Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Zámok v Miloticiach, prehliadka Uherského Hradišťa so sprievodcom, Kovozoo a bazilika Šaštín-Stráže (Slovensko, Česká republika)


 • termín :29.09.2019
 • doprava:16.00€/os.Záhorácko - juhomoravský okruh

Tento výlet sa mal pôvodne začínať na zámku v Holíči, ale akurát v túto nedeľu bude zámok zatvorený. Tak som zámok zamenila za prehliadku niekdajšieho Cisárskeho a kráľovského žrebčína v Kopčanoch spolu s návštevou kostola Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Avšak demokratické hlasovanie výletníkov na výlet už prihlásených rozhodlo o tom, že je ešte druhá možnosť, čím by Holíč radšej nahradili a to je zámok v Miloticiach. Navštívime preto ten a po ňom sa presunieme Uherského Hradišťa, ktoré si prezrieme so sprievodcom a v Kovozoo v neďalekom Starom Meste poobdivujeme zvieratá, ktoré tam zvárači vytvorili zo železného šrotu. Končiť budeme na Záhorí a to v Šaštíne-Strážach, kde sa zastavíme v miestnej bazilike, ktorá je vraj najväčšou bazilikou u nás.

Zámok Milotice


verejnosti sprístupnili už v roku 1948. Dovtedy patril rodine Seilern, ktorej bol skonfiškovaný na základe Benešových dekrétov. Zámok je označovaný za barokovú perlu juhovýchodnej Moravy a patrí naozaj medzi krásne zámky. Jeho zaujímavosťou je, že od roku 2005 sú všetky jeho miestnosti zariadené podľa fotografií zachycujúcich interiéry zámku v čase, keď ho obývali jeho poslední majitelia - Seilernovci. Či sa to pamiatkárom podarilo, môžete zistiť sami, lebo v každej jednej izbe takáto fotografia aj je.

pohlad na zamok Milotice - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skZaujímavosťou zámku je aj to, že milotickí Seilernovci neoplývali veľkými majetkami a aj to, čo mali, bolo ešte zmenšené pozemkovou reformou. Posledný majiteľ zámku a panstva – právnik Ladislav Seilern (1886-1976) presadzoval úplnú sebestačnosť hospodárstva - nakupovali sa iba tie veci, ktoré nebolo možné vyrobiť vlastnými silami. Seilernovci svoje postavenie navonok nijako neprezentovali a žili skromne, ako obyčajná rodina.

slavnostna sien na zamku Milotice - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skNo a pridám ešte poznámku, že Seilernovci (iná vetva rodu) vlastnili okrem iných aj zámok v Lešnej (dnes súčasť ZOO Zlín) a že po strate majetku v Československu sa Seilernovci odsťahovali na zámok Litschau v Rakúsku, ktorý je dnes ich rodovým sídlom a ich majetkom verejnosti neprístupným. Súčasným reprezentantom hlavnej rodovej línie je Johann Seilern-Aspang, narodený v roku 1945.

Vstupné do zámku : 

 • dospelí : 150 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 110 Kč
 • ZŤP/S+1 : zdarma


Uherské Hradiště


bude druhým miestom, ktoré na našom výlete navštívime. Už sme tam boli niekoľko krát, dokonca sme sa do Uherského Hradišťa plavili po Baťovom kanáli. Avšak prehliadku mesta so sprievodcom sme ešte neabsolvovali. Tá bude trvať asi hodinku a po nej bude čas na obed alebo na potulky mestom.


Mesto Uherské Hradište má asi 26 000 obyvateľov a je považované za centrum Slovácka. Aj keď ho ako mesto založil Přemysl Otakar II., ľudia tu žili už dávno predtým, čo nám dokladajú aj nálezy z veľkomoravského obdobia. Veď práve Uherské Hradište sa považuje za jedno z možných hlavných centier Veľkomoravskej ríše. Pomohla mu k tomu aj jeho poloha na križovatke dvoch významných obchodných ciestJantárovej Ceskej. Blízkosť uhorskej hranice aj dala mestu meno - Uherské Hradiště. 

V centre mesta sú dve samostatné námestia, čo bolo spôsobené tým, že v tesnom susedstve vznikli dve trhové osady. Námestia boli následne spojené Prostrednou ulicou, na ktorej postavili prvú radnicu v meste.

Uherské Hradiště je spojené aj s rodinou Baťa. V roku 1886 sa sem totižto zo Zlína presťahoval otec slávnych bratov a založil si tu obuvnícku živnosť. Tú postihol požiar a keďže radní mesta Uherské Hradiště mu pokračovanie v živnosti nepovolili, presťahoval sa Antonín Baťa naspäť do Zlína.


Kovozoo


je veľmi zaujímavé miesto, kam "dospelákov" veľmi ťažko nalákam, ale keď už sú tam, tak žasnú, čo všetko je možné zo starého železa pozvárať. Najrôznejšie zvieratá od hadov cez škorpióny, kraby, pavúky, tučniaky, opice, žirafy, levy, tigre, ťavy .. až po slony a mnoho iných, na ktoré si nespomeniem, tam čakajú na vaše híkanie a objektívy fotoaparátov.

Vstupné do kovovej zoologickej záhrady : 

 • dospelí : 110 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 100 Kč

Malé stíšenie nakoniec


Náš výlet zakončíme v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach. Okolo sme po diaľnici prechádzali už mnohokrát, tak teraz sa zastavíme aj tu a posedíme si v tichu našej vraj najväčšej baziliky. 

Začiatky úcty k Panne Márii v Šaštíne sú spojené s obrazom Sedembolestnej, ku ktorému sa chodievala modliť Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva. Panna Mária z obrazu, ktorý bol vtedy zavesený na strome, vraj vypočula Angelikine prosby, preto dala pani zhotoviť sochu Sedembolestnej a uložiť ju k verejnej úcte do trojhrannej kaplnky, ktorá v Šaštíne stojí podnes. Stalo sa tak v roku 1564, načo socha začala robiť zázraky. Ostrihomský arcibiskup Imrich Eszterházy v roku 1732 ustanovil vyšetrovaciu komisiu, ktorá preskúmala 726 zázračných prípadov vypočutia prosieb. Rok na to prišli do Šaština Paulíni, ktorí sa podujali postaviť tu pútnický chrám a kláštor. Financovaný bol zo zbierok prostého ľudu a prispela naň aj cisárovná Mária Terézia, ktorá bola s manželom aj inými významnými hodnostármi prítomná aj na slávnostnom vysvätení kostola v roku 1762.

Cisárovná bola veľmi zbožná, no o jej synovi, Jozefovi II. sa to povedať nedalo. Na rad prišli jeho Jozefínske reformy, vrámci ktorých bol rád Paulínov zrušený a chrám v Šaštíne prešiel pod správu cirkvi. Mnísi sa do šaštínskeho kláštora vrátili až po 138 rokoch a to v podobe rádu saleziánov Dona Bosca. Tí v Šaštíne vydržali až do roku 1950, kedy boli z kláštora vyhnaní a objekt znova prešiel do rúk cirkvi. Významným rokom pre baziliku bol rok 1964, kedy ju pri 400. výročí uctievania sochy pápež Pavol VI. povýšil na baziliku minor.

V roku 1990 sa do Šaštína vrátili Saleziáni a od roku 2017, po 231 rokoch, prešla správa kláštora pod rehoľu Pavlínov.


POLOHA : stredná Morava

VZDIALENOSŤ : 185 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup na Hlavnej vlakovej stanici v Bratislave
7,10 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,30 - nástup v Malackách (Tesco)
9,30 - 11,00 - prehliadka zámku v Miloticiach
12,00 - 13,00 - prehliadka Uherského Hradišťa so sprievodcom
do 14,30 - možný obed v Uherskom Hradišti
15,00 - 16,30 - prehliadka kovovej zoologickej záhrady
18,00 - 18,30 - návšteva baziliky v Šaštíne-Strážach
19,30 - príchod do Malaciek
19,50 - príchod na Patrónku v Bratislave
20,00 - príchod do Bratislavy na Hlavnú vlakovú stanicu

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CK je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
 • som osobne prítomná na každom výlete
 • v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu