Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Drevený kostol v Hronseku a prehliadka Kremnice a mincovne v Kremnici (Slovensko)


 • termín :28.05.2017
 • doprava:22.00€/os.
Malý drevený šok

O tom, že drevené kostoly na Slovensku sú prekrásne, počul už snáď každý. Avšak problém pre nás, čo bývame v juhozápadnom cípe našej republiky je v tom, že skoro všetky tieto kostoly sú na východnom Slovensku. Podľa môjho amatérskeho internetového pátrania je k nám najbližší drevený artikulárny kostol v Hronseku. Už sme tam boli pred dvomi rokmi na výlete a ten nadpis plne vystihuje prvý dojem, ktorý som ja sama z tejto stavby mala. Jednoducho niečo úžasné! Stáročia staré drevo "pozbíjané" bez kovových klincov, kde sa zmestí 1100 sediacich ľudí, miesto s neopísateľnou atmosférou a úžasným výkladom miestnej pani farárky. Kostol z dreva, kde dodnes prebiehajú bohoslužby!

Pôvodne sme sa v Hronseku vrámci tohto výletu mali zastaviť aj v opravenom goticko-renesančnom kaštieli z roku 1576, ktorý tu volajú Vodný hrad, (je len kúsok od dreveného kostola), avšak na miestnom obecnom úrade mi povedali, že aj keby bola jeho oprava už dokončená, tak hrad nebude slúžiť na prehliadky, ale v ňom bude hotel. Je to síce škoda, no sú veci, ktoré neovplyvníme a tak som čas plánovaný na návštevu hradu presunula na koniec výletu, na možnú prehliadku bane - štôlne Andrej v Kremnici

Čas medzi prehliadkou dreveného kostola v Hronseku a návštevou bane využijeme na prechádzku po Kremnici so sprievodcom, návštevu Mestkého hradu a Múzea mincí a medailí  v Kremnici.


Prečo je ten drevený kostol artikulárny?


Slovník cudzích slov vysvetľuje pôvodne latinské slovo artikul (articulus) ako článok alebo odsek, prípadne presne formulovaná požiadavka.

dreveny artikularny kostol v Hronseku - evanjelicky kostol - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skSlovo artikul sa spája s drevenými kostolmi na Slovensku v spojitosti so Šopronskými artikulami, ktoré boli spísané v roku 1681 na sneme v Šoproni, ktorý tam dal zvolať cisár Leopold I.. Bolo to v období, keď prenasledovanie reformovaných kresťanov na severe Uhorska dosahovalo vrchol. Protestanti prišli o mnohých svojich farárov aj učiteľov, úrady im zaberali kostoly a nútili k prestupu na katolícku vieru. Tieto opatrenia spôsobili prudké zníženie počtu veriacich a cirkevných zborov u nás a boli aj jednou z príčin vypuknutia prostihabsburského povstania Imricha Tököliho. To už však zakročil panovník zvolaním tohto snemu, kde bolo prijatých 82 artikúl (zákonných článkov), z ktorých dva (25. a 26.) sa týkali náboženských slobôd.

Článok 25 deklaroval náboženskú slobodu a povoľoval návrat evanjelických kňazov a učiteľov, ktorí boli vyhnaní z krajiny.

Článok 26 evanjelikom povoľoval postaviť si v každej stolici dva chrámy.Tie mohli stáť aj v slobodných kráľovských, banských a pohraničných mestách, aj v sídlach zemepánov. Ich výstavba sa však musela riadiť určitými pravidlami :

 • kostol musel byť postavený za jeden rok, 
 • stáť mohol na určenom mieste na okraji obce,
 • vchod doň musel byť odvrátený od ulice
 • nesmel mať vežu ani zvon
 • a musel byť postavený z dreva bez použitie kovových spojov.

Je zaujímavé, že aj napriek takýmto obmedzeniam sa z asi 50 povolených kostolov podarilo vybudovať 38, z ktorých sa dodnes zachovalo päť : KežmarokLeštinyIstebnéPaludza (pri stavbe Liptovskej Mary bol prenesený do Svätého Kríža) a ten, ktorý navštívime my, kostol v Hronseku.

Nebudem vám sem o ňom písať podrobnosti, to nechám na pani farárku. Napíšem sem len to, že za prehliadku kostola sa neplatí, ale budete môcť prispieť na jeho údržbu alebo dobrovoľným príspevkom, alebo zakúpením pohľadníc a iných pamiatkových predmetov priamo v kostole po prehliadke. 


Kremnica 


je nám všetkým známa ako niekdajšie významné banské mesto. Zlato sa tu ťažilo takmer nepretržite od stredoveku až do roku 1970. Potom bolo niekoľko pokusov na obnovu ťažby zlata z kremnického podzemia, ale žiaden nevyšiel. Ťažiť tunajšie zlato kombináciou gravitačnej a flotačnej metódy majú začať aj v tomto roku, no toto nie je témou tohto popisu. My sa zameriame na minulosť ťažby zlata, ktorá mala hlavný vplyv na život a vývin Kremnice, mesta, ktoré máme vrámci tohto výletu navštíviť.

stare mince razene v mincovni v Kremnici - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skO tom, že tu človek ťažil zlato už v 8. až 9. storočí svedčia pozostatky najstarších banských štôlní a šachiet v údolí Kremnického potoka. Táto ruda sem priťahovala nielen domáce, ale hlavne zahraničné obyvateľstvo a odborníkov, ktorí mali s ťažbou rudy už skúsenosti spoza hraníc. Tak vznikla osada Cremychbana, ktorej dal uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou dňa 17. novembra 1328 privilégiá slobodného kráľovského banského a minciarskeho mesta a zároveň tu založil aj mincovňu. Pre mesto a miestnych podnikateľov to znamenalo zrušenie monopolného práva panovníka na ťažbu drahých kovov, rozvoj súkromného podnikania ťažiarov a ťažiarskych spoločností a založenie kráľovskej mincovne v bezprostrednej blízkosti baní a hút. Mincovňa začala raziť nové platidlo - strieborné groše a denáre a zlaté florény a dukáty. 

Kráľ daroval Kremnici pôdu a lesy v okruhu dvoch míľ, obyvateľom udelil právo na banské podnikanie aj na slobodnú voľbu mestskej rady a richtára.

Toto všetko spôsobilo obrovský hospodársky rozmach mesta a vzhľadom k tomu, že tu sídlil Najvyšší kráľovský banský a mincovný úrad, stála Kremnica na čele zväzku 7 stredoslovenských banských miest - Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Nová Baňa, Pukanec, Ľubietová a Banská Belá (zväzok zanikol až v 2. polovici 19. storočia).

Sústavné objavy nových zlatých žíl podnecovali hĺbenie štôlní a banských chodieb pod celým mestom aj v širokom okolí Kremnice, čím vznikla hustá sieť podzemných chodieb, ktoré začali narušovať statiku mestaUž v roku 1880 museli zbúrať kostol Panny Márie Snežnej na námestí, o sedem rokov neskôr znížili o 2 poschodia radnicu na Mestskom hrade a aj hradby. Z dopravných dôvodov zasa odstránili časť mestských hradieb a zbúrali Hornú aj Bystrickú bránu. Najväčšie škody však v Kremnici napáchalo ustupujúce nemecké vojsko, kedy 2. apríla 1945 podpálilo obytné domy na námestí a v priľahlých uliciach. Vypálených zostalo 109 domov a ešte viac ich bolo poškodených.

Dnes je už centrum mesta obnovené a my si ho prezrieme s miestnym sprievodcom. Na 13-tu hodinu som vám potom objednala vstup do Mestského hradu postaveného v centre Kremnice, čo je komplex stavieb z 13. – 15. storočia chránený dvojitým opevnením. Dominuje mu gotický kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky mesta a okrem prehliadky kostola budete môcť vystúpať na renesančnú vežu z 15. storočia. Tá má 127 točitých kamenných schodov a po ich zdolaní sa vám naskytne pohľad na celé okolie Kremnice (prehliadka hradu bude so sprievodcom).

Vstupné do mestského hradu :

 • dospelí : 3€
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 1,50€


Čas bude aj na návštevu Múzea mincí a medailí, ktorú určite odporúčam. Zoznámite sa tu so spôsobmi dolovania tunajšieho zlata, so zlatom ako takým a prehliadkový okruh v múzeu končí expozíciou platidiel od tých najstarších až po mince a papierové peniaze, ktoré si ešte určite budete pamätať (prehliadka múzea bude so sprievodcom). 

Vstupné do múzea :

 • dospelí : 3€
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 1,50€


Štôlňa Andrej


Aby sme tento deň ukončili úplne "po banícky", budú si môcť tí, ktorých zaujíma ťažba zlata ešte podrobnejšie, prezrieť prieskumnú štôlňu Andrej z roku 1982. Koho táto aktivita nebude lákať, môže zatiaľ zostať v Kremnici, kam sa vráti autobus po prehliadke bane.

Štôlňa je dlhá 650 metrov a počas jej asi hodinovej prehliadky sa zoznámite s vývojom baníctva na území Kremnice od začiatku 16-teho až po koniec 20-teho storočia. Vybavení prilbami s čelovou lampou absolvujete to pravé „fáranie“ vo svete absolútnej tmy, ligotavých kovov a možno aj banských škriatkov - permoníkov. 

Vstupné do bane : 2,50€ (jednotne)


POLOHA : stredné Slovensko

VZDIALENOSŤ : 218 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN :

7,00 - zastávka na Patrónke v Bratislave
7,10 - zastávka na Hlavnej stanici v Bratislave
10,00 - 11,00 - prehliadka dreveného kostola v Hronseku (UNESCO)
12,00 - 14,00 - prehliadka Kremnice a kremnického Mestského hradu so sprievodcom
do 16,00 - osobné voľno v Kremnici, možnosť návštevy Múzea mincí a medailí, Múzea gýča, možnosť obeda
16,30 - 17,30 - vstup do bane - štôlňa Andrej v Kremnici
20,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
20,10 - príchod na Patrónku v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí
 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
 • Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu