pracovať ako notár kráľovského súdu. Roku 1720 sa stal advokátom vacovského biskupstva a kráľovským právnym zástupcom. Od roku 1724, kedy bol komorským radcom, zastával stále vysoké kráľovské a krajinské funkcie. Anton Grasalkovič bol  v roku 1732 povýšený na baróna a v roku 1743 do grófskeho stavu. Od roku 1731 bol radcom na kráľovskom dvore, od roku 1748 radcom uhorskej komory, od roku 1751 osobným strážcom uhorských korunovačnýchklenotov, skutočným tajným radcom a županom Aradskej a Novohradskej stolice. Už z uvedených funkcií a povolaní vidieť, že bol znalcom uhorského práva, národného hospodárstva a ako dobrý organizátor sa okrem vplyvu v uhorskom sneme zaslúžil aj o vyzbrojovanie a zásobovanie armády. Pod jeho vedením kráľovské výnosy vzrástli. Zreformoval činnosť komory, pomáhal pri riešení problémov so zahraničným obchodom, vyberaním cla a riešil aj posilňovanie meny. Pre toto všetko si získal priazeň všetkých Habsburgovcov, najmä Márie Terézie. Na dnešnom území Slovenska vlastnil obce Komjatice, Kmeťovo, Horný a Dolný Vinodol, Černík a Ivanku pri Dunaji. Dal postaviť dnešný prezidentský palác v Bratislave - Grasalkovičov palác. Podieľal sa na barokovej prestavbe hradu v Bratislave, finančne podporil výstavbu piaristického kostola v Nitre, financoval výstavbu zámku v Komjaticiach (už neexistujúci, vyhorel), tam tiež podporoval výstavbu kostola. Dal postaviť luxusný barokový zámok v centre Gedeľova (Gödöllő), zámok v Hatvane a kláštor v Máriabesnyő, kde je aj pochovaný. Popredný predstaviteľ uhorského aristokratického rodu Anton Grasalkovič zomrel 1. decembra 1771 v Čemeri (Csömör, Maďarsko), vo veku 77 rokov. (zdroj : http://www.oslovma.hu/index.php/en/historia/166-historia3-historia3/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia )


POLOHA : severné Maďarsko

VZDIALENOSŤ : 230 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN :

7,00 - zastávka na Patrónke v Bratislave
7,10 - zastávka na Hlavnej stanici v Bratislave
10,30 - 13,00 - prehliadka zámku Gödöllő a prechádzky parkom - 1. skupina
10,40 - 13,00 - prehliadka zámku Gödöllő a prechádzky parkom - 2. skupina
13,30 - 14,00 - zastávka v cisárskej železničnej čakárni
14,30 - 16,00 - pobyt v rezervácii medveďov a vlkov vo Veresegyház
19,30 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
19,40 - príchod na Patrónku v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
 • Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu