Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet do Kopčian (cisársky žrebčín a veľkomoravský kostol Margity Antiochijskej) s možnosťou pešieho prechodu do Mikulčíc po moste cez Moravu, prehliadka zámku Holíč a slovanské hradisko Mikulčice (Česká republika, Slovensko)


 • termín :30.08.2020
 • doprava:15.00€/os.
Čo sa v Kopčanoch zmenilo?

 Výlet do Kopčian a Mikulčíc patril už od založenia mojej CA k mojim najobľúbenejším. V podstate tam nie je čo pozerať ... v Mikulčiciach akési 1200 rokov staré základy niekdajších stavieb a v Kopčanoch pidikostolík bez akejkoľvek výzdoby. Ale pozor! Nepíšem to sem, aby som vás od tohto výletu odradila! Práve atmosféra týchto miest je tým, prečo sem chodia tisícky návštevníkov, ja a aj vy :-).

Miesta, kadiaľ kráčali naši slovanskí predkovia by mal poznať každý z nás. Preto Mikulčice ako niekdajšie významné sídlo Veľkomoravskej ríše, ale aj kostolík Margity Antiochijskej, ktorý je pravdepodobne najstarším stojacim kostolom na našom území a kedysi pravdepodobne patril do mikulčickej aglomerácie, sú práve tými miestami, ktoré nám život našich predkov priblížia čo najlepšie. Na mikulčickej strane vznikol krásny archeopark s novým infocentrom a vyhliadkovou vežou, zatiaľ čo Kopčany sa za tie roky nevedeli zmôcť ani len na sprievodcu. A pritom tam majú významné pamiatky - okrem spomínaného kostola stojí v Kopčanoch niekdajší žrebčín samotnej cisárovnej Márie Terézie, ktorý tu v roku 1736 založil jej manžel František Lotrinský. Postupne sa stav tu chovaných koní vyšplhal až na 400 kusov. Cisársky a kráľovský žrebčín v Kopčanoch bol zrušený v roku 1828, avšak chov koní sa do priestorov žrebčína vrátil. Miestne občianske združenie tu dnes okrem chovu koní prevádzkuje rozmanité aktivity spojené s ich chovom ako je napríklad jazdecká škola. Okrem toho toto združenie postupne navracia niekdajšiemu cisárskemu žrebčínu jeho pôvodný vzhľad. My si žrebčín prezrieme a súčasťou prehliadky bude hospodársky dvor s niekdajšími poľnohospodárskymi strojmi a náradím, výstavu historických sediel a prezrieme si aj množstvo nálezov, ktoré našli archeológovia práve v okolí kostola Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Tie sú zatiaľ umiestnené v pekne zrekonštruovanej časti kopčianskeho žrebčína.

Môj opis tohto výletu sa začína nadpisom - "Čo sa v Kopčanoch zmenilo" ... a ... zmenilo! ... konečne tam majú sprievodkyňu, ktorá nám odsprevádza nielen kopčiansky žrebčín, ale aj kostol Margity Antiochijskej !!! :-).

kostol Margity Antiochijskej v Kopcanoch - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skAby ale zasa nebolo všetko ružové, mám pre vás zlú správu. Začali sa rekonštrukčné práce (strecha, fasáda a predrománska omietka) v Margitinom kostole, ktoré budú trvať minimálne tento aj budúci rok, takže sa doňho nedostaneme. Zájdeme s pani sprievodkyňou do jeho blízkosti, ale kostol je obohnaný plotom, takže sa ho nebudete môcť dotknúť. Budete si však spraviť jeho fotografie a vrátiť sa sem o pár rokov, kedy by mal byť už v plnej kráse a znova omietnutý tak, ako býval kedysi, keď slúžil malej skupinke Slovanov, ktorí strážili brod cez rieku Moravu ako jednu z ciest vedúcu k hradisku v dnešných Mikulčiciach.

Prehliadku kopčianskych pamiatok rozdelíme na 2 časti - najprv si prezrieme žrebčín, potom sa presunieme na prehliadku zámku v Holíči, kde bude aj 1,5 hodinové osobné voľno na možné prechádzky v okolí zámku, na obed či na posedenie v kaviarni, po ktorom sa do Kopčian vrátime a zameriame sa na kostol Margity Antiochijskej. Tí, čo budú mať záujem o peší prechod do Mikulčíc cez novootvorený cyklomost, sa  od nás odpoja a túto trasu absolvujú sami. My ostatní nastúpime do autobusu a do Mikulčíc sa odvezieme. Peší sa tam k nám potom pripoja a spolu si prezrieme pozostatky po možnom niekdajšom hlavnom meste Veľkej Moravy. Po prehliadke vám ešte zostane čas na prechádzky po rozsiahlom archeoparku s náznakmi rozostavenia niekdajších kamenných kostolov a stavieb veľkomoravského hradiska alebo na výstup na vyhliadkovú vežu.

Vstupné do hradiska Mikulčice :

 • dospelý : 100 Kč
 • študent, dôchodca, ZŤP : 60 Kč

Poplatok za prehliadku žrebčína a kostola v Kopčanoch : 

 • dospelý : 3€
 • študent, dôchodca, ZŤP : 2€


Zámok Holíč


dnes stojí na základoch niekdajšieho stredovekého hradu. Už tento hrad bol postavený na starej Českej ceste, ktorá bola významnou spojnicou medzi Uhorskom a Českým kráľovstvom a ktorá spájala Uhorsko a západný svet. Práve tadiaľto celé storočia prechádzali obchodníci, vojská aj významné osobnosti a mnoho medzinárodných dohôd bolo vyrokovaných práve na holíčskom hrade, neskôr holíčskom zámku. Tak ako žrebčín, tak aj celé panstvo so zámkom kúpil manžel Márie Terézie, František Lotrinský v roku 1736 od Czoborovcov a z Holíča aj z jeho okolia spravil hospodársky zázrak. Založil tu kartúnku, fabriku na výrobu majoliky, zaviedol tu pestovanie tabaku. Do žrebčína nechal priviezť najlepších plemenných žrebcov, v miestnej "kačečárni" choval divoké kačky, na ktorých lov sem potom pozýval svojich vznešených hostí. Samotný zámok nechal v rokoch 1749 - 1754 prestavať z blokovej renesančnej pevnosti na trojkrídlový barokový kaštieľ a spojil ho priamou alejou ako s "kačečárňou", tak aj so žrebčínom. Práve holíčsky zámok neskôr patril medzi najobľúbenejšie sídla Márie Terézie

Habsburgovcom patril Holíč až do vzniku prvej Československej republiky v roku 1918, odvtedy patrí zámok štátu. Ten sa však oň nestaral tak dobre ako jeho cisárski majitelia. Vystriedalo sa tu niekoľko inštitúcií (bola v ňom aj škola) a aj napriek tomu, že zámok v roku 1963 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku, bol jeho interiér skoro úplne zničený. V súčasnosti je snaha o navrátenie budovy zámku do pôvodného stavu, ale kedy to bude, to nikto nevie, práce na oprave zámku stále pokračujú.

Prehliadka zámku v Holíči : 2€ (jednotne)


Lávka cez rieku Moravu

je výsledkom snahy Juhomoravského a Trnavského samosprávneho kraja vytvoriť cezhraničný Archeopark Mikulčice – Kopčany a prepojiť tak pamiatky Veľkomoravskej ríše, unikátnu prírodu a dve národné siete cyklociest. Stavebné práce na lávke sa začali v roku 2018, verejnosti bola sprístupnená 29. 10. 2019.

Projekt spočíval v realizácii stavby 143 metrov dlhého mosta cez hraničnú rieku Moravu a vo vybudovaní nadväzujúcich prístupových komunikácií s celkovou dĺžkou 3,1 km s vyznačením 8,5 km novej cyklotrasy, ktorá sa napojila na už existujúcu infraštruktúru.

Konštrukcia mosta je navrhnutá ako subtílna oceľová konštrukcia s hmotnosťou 204 t. Základnú oceľovú konštrukciu tvorí 11  montážnych dielov, ktoré boli vyrobené vo výrobni oceľových konštrukcií v Trenčíne a po častiach prevezené na stavenisko v Mikulčiciach (česká časť predpolí) a v Kopčanoch (zostávajúca časť oceľovej konštrukcie). Pomocou podpornej konštrukcie sa na slovenskej strane hrádze zvarila najprv konštrukcia stredného oblúka, ktorá sa osadila na piliere žeriavom. Predpolia (nájazdy na most) sa k osadenej časti konštrukcie pripojili následne na oboch brehoch rieky Moravy.

Parametre mosta :

• charakteristika mosta: nová trvalá kolmá lávka – Langerov trám
• dĺžka mosta: 143,40 m
• šírka mosta: 4,94 m
• výška mosta: 9,00 m
• šírka priechodného priestoru: 3,50 m


POLOHA : západné Slovensko, južná Morava

VZDIALENOSŤ : 98 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,30 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
7,40 - nástup na Patrónke v Bratislave
8,00 - nástup v Malackách (Tesco)
9,00 - 10,30 - prehliadka cisárskeho žrebčína v Kopčanoch
11,00 - 12,00 - prehliadka zámku v Holíči - 1. skupina

11,20 - 12,20 - prehliadka zámku v Holíči - 2. skupina
do 13,30 - osobné voľno v okolí zámku v Holíči, možnosť obeda
14,00 - 14,30 - prehliadka kostola Margity Antiochijskej v Kopčanoch, možnosť prejsť na hradisko Mikulčice peši po moste cez Moravu (cca 3,5 km/60 minút)
ostatní odvoz do Mikulčíc autobusom
15,30 - 16,30 - prehliadka Veľkomoravskej expozície na hradisku Mikulčice
do 17,30 - osobné voľno v areáli hradiska Mikulčice
18,30 - príchod autobusu do Malaciek
18,50 - príchod na Patrónku v Bratislave
19,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti odseku 3 a 9 § 19 zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
 • som osobne prítomná na každom výlete
 • v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu