Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Hrad Liechtenstein a zámky Valtice a Lednice (Rakúsko, Česká republika)


  • termín :14.05.2017
  • doprava:20.00€/os.
Tri sídla Lichtensteinovcov

Tak ako sme sa začiatkom apríla vybrali za Eszterházyovcami, tak sa dnes zoznámime s 3 stavbami, ktoré sa viažu k rodu Lichtensteinovcov. Je samozrejmé, že v ich majetku bolo či je omnoho viac hradov a zámkov (tento rod má dokonca vlastné Lichtensteinské kniežatstvo!). Avšak všetky navštíviť nemôžeme a tak som pre vás vybrala :


Hrad Liechtenstein


stojí na vyvýšenine pri rakúskej obci Maria Enzersdorf, južne od Viedne. Už v roku 1130 ho tu dal postaviť Hugo von Petronell a od momentu dokončenia stavby si začal hovoriť „von Liechtenstein“. Tak založil rodovú líniu, ktorá prežila až dodnes.

Aj napriek tomu, že Lichtensteinovci tento hrad považujú za svoj rodový, nepatril im dlho. Už v roku  1295 prešiel sobášom do rúk rodine Stadeck a následne často striedal majiteľov.

rodovy hrad rodu Liechtenstein - Rakusko - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skZásadným zlomom v jeho histórii bol rok 1683, kedy boli pri Viedni porazení Turci. V tom čase bol obranný hrad Liechtenstein skoro zrovnaný so zemou a do jeho opravy sa pustili až Lichtensteinovci, ktorí sa stali jeho opätovnými vlastníkmi na Štedrý deň roku 1807. Samotné znovuvybudovanie hradu si vzal na starosti Ján II. z Lichtensteina (narodil sa na zámku Lednice, ktorý už mal dnešnú podobu) a v roku 1883 začal s jeho výstavbou. Na pôvodných základoch dal postaviť románsky stredoveký hrad, do ktorého stien zakomponoval cenné reliéfy z 12. storočia. Vznikla tak impozantná stavba, ktorá nemá v Európe obdobu. Je síce novodobá, ale so zachovalými stredovekými prvkami, takže sa pri vstupe do nej naozaj akoby presúvate v čase.

Hrad si prezrieme rozdelení na 2 skupiny. Keďže na preklad z nemčiny máme len jedného sprievodcu, pôjde druhá skupina na prehliadku hradu až potom, keď skončí prehliadku prvá skupina (cca 50 min.). Tak bude dostatok času na nákup suvenírov aj na prechádzky v okolí hradu.

Vstupné do hradu Liechtenstein : 7€ (jednotne)


Zámok Valtice


Predchodcom valtického zámku bol opevnený objekt, ktorý tu stál už pred rokom 1193. Samotné mesto Valtice (ešte ako Veldesperch) potom Lichtensteinovcom patrilo od roku 1387 až do roku 1946. Aj keď je väčšine z vás viac známy zámok Lednice (lebo je aj okázalejší), centrom rodinného života Lichtensteinovcov boli práve Valtice.

barokovy zamok Liechtensteinovcov - Valtice - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skMohutným impulzom pre rozvoj valtického zámku bola strata rodového majetku v neďalekom Mikulove v roku 1560. Na pôvodný hrad, ktorý tu už stál, nadviazala štvorkrídlová renesančná budova, ktorej časti sa dodnes dochovali v základoch juhozápadného krídla zámku. Barokovú podobu dostal zámok za Karola Eusébia, gróf Anton Florian zas inicioval výstavbu zimnej jazdiarne, španielskej koniarne a úschovne kočiarov.

Celková prestavba zámku bola dokončená v roku 1745, kedy bol aj zbúraný starý hrad, na ktorého mieste vznikol park a k ľavému predzámockému traktu pristavili divadlo.

Po roku 1945, keď bol Lichtensteinovcom všetok ich majetok na území Československa skonfiškovaný, bola rozkradnutá a zničená časť mobiliáru a v polovici roku 1947 bol vo východnom predzámockom krídle zriadený ženský tábor nútených prác. Vzhľadom k tomu, že bol v časoch komunizmu zámok v prihraničnom pásme, neslúžil na prehliadky, ale naďalej chátral a bol nevhodne využívaný ako priestor pre výrobu, dielne a dopravu. Rad skladov a prevádzok bol v hlavnej budove, v jazdiarni bola zriadená sušiareň tabaku a v roku 1964 bolo zdemolované divadlo a vzniklo v ňom parkovisko traktorov.

Postupná obnova zámku začala v priebehu sedemdesiatych rokov minulého storočia a pokračuje dodnes. Podľa slov sprievodkyne nie je zámok Valtice ani zďaleka tak navštevovaný ako Lednice. Sčasti kvôli tomu, že bol dlho „schovaný“ pred verejnosťou a sčasti preto, že Lednice sú (aspoň) zvonka výpravnejšie. Avšak Valtice sú tým miestom, ku ktorému sa viaže život Lichtensteinských grófov, jedného z najmocnejších rodov v podunajskom priestore.

Vstupné do zámku Valtice (fotografovanie zdarma) :

  • dospelí : 160 Kč
  • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 110 Kč


Zámok Lednice


Na tomto výlete neideme len od najmenej okázalého k najhonosnejšiemu, ale aj od najstaršieho k najmladšiemu. V hrade Liechtenstein sa zrodila Lichtensteinská dynastia, v zámku Valtice prežila väčšinu svojho životado Ledníc chodila na „letné prázdniny“. Áno, presne tak, letné sídlo v Ledniciach vzniklo práve na mieste s priemernými najnižšími teplotami v tejto oblasti (veď lednice je po česky chladnička).

letne sildlo Lichtensteinovcov - zamok Lednice - anglicka gotika - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skAko som už písala, lednický zámok patrí k najnavštevovanejším pamiatkam v Českej republike. Je súčasťou takzvaného Lednicko-valtického areálu s rozlohou takmer 200 hektárov, ktorého súčasťou sú okrem zámku aj palmový skleník, benátska fontána, rímsky akvadukt, čínsky pavilónminaret, umelá zrúcanina Janohrad. Na prehliadku zámku a prechádzky po parkoch budeme mať 2,5 hodiny, čo nie je veľa, ale dnešnou témou je cesta po stopách Lichtensteinovcov (dlhší pobyt v okolí Lednického zámku sme absolvovali v roku 2016, dokonca aj na bicykloch).

Prvá zmienka o tomto území pochádza z roku 1222, kedy tu už pravdepodobne stála gotická opevnená stavba. V tom istom období, ako získali Lichtensteinovci Valtice, stali sa aj vlastníkmi Ledníc. Aj tu mali najprv hrad a neskôr renesančný zámok, ktorý neskôr zbúrali a nahradili ho barokovým sídlom. Avšak gróf Alojz II. z Lichtensteinu usúdil, že Viedeň, kde mal rod tak isto niekoľko palácov, je pre organizovanie letných slávností nevhodná a tak v rokoch 1846-1858 nechal lednický zámok prebudovať na reprezentačné letné sídlo v duchu anglickej gotiky. Pre organizovanie veľkolepých stretnutí európskej šľachty slúžili reprezentačné sály na prízemí (dnes I. prehliadkový okruh), ktoré boli a aj sú vybavené vyrezávanými stropmi, dreveným obložením stien a vybraným mobiliárom. Na 1. poschodí zámku sú súkromné ​​izby Lichtensteinovcov (môžete navštíviť individuálne), na druhom zasa zariadené izby detí a ich guvernantiek - spolu s múzeom bábok Milana Knížáka (prehliadka tak isto individuálne).

Ak vám vyjde čas, môžete ho využiť na neskorý obed, pretože počas predchádzajúceho programu naň čas nebude, alebo na návštevu skleníka, či prechádzku napríklad k Minaretu.

Vstupné do zámku Lednice :

  • dospelí : 180 Kč
  • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 130 Kč


UPOZORNENIE : z časových dôvodov nebude vrámci výletu voľno na obed!


POLOHA : severovýchodné Rakúsko a južná Morava

VZDIALENOSŤ : 285 km okruh

ČASOVÝ PLÁN :

8,00 - zastávka na Patrónke v Bratislave
8,10 - zastávka na Hlavnej stanici v Bratislave
10,00 - 10,50 - prehliadka hradu Liechtenstein v Modlingu (Rakúsko) - 1. skupina
11,00 - 11,50 - prehliadka hradu Liechtenstein v Modlingu (Rakúsko) - 2. skupina
14,00 - 15,00 - prehliadka zámku vo Valticiach
15,45 - 16,45 - prehliadka zámku Lednice
do 18,30 - voľno na prechádzky záhradami, k Minaretu, kávu
20,00 - zastávka v Malackách (Tesco)
20,20 - príchod na Patrónku v Bratislave
20,30 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
  • Malý sprievodca cestovným poistením
  • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu