Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Vila Primavesi v Olomouci a zámok a múzeum kočiarov v Čechách pod Kosířem (Česká republika)


 • termín :20.09.2020
 • doprava:25.00€/os.Vila Primavesi

 je ďalšia vila, ktorú svojím významom možno prirovnávať k vile Tugendhat v Brne. Postupne sa jej vracia zabudnutá sláva, prebúdza sa k novému životu a je prístupná verejnosti. V roku 2009 bola vyhlásená vládou ČR za národnú kultúrnu pamiatku modernej architektúry. 

Jednu z najcennejších stavieb prepojenia viedenskej a anglickej secesie v strednej Európe postavili na tú dobu preslávení viedenskí architekti a zároveň priatelia olomockej bankárskej rodiny Primavesi, Franz von Krauss a Josef Tölko.

Taliansky rod Primavesi sa na Moravu prisťahoval z ďalekej severotalianskej Lombardie na sklonku 18. storočia. Bývali tu až do roku 1918. Rodina Primavesi postupne dopĺňala interiér a záhradu vily umeleckými dielami najvyššej kvality. Otto Primavesi podporoval rozvoj umenia a často doň investoval veľké finančné prostriedky. Bolo pre nich samozrejmosťou, že rodinné sídlo bude poznačené dotykom mnohých významných umelcov. Vďaka známosti s popredným secesným maliarom Gustavom Klimtom sa tu ocitlo niekoľko jeho diel. Gustáv Klimt bol takpovediac dvorným umelcom rodiny Primavesi. Portrétoval jej členov. Je to ten maliar, ktorý maľoval obrazy „v zlate“. Jeho slávny obraz „Bozk“ určite poznáte. Vo Viedni, ale aj v Bratislave všade predávajú suveníry s jeho motívmi (zlaté šálky, zlaté hrnčeky, tašky, dáždniky...)

História majiteľov vily

V roku 1918 (po 14 rokoch), po vzniku prvej republiky, rodina Primavesi svoje pôsobenie na Morave dobrovoľne ukončila a vilu predala. Najprv Moravským cukrovarom, neskôr Dr. Koutnému, ktorý nechal vilu prestavať na súkromné ​​sanatórium. Nakoniec sa vila dostala do rúk jeho spolužiakovi MUDr. Róbertovi Pospíšilovi, ktorý v nej tiež prevádzkoval sanatórium. Neskôr bolo sanatórium znárodnené (1948) a lôžkové oddelenie zrušené. Vila tak prestala fungovať ako sanatórium a boli tu zriadené ambulancie v bezplatnom užívaní Okresného ústavu národného zdravia v Olomouci. Vila Primavesi slúžila pre zdravotnú starostlivosť celých 66 rokov. Netreba vôbec zdôrazňovať, že po celé tie roky chátrala a devastovala.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 svitla pre vilu Primavesi nová nádej.  O reštitúciu požiadala dcéra posledného majiteľa vily, MUDr. Róberta Pospíšila, pani Olga Dvořáčková, ktorá ju odstupnou zmluvou previedla na súčasnú majiteľku, svoju dcéru Pavlu Honzíkovú fyzioterapeutku z Příbrami. Po predchádzajúcich skúsenostiach a nezdaroch s porevolučnými firmami opraviť vilu sa majiteľka rozhodla zrekonštruovať ju z vlastných zdrojov a vlastným úsilím do podoby rodinného sídla Primavesi.

A tak vďaka nie len osudu vila šťastlivo prežila štyridsať rokov úpadku a devastácie v národnom vlastníctve, kedy všetko patrilo všetkým a nikto sa o nič nestaral. Zariadenie, nábytok a vybavenie vily boli počas dlhých rokov premiestňované často neznámo kam. O to vzácnejšie je ich vidieť zreštaurované a na pôvodných miestach. Budeme mať možnosť vidieť zrekonštruovanú vilu z čias, kedy v nej žili jej prví majitelia -  rodina Primavesi.

Prehliadka vily bude komentovaná,  so sprievodkyňou.

Vstupné do vily

 • Deti:  50 Kč
 • Dospelí, dochodcovia, ZŤP:  80 Kč

Múzeum historických kočov v Čechách pod Kosířem

bolo otvorené v roku 2009.

Už od dávnych čias boli Slovensko a Morava najväčšou kolískou remeselníkov. Až v čase Rakúska - Uhorska niektorí z nich zakladali výrobne a továrne na výrobu vozidiel a kočiarov. Boli to ťažké časy a mnohých to stálo väčšinu života. Po uplynutí stáročia však upadli do zabudnutia.

Najprv bola myšlienka

Václav Obra, zručný to remeselník, z Kostelca na Hané, múzeum kočov začal budovať vlastnými silami. Teda svojpomocne. Financoval ho z  celoživotných úspor. Keď sa všetky financie minuli, podporila ho obec Čechy pod Kosířem, Olomoucký kraj, Európska únia a mnoho ďalších. Tak vzniklo múzeum kočov ako unikátne dielo, ktoré sa stalo zároveň symbolom pre ďalšie generácie.

„Jeden z prvých kočov je koč Landauer z Nemecka. Keď sme vyťahovali zhnité vankúše, tak sme pod jedným z nich našli klincom pribitý odkaz. Dodnes máme ten lístok schovaný v kronike. Je tam napísané, že koč postavil Ján Vodička z Prahy na Václavskom námestí číslo 11.“ vraví Václav Obr.

Zbierka múzea historických kočov v Českej republike je ojedinelá a najväčšia zbierka historických kočov a lampášov v strednej Európe. Všetky vystavené koče sú vzácne. Nikdy neboli postavené dva rovnaké.  Medzi najvzácnejšie exponáty patrí koč Zlatá karosa, ktorý bol vyrobený vo Francúzsku v roku 1750. Viac ako 50 vystavených exponátov  každoročne láka tisícky domácich aj zahraničných turistov, ale aj filmárov, ktorí ich využívajú vo svojich filmoch. Arcibiskupský koč tak „účinkoval“ vo filme o cisárovnej Sissi.

V múzeu uvidíme aj reštaurátorskú dielňu, ktorá je súčasťou prehliadky. Budeme môcť porovnať koč v dezolátnom stave a po zreštaurovaní. Na opravy kočov je potrebné až devätnásť remesiel! Sú tu vystavené originály a kópie obrazov, výkresy, fotografie, výučné listy, vandrovné knižky, firemné reklamné predmety, livreje, cylindre, postroje na kone a mnohé ďalšie zaujímavé predmety.

My budeme mať prehliadku múzea so sprievodcom, ktorý nám nie len porozpráva vystavených exponátoch ale aj odpovie na vaše otázky.

Vstupné do múzea:

 • Dospelí:                       80 Kč
 • Dôchodcovia, ZŤP:     60 Kč
 • Žiaci, študenti:             50 Kč
 • Fotografovanie:           60 Kč

Zámok Čechy pod Kosířem

V Čechách pod Kosířem sa ešte zastavíme na zámku z 12. storočia, ktorý počas celej svojej histórie menil svojich majiteľov, ale aj svoj vzhľad. Priľahlý zámocký park má 21 ha. Patrí medzi najcennejšie romantické záhrady v Čechách. Čo je ale zaujímavé je, že zámok, ako aj zámocký park je spájaný s častým pobytom českého maliara Josefa Mánesa. Práve v zámockom parku je situovaný Mánesov altánok s jeho unikátnou kolekciou diel, ktoré tu sú vystavované. Ak budete chcieť, budete mať možnosť si ju prezrieť. Keďže prehliadky budú individuálne, budete si sami môcť vybrať, či chcete vidieť zámok, zámockú záhradu alebo netradičnú výstavu otca a syna Svěrákových, exponáty z filmov, na ktorých obaja filmári pracovali. Napríklad z filmov: Tmavomodrý svet, Obecná škola, Kolja a iné.

Vstupné do zámku:

 • dospelí:                    110 Kč
 • dôchodcovia, ZŤP:   80 Kč

Vstupné do parku:

 • dospelí:                    80 Kč
 • dôchodcovia, ZŤP:  60 Kč

Vstupné na výstavu otca a syna Svěrákových:

 • dospelí:                    60 Kč
 • dôchodcovia,ZŤP:   40 Kč

POLOHA : stredná Morava

VZDIALENOSŤ : 201 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup na Hlavnej vlakovej stanici v Bratislave
7,10 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,30 - nástup v Malackách (Tesco)
10,00 - 13,00 - prehliadka zámku, prehliadka múzea kočiarov, možnosť prehliadky hasičského múzea
14,00 - 17,00 - prehliadka vily Primavesi, možnosť obeda
20,00 - príchod do Malaciek
20,20 - príchod na Patrónku v Bratislave
20,30 - príchod do Bratislavy na Hlavnú vlakovú stanicu

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
 • na tomto výlete na zastúpi sprievodkyňa
 • v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu