Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet do moravských Benátok - do Litovle a hrad Šternberk (Česká republika)


 • termín :28.04.2019
 • doprava:24.00€/os.Jednoduchý výlet s množstvom voľného času

Aspoň tak to vyzerá podľa môjho predbežného časového plánu. Dúfam preto, že nám ho nič neočakávané nenaruší a my si na hrade Šternberk a v uličkách moravského mestečka Litovel vychutnáme nedeľnú pohodičku.

Hrad Šternberk


nájdete v Českej republike na dvoch miestach. Jeden je v Čechách a aby sa to nemýlilo, tak sa nazýva Český Šternberk. Druhý je na Morave a volá sa jednoducho - Šternberk. Ten "hrabě" z Čiernych barónov, "ten Šternberg ze Šternberka", tak ten bol práve z toho Šternberka v Čechách a len pre zaujímavosť to bola naozaj reálna postava. Dnes má 95 rokov, volá sa Zdeněk Šternberg a u jednotky PTP naozaj slúžil. Jeho otcovi, Jiřímu Šternbergovi, zobrali hrad Český Šternberk dvakrát. Najprv to boli v roku 1939 nacisti, pretože Šternbergovci odmietli prijať nemecké občianstvo a druhýkrát to boli v roku 1948 komunisti, pretože Šternbergovci boli ... šľachtici. Avšak vďaka príhovorom "ľudu" z podhradia mohol Jiří Šternberg na vlastnom hrade zostať, stal sa jeho správcom a často v ňom aj sprevádzal - ako jediný šľachtic v Československu.

Hrad Český Šternberk  založil v rokoch 1241 - 1242 Zdeslav z rodu Divišovcov a keďže si do erbu zvolil osemcípu betlehemskú hviezdu, použil ju aj v názve svojho hradu. Stern (hviezda) berg (hora). Tak vznikol názov hradu Sternberk a prídomok "páni ze Sternberga". Tento Zdeslav bol v službách kráľa Přemysla Otakara II. a v roku 1253 sa vyznamenal v bitke proti vojskám uhorského kráľa Bela IV., za čo dostal od Přemysla ako odmenu rozsiahle majetky na Morave. Tak dal Zdeslav postaviť hrad aj na Morave a asi nemal veľa fantázie, lebo ho pomenoval tak isto ako svoj prvý hrad - Sternberk. 

Zatiaľ čo ten český je v rukách rodu Šternbergovcov nepretržite už 800 rokov, stal sa ten moravský už v roku 1397 majetkom Petra z Kravař, potom Jana Berku z Dubé a Lipé, kniežat z Minstrberku a v roku 1699 konečne do vlastníctva Lichtensteinovcov, ktorí ho vlastnili až do roku 1945. Tí sa však väčšinou zdržiavali na zámku Valtice a o hrad nejavili veľký záujem. Chátral skoro 200 rokov (až do roku 1886), kedy sa jeho majitelia rozhodli ho kompletne opraviť v štýle romantického historizmu. Vzniklo tak na tú dobu luxusné a moderné sídlo postupne vybavené historickým nábytkom, obrazmi, plastikami a gobelínmi.

Keďže budeme mať na hrad Šternberk dve hodiny času, objednala som pre vás výberový okruh - celým hradom, čo sú spojené dva prehliadkové okruhy (komu sa to bude zdať veľa, môže si prezrieť len jeden prehliadkový okruh).

Výberový prehliadkový okruh predstavuje najstaršie časti hradu (gotickú kaplnku, rytiersku sálu a renesančnú prístavbu z obdobia Jana Berku z Dubé a Lipé), bohato vybavené hradné interiéry s predmetmi privezenými z celej Európy (predovšetkým umenie z 15. storočia). Druhá časť prehliadky je venovaná posledným majiteľom hradu, Lichtensteinovcom, a je doplnená o mobiliár pochádzajúci z uzavretých hradov a zámkov severnej Moravy (Hnojník, Lipník, Potštát). Zatiaľ čo na 1. poschodí nájdete hlavne gotiku a renesanciu, 2. poschodie predstavuje historické slohy od baroka až po secesiu.

Vstupné do hradu Šternberk (platí Klíč k památkám):

 • dospelí : 210 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 150 Kč
 • ZŤP/S+1: zdarma


Litovel


Keď som do tohto výletu spájala mesto Litovel s hradom Šternberk, ani ma nenapadlo, že budú mať tak veľmi zviazanú dávnu históriu. Teraz som totižto otvorila dejiny mesta na webovej stránke Litovle a tam sa píše :

"Na dávnej obchodnej ceste z Olomouca do Prahy, v miestach, kde sa brodom prekonávala rieka Morava, existovalo v polovici 12. storočia sídlisko, ktoré odkryli archeológovia v roku 2005. Sídlisko sa v listine z r. 1287 uvádza ako "antiqua civitas" - staré mesto. V roku 1241 Tatári prenikli na Moravu a keď ich pokus o dobytie Olomouca zlyhal, vypaľovali okolité kláštory a dediny. Tunajší kraj bol znova ohrozený v roku 1253 a to pri vojne uhorského kráľa Bela s Přemyslom Otakarom II. Zrejme táto nepokojná doba prinútila kráľa Přemysla Otakara II. aby poveril lokátora Heinricha Epicha úlohou preložiť "staré mesto" na miesto lepšie chránené ramenami rieky Moravy. Litovel tak bola postavená uprostred siedmich (teraz šiestich) ramien Moravy, čo bolo neskôr podnetom pre poetické pomenovanie - Hanácke Benátky".

Spomínate si? Hrad Šternberk na Morave založil Zdeslav na pozemkoch, ktoré mu daroval Přemysl Otakar II. ako odmenu za pomoc pri obrane pred uhorským kráľom Belom IV. :-).

Tak dnes je v Litovli tých 6 ramien rieky Moravy, cez ktoré je postavených 170 mostov, mostíkov a lavičiek a najstarším z nich je kamenný Svatojánský most z roku 1592, po Karlovom moste v Prahe a moste v Písku tretí najstarší most v Českej republike. Ďalšími významnými pamiatkami Litovle sú 72 metrov vysoká vyhliadková veža litovelskej radnice, zbytky mestských hradieb, ktoré tu povolil  postaviť ešte Ján Luxemburský, neskorogotická kaplnka sv. Juraja či morový stĺp na námestí.

My si po príchode prezrieme Litovel so sprievodcom a potom budete mať tri hodiny voľna na potulky mestom či na neskorší obed.

Zaujímavosť : V Litovli je najväčšie múzeum harmoník v strednej Európe. Obsahuje viac ako 230 ťahacích nástrojov - klávesové a gombíkové akordeóny, heligónky od 55 českých výrobcov aj atypické harmoniky. Je to súkromná zbierka pána Sedláčka, všetky nástroje sú funkčné a môžete si ich aj vyskúšať.

Okrem múzea harmoník je v Litovli aj miestne múzeum, s tromi expozíciami : 

 • litovelské remeslá 1. polovice 20. storočia
 • zápasník Gustav Frištenský
 • Od mechanického hracieho stroja k modernému gramofónu

V čase našej návštevy Litovle bude v múzeu inštalovaná výstava kraslíc od Marie Záhorovej zo Senice na Hanej.


POLOHA : severná Morava

VZDIALENOSŤ : 240 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup na Hlavnej vlakovej stanici v Bratislave
7,10 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,30 - nástup v Malackách (Tesco)
10,30 - 12,30 - prehliadka hradu Šternberk 

13,00 - 14,00 - prehliadka mesta Litovel so sprievodcom
do 17,00 - osobné voľno v Litovli, možnosť obeda
20,00 - príchod do Malaciek (Tesco)
20,20 - príchod na Patrónku v Bratislave
20,30 - príchod na Hlavnú vlakovú stanicu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CK je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti odseku 3 a 9 § 19 zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
 • som osobne prítomná na každom výlete
 • v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu