Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Stredoveké kostoly Dražovce a Kostoľany pod Tríbečom a k tomu Bojná z čias Nitrianskeho kniežatstva (Slovensko)


  • termín :08.06.2019
  • doprava:16.00€/os.Nitrianske kniežatstvo, Veľká Morava a Slovania

mojou obľúbenou témou, ktorú si v tomto roku priblížime výletom do okolia nášho najstaršieho mestaNitry, ako predpokladaného centra Nitrianskeho kniežatstva. Aj keď kostol v Dražovciach (okrajová časť Nitry) ani ten kostoľanský (23 km od Nitry) už Nitrianske kniežatstvo nezažili, o Bojnej (40 km od Nitry) môžeme povedať, že bola jedným z jeho centier.

Slovanski bojovnici - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk O období Nitrianskeho kniežatstva toho vieme "relatívne" málo. Máme informácie o jeho vládcovi Pribinovi a jeho manželke aj o kostole, ktorý dal Pribina v Nitre postaviť. Sú to informácie z poznámok cestovateľov, ktorí v tej dobe prechádzali cez naše územie, alebo zo záznamov rokovaní, ktorých sa vtedy Pribina ale aj iní slovanskí veľmoži zúčastnili. Predpokladá sa, že Pribina nebol prvým slovanským kniežaťom a vládcom na tomto území, avšak o jeho predchodcoch nemáme žiadne správy.

Nitrianske kniežatstvo zaniklo zabratím tohto územia moravianskym veľmožom Mojmírom a vyhnaním Pribinu z jeho domoviny. Vznikol tak väčší štátny celok, ktorý Mojmírov nasledovník, Svätopluk, rozšíril na také veľké územie, že Moravu začali vo svete volať Veľkou.

Dražovce


sú dnes súčasťou Nitry ako jej mestská časť, ale do roku 1975 boli samostatnou obcou. Okrem toho, že prvá písomná zmienka o nich je už v Zoborskej listine z roku 1111, sú zaujímavé aj kostolom sv. Michala Archanjela, ktorý tu, možno, stál už v tom roku 1111. To však nikto nevie. Podstatné je, že sa nám dochoval až dodnes a že my si ho vrámci nášho výletu prezrieme. V jeho interiéri sa do dnešných čias nezachovali žiadne fresky, ale to nevadí. My vieme, že stačí stáť na miestach, kadiaľ kráčala naša história. Odmenou nám budú krásne výhľady do krajiny, pretože kostol stojí na vysokom skalnom výbežku.

Bojná


je významnou archeologickou lokalitou, ktorú archeológovia skúmajú už veľa rokov a stále je tam čo objavovať. Jej zaujímavosťou a vzácnosťou je množstvo artefaktov, ktoré sa tu zachovali, pretože obyvatelia tejto vyvýšeniny svoje obydlia opustili náhle, boli pravdepodobne napadnutí (možno Mojmírom pri útoku na Pribinovo kniežatstvo) a veci dennej potreby si nestačili odniesť. Po zničení miestneho osídlenia sa sem ľudia už nevrátili, vďaka čomu zostali všetky tu ponechané veci po pôvodných majiteľoch dokonale zakonzervované.

Ak vezmeme do úvahy, že hradisko Bojná I. - Valy  bolo pravdepodobne hospodárskym a politickým centrom Nitrianskeho kniežatstva (jej význam sa zrovnáva dokonca s veľkomoravskými Mikulčicami!), niet sa čo čudovať, že tunajšie objavy sú naozaj vzácne. Patria k nim celý zvon a fragmenty ďalších zvonov pochádzajúce zo západnej Európy, množstvo šperkov a ozdôb, unikátne zlaté plakety s vyobrazením Krista ale aj množstvo železných hrivien vtedy používaných ako platidlo. Všetky tieto nálezy (alebo ich kópie) uvidíte v Archeologickom múzeu Veľkej Moravy v obci Bojná, ktoré v Bojnej navštívime ako prvé. 

Ktorí budú mať záujem a budú vládať, pôjdu priamo na miesto nálezov, na hradisko Valy (Bojná I), kde sa našla väčšina artefaktov vystavených v múzeu. Archeológovia tu postavili rekonštrukciu obranného valu aj niekoľkých drevených obydlí. Trasa na Valy nie je náročná, prechádzkou v lese ju prejdeme asi za pol hodinu. Treba však uviesť, že niektoré úseky sú do kopca a ide sa po neupravenej lesnej ceste, tak sa primerane obujte.

Kto o turistiku záujem mať nebude, môže počkať v Ranči pod Babicou, kde je možné sa naobedovať ale si aj prezrieť malú domácu ZOO. 

Vstupné do múzea v Bojnej :

  • dospelí : 1€
  • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 0,70€


Kostoľany pod Tríbečom


sú na rozdiel od kostola sv. Michala Archanjela v Dražovciach už o niečom inom - myslím tým porovnanie s miestnym kostolom svätého Juraja. Tento kostol je podľa archeológov starší ako ten dražovský, dokonca ho radia vekom ku kostolu Margity Antiochijskej v Kopčanoch. No a jeho vzácnosťou sú zachovalé fresky pravdepodobne z 11. storočia považované za najstaršie dochované na našom území. Keď sme boli v kostole v marci 2017, stálo v ňom ešte lešenie, z ktorého reštaurátori tieto vzácne maľby opravovali. Dnes by tam už stáť nemalo, preto sa môžete tešiť na excelentný zážitok.


POLOHA : juhozápadné Slovensko

VZDIALENOSŤ : 176 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,10 - nástup na Hlavnej vlakovej stanici v Bratislave
9,00 - 10,00 - prehliadka románskeho kostola v Dražovciach
11,00 - 12,00 - prehliadka archeologického múzea v Bojnej
do 14,30 - turistika k niekdajšiemu slovanskému hradisku Bojná, možný obed
16,00 - 17,00 - prehliadka kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom
19,30 - príchod na Hlavnú vlakovú stanicu v Bratislave
19,40 - príchod na Patrónku v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CK je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
  • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti odseku 3 a 9 § 19 zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
  • som osobne prítomná na každom výlete
  • v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu