Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet na víkend - zámky Mártonvásár a Nádasdladány a románsky kostol v Lébény (Maďarsko)


  • termín :14.04.2018
  • doprava:23.00€/os.Malé neznámo v Maďarsku

Maďarsko je hradmi a zámkami na tom asi tak ako my. Nemajú ich tak veľa ako naše západní susedia a aj tie, čo im zostali, sú väčšinou alebo už zrúcaniny, alebo zostali po roku 1945 neudržiavané. Pozornosť sa im venuje až v poslednom čase, ale na ich obnovu treba veľa peňazí. Tak sa obnovy dočkali zámky v Gödöllő, vo Fertőde či v Pápe. Tie však už poznáme a preto som sa rozhodla vás vziať tam, kde som ešte ani ja nebola a to sú zámok Nádasdyovcov v Nádasdladány a zámok rodiny Brunsvick v Mártonvásári. Cestou z výletu sa zastavíme aj v obci Lébény, kde po veľmi vydarenej rekonštrukcii nedávno verejnosti sprístupnili monumentálny románsky kostol, niekdajšiu súčasť kláštora benediktínov, neskôr jezuitov.

zámok Nádasdladány


dal v roku 1873 postaviť František Nádašdy na polceste medzi mestami Veszprém a Székesfehérvár ako rodinné sídlo. Po otcovi tu zdedil barokový zámok, ktorý on nechal prestavať na honosné sídlo v tudorovskom slohu.  

zamok Nadsdladany - Madarsko - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skNa tú dobu to bola moderná stavba vybavená vodou, plynom, telefónom a dokonca aj kanalizáciou. Zámok bol okrem krbov vykurovaný aj teplovzdušným kúrením, kuchyňu umiestnili do samostatnej budovy mimo zámku.

Nádašdyovci vlastnili zámok až do konca druhej svetovej vojny, do roku 1982 bol v držbe  ministerstva obrany (nenašla som, na čo vtedy slúžil). Potom bol 12 rokov prázdny a neudržiavaný. V roku 1993 ho vyhlásili za kultúrnu pamiatku a s jeho obnovou sa začalo až na jeseň roku 2009 a to obnovou fasády.

Aj keď zámok neslúžil verejnosti, zachovali sa v ňom jeho pôvodné interiéry. Drevené obloženie stien, luxusné tepané lustre, rodová sieň s obrazmi členov rodu, krásna knižnica.

Vstupné do zámku : 

  • dospelí : 1000 Ft
  • študenti, dôchodcovia : 500 Ft.


zámok Mártonvásár


je tak ako zámok Nádasdladány, prestavbou pôvodného barokového zámku. Tento dali jeho majitelia začiatkom 19. storočia navýšiť o jedno poschodie a o 40 rokov neskôr prestavať do vtedy moderného neogotického slohu.

Takým zostal zámok dodnes a tak si ho prezrieme my, ale hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven, ktorý tu rodinu Brunswickovcov často navštevoval, prichádzal ešte do toho pôvodného, barokového zámku. 

zamok Martonvasar - Madarsko - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPráve s Beethovenom je tento zámok dnes spájaný asi tak, ako je to u nás v prípade kaštieľa v Dolnej Krupej. Ono to však má súvislosť. Beethoven počas svojich pobytov na zámku učil deti Brunswickovcov, Teréziu a Jozefínu, hre na klavír a priatelil sa aj s mladým grófom, Františkom. Rodine dokonca venoval niektoré skladby ako Apassionátu F-mol či Sonátu Fis-dur a traduje sa, že sa vraj do Terézie zaľúbil.

Ale ako spolu súvisia Beethoven, Mártonvásár a Dolná Krupá? Jednoducho. Do majetku rodiny Brunswick patril od 17. storočia aj kaštieľ v Dolnej Krupej, takže Beethoven chodieval aj tam ... a vraj jeho najznámejšie klavírne dielo - Sonátu mesačného svitu, skomponoval práve v kaštieli v Dolnej Krupej.

Vráťme sa však k zámku Mártonvásár. 

V pekne opravenom zámku tak trošičku pripomínajúcom ten Lednický dnes sídli Poľnohospodársky výskumný ústav Maďarskej akadémie vied a v piatich miestnostiach na prízemí je zriadené pamätné múzeum Beethovena. Jeho súčasťou je aj skladateľov klavír a korešpondencia s rodinou hostiteľa.

Vstupné do zámku : 

  • dospelí : 1500 Ft
  • študenti, dôchodcovia : 1000 Ft.


kostol v Lébény z doby Arpádovcov


je unikátnou ukážkou románskej architektúry nielen v Maďarsku ale aj v celej strednej Európe. Postavený bol aj s celým kláštorným areálom ešte pred rokom 1208, kedy sem prišli benediktíni do už hotového komplexu. Kláštor s kostolom svätého Jakuba plnil svoju funkciu až do roku 1529, kedy kostol vypálili Turci. Pritom sa zrútili jeho klenby a mal byť rozobratý na stavebný materiál na obnovu opevnenia mesta, avšak robotníci opravujúci opevnenie toto odmietli.

Mnísi zo strachu pred Turkami odišli do kláštora v Pannonhalme a chátrajúci objekt ponechali svojmu osudu. V roku 1631 prevzali kláštor aj s kostolom jezuiti a tí dali kostol prestavať do barokovej podoby. Jezuiti sídlili v kláštore skoro 150 rokov až do rozpadu ich rádu v roku 1773 a kláštor zostal opäť opustený. Rodina Zichy, ktorá sa stala majiteľom kláštorného komplexu zmenila funkciu kostola z kláštorného na farský a naďalej sa využívala len časť kláštora a to ako fara. Ostatné kláštorné budovy chradli a neskôr boli zbúrané. V roku 1841 kostol vyhorel opäť, na čo v rokoch 1862 - 1879 nasledovala veľká obnova kostola, počas ktorej získal svoju pôvodnú románsku podobu. Kostol v Lébény sa vtedy stal prvou zreštaurovanou pamiatkou v krajine.

Kostol prežil prvú aj druhú svetovú vojnu a začiatkom 21. storočia bolo nutné opäť pristúpiť k jeho obnove. Tá sa začala v roku 2011 a ako sa novodobým majstrom vydarila, uvidíte sami.

Poplatok za prehliadku kostola : sa neplatí


POLOHA : severozápadné Maďarsko

VZDIALENOSŤ : 205 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,10 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
10,00 - 11,30 - prehliadka zámku Nádasdladány

12,30 - 14,00 - osobné voľno v Mártonvásár, možnosť obeda
14,00 - 15,00 - prehliadka zámku Mártonvásár
17,00 - 18,00 - prehliadka gotického kostola v Lébény
19,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
19,10 - príchod na Patrónku v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

  • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
  • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu