Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Prehliadka malackých pamiatok, Habáni vo Veľkých Levároch a Martin Benka (Slovensko)


  • termín :30.03.2019
  • doprava:7.00€/os.Exkurzia v Malackách a po okolí

Aj keď je v Malackách viacero pamiatok, ktoré stoja za pozretie, potrebujú ešte čas, kým začnú priťahovať veľké množstvo turistov. Avšak proti dobe spred 25 rokov, keď som sa ja do Malaciek prisťahovala, prešli tieto pamiatky, hlavne v poslednom čase, veľkou premenou. Najvýraznejšie je to vidno na niekdajšom kaštieli Pállfyovcov, ale o tom až neskôr, lebo náš výlet začneme z iného miesta. Z Veľkých Levár.

Ešte upozornenie - dopravu do Malaciek ani z Malaciek vrámci tohto výletu nezabezpečujem! Využite vlaky alebo autobusy a ja vás budem čakať na vlakovej stanici v Malackách (tu končia aj autobusy). Tu sa všetci stretneme a nastúpime do mnou objednaného autobusu, ktorý nás odvezie najprv do obce

Veľké Leváre

Veľké Leváre sú od Malaciek vzdialené asi 10 km a obýva ich nejakých 3 500 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o nich je z roku 1378, avšak územie bolo obývané už oveľa skôr. O náboženskej tolerancii v obci svedčia dva zachovalé kostoly (katolícky aj evanjelický) a samozrejme aj prítomnosť anabaptistov, čiže habánov, ktorí Leváre preslávili asi najviac. Habánsky dvor bol v časti Veľkých Levár doložený už v roku 1592, kedy boli jeho súčasťou mlyn, pivovar, verejné kúpele a dielňa na výrobu a brúsenie nožov. Habáni chovali ovce, kozy, ošípané aj kravy a za 32 zlatých ročne sa vykupovali od poddanských povinností. Levárski habáni sa špecializovali na výrobu nožov a hrnčiarstvo, ktoré ich preslávilo najviac.

Dnes je vo Veľkých Levároch pekne opravený typický habánsky dom, v ktorom bývalo spolu aj 15 rodín a dnes je v ňom múzeum. Okrem neho sa tu zachovala kaplnka a súčasťou Habánskeho dvora sú aj ostatné niekdajšie habánske, dodnes obývané, domy. Všetko o živote habánov sa dozviete od miestnej sprievodkyne.

Martin Benka 


obraz Martina Benku - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sksa narodil 21.septembra 1888 v Kiripolci, čiže v dnešnom Kostolišti, ktoré je od Malaciek vzdialené naozaj len na skok.  Pochádzal z piatich detí a vyučil sa za maliara - natierača. Býval v Prahe aj v Martine, kde mal aj svoj ateliér. Podobne ako Alfons Mucha, aj Benka tvoril všetko, čo bolo spojené s kresbou, ale najtypickejšie preňho sú jeho obrazy s motívom sedliačok na poli. Za svoj život namaľoval tisícky obrazov, kostolu v Kostolišti venoval oltárny obraz so svätým Jurajom. Zomrel vo veku 82 rokov v Malackách, ale pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine

Kostolišti je zriadená pamätná izba, kde sa s tvorbou Martina Benku zoznámite bližšie, o jeho živote nám bude rozprávať miestny pán sprievodca, ktorý ho poznal osobne. 

Malacky


okresným mestom vzdialeným asi 38 km severne od Bratislavy. Aj keď sú dnes najväčším mestom v tejto časti Záhoria, nemuselo to tak byť, pretože kedysi tu hral prím Plavecký Štvrtok, ktorý bol známy už v čase, keď o Malackách nikto ešte ani nechyroval. Časom sa však pomery zmenili a po niekoľkých zmenách majiteľov Malaciek (prvá písomná zmienka v roku 1206 v tvare Maliscapotoca) od Serédyovcov a Slmovcov cez Balassovcov až k Pálffyovcom, ktorí boli pánmi tohto panstva skoro 300 rokov, sa z nich stalo mesto.

Balassovci dali Malackám pečať, ktorá je bezo zmien  používaná dodnes a prestavali niekdajší vodný hrad na poľovnícky zámoček. Pavel IV. z rodu Pálffyovcov zasa presunul centrum moci na Záhorí z Plaveckého hradu práve do Malaciek a bol to on, kto do Malaciek ako protireformátorov povolal františkánov, ktorým tu v roku 1653 daroval kláštor prestavaný z niekdajšieho balassovského zámku. 

Kto presne a kedy začal stavať malacký Pálffyovský kaštieľ, dnes nevieme, nenašli sa dodnes o tom žiadne záznamy. Vieme, že to boli Pálffyovci, ktorí v ňom potom žili a spravovali z neho svoje panstvo až do 2. novembra 1918, kedy bezdetného a tak posledného z rodu, Mikuláša XIII. (vraj) vyhnali Malačania z mesta. Ten potom zomrel 6.3.1935 v Marcheggu, kde skončila aj časť hnuteľného majetku z malackého kaštieľa.

Pamiatky Malaciek, ktoré navštívime :

Pálffyovský kaštieľ

pripadol po odchode Pálffyovcov františkánskym mníchom, ktorí tam zriadili internát pre ich gymnázium. Po nich kaštieľ pripadol štátu, a ten v ňom zriadil nemocnicu, ktorá tam mala lôžkovú časť ešte koncom 20. storočia. V reštitúcii kaštieľ vrátili františkánom, tí však nemali peniaze ani kapacity na jeho využitie, tak "darovali" kaštieľ mestu. Avšak aj mestu Malacky trvalo dosť dlho, kým sa do jeho opravy pustilo. Najprv bol kompletne zrevitalizovaný rozsiahly anglický park, ktorého súčasťou boli a aj zostali športoviská. Dnes je to miesto na vychádzky v prírode a oddych, ale v parku sa konajú aj kultúrne podujatia ako koncerty, prírodné kino či oslavy 1. mája. Prvou opravenou časťou kaštieľa bola strecha a na nej vzácne francúzske komíny. Postupne sa prešlo aj do interiéru, v ktorom je dnes Pálffyovská izba. Súčasný primátor mesta žiadal o granty na veľký projekt, vrámci ktorého by bolo celé krídlo zámku opravené a umiestnila by sa tam moderná expozícia zachycujúca dejiny Záhoria a Malaciek od najstarších čias až dodnes. To sa, žiaľ, nepodarilo, ale peniaze sa hľadajú ďalej. Ostatné, hlavne rozsiahle pivničné priestory, zatiaľ stále neopravené, majú byť využité na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia.

Synagóga

bola pamiatkou, ktorá ma v Malackách, keď som sem prišla, upútala ako prvá. Pred tými 25 rokmi mala akurát nádherne zreštaurovanú farebnú fasádu a dve veže s kupolami. Malacká synagóga upúta návštevníka aj dnes, ale dostať sa do jej interiérov je pre individuálneho návštevníka trošku problém - sídli tam totižto výtvarný odbor Základnej umeleckej školy. Aké priestory mali, také dali, avšak je to veľká škoda, lebo aj keď malacká synagóga nie je historicky veľmi významná (postavená bola v roku 1887, v roku 1899 úplne vyhorela a opäť slúžila malackej židovskej komunite od roku 1900), sú jej interiéry veľmi pekné a zachovalé. My si synagógu pozrieme so sprievodcom.

Františkánsky Čierny kláštor s kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie

dnes už nevyzerá tak vznešene a rozľahlo, pretože aj keď stál kedysi opustene, na okraji mesta (centrum bolo pri kostole najsvätejšej Trojice), postupom času sa stal jeho súčasťou a akosi s ním splynul. Ako som už spomínala vyššie, stojí na základoch niekdajšieho kaštieľa Balassovcov a dnes v ňom sídli spojená cirkevná škola.

Súčasťou kláštora vždy bol a dodnes je kostol, v ktorom sú, okrem iného, aj slávne Sväté schody. Hovorí sa, že sú jedinou kópiou (po tých rímskych), po ktorých kráčal Ježiš k Pontskému Pilátovi pre svoj trest. Avšak to nie je pravda. Treba však povedať, že vzácne sú a to nasledovným : kópií tých schodov je po celom svete veľa. Avšak malacké sú pravdepodobne najstaršie mimo Ríma a sú ich dokonalou kópiou ako tvarom schodov, tak aj chodby aj celej architektúry. Malacký františkánsky kostol je zaujímavý aj tým, že bol už v dobe svojej výstavby jedným z mála, kde ste mohli navštíviť viacero kópií najsvätejších kresťanských miest na jednom miesteSväté schodyBoží hrob, Loretánsku aj Lurdskú kaplnku. To znamená, že veriaci mohol vrámci jednej návštevy chrámu vykonať modlitbu na najvýznamnejších kresťanských miestach, čo súviselo, samozrejme, aj s odpustením hriechov.

Kostol bude pravdepodobne v čase našej návštevy zatvorený a akurát teraz opravujú aj kaplnky pri Svätých schodoch, takže by mali byť uzatvorené aj tie, ale verím, že sa mi podarí vybaviť pre vás minimálne tie Sväté schody.

Ak som písala o schodoch, Božom hrobe a Loretánskej aj Lurdskej kaplnke, musím spomenúť aj krypty františkánov a Pálffyovcov, ktoré sú súčasťou kostola a ktoré so sprievodcom navštívime. Okrem malackých Pálffyovcov boli v kryptách pochovaní aj františkáni a významní malackí mešťania, ale koľko ich bolo a kto presne, dnes nevieme, lebo krypty boli pred rokom 1990 vyrabované satanistami (prišlo sa na to práve pri upratovaní v roku 1990). Dnes sú však tieto priestory už pekne upravené a aj tie si so sprievodcom prezrieme.

Vstupné do všetkých pamiatok spolu : 5€ (jednotne)


POLOHA : západné Slovensko

VZDIALENOSŤ : 38 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

8,16 - odchod vlaku z Hlavnej vlakovej stanice v Bratislave do Malaciek 
8,53 - príchod vlaku z Bratislavy do Malaciek, prestup na autobus
9,30 - 10,30 - prehliadka Habánskeho dvora vo Veľkých Levároch
11,00 - 12,30 - prehliadka pamätnej izby Martina Benku v Kostolišti
do 14,00 - možný obed v Malackách ... aj vychýrená cigánska
14,30 - 16,00 - prehliadka pálffyovského kaštieľa v Malackách
16,30 - 17,00 - prehliadka synagógy v Malackách
do 18,30 - prehliadka krýpt pod kostolom v Malackách a Sväté schody
19,05 - odchod vlaku z Malaciek
19,43 - príchod vlaku na Hlavnú stanicu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CK je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
  • som osobne prítomná na každom výlete
  • v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu