Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Olomouc - prehliadka mesta a Svatý kopeček (Česká republika)


  • termín :15.10.2016
  • doprava:18.00€/os.Olomouc

je krajské mesto a svojimi viac ako 100 000 obyvateľmi, 6. najväčšie mesto v Českej republike. Leží v srdci Moravy a kedysi bol jej hlavným mestom. Z tej doby sa v ňom zachovalo mnoho historických pamiatok, ktoré dnes tvoria (po Prahe) druhú najväčšiu pamiatkovú zónu v štáte. Sídlil (aj sídli) v ňom moravský arcibiskup a nazýva sa aj mestom študentov.

Najvýznamnejšie medzníky v histórii Olomouca :


orloj v Olomouci - jednodenne-vylety.skOlomouc je krásne mesto s unikátnym "socialistickým" orlojom (jediným na svete) a 25 fontánami, z ktorých je 7 barokových. Tie najkrajšie sú postavené na oboch olomouckých námestiach a počas prehliadky mesta sa pri niektorých z nich aj zastavíme. Po meste nás bude sprevádzať miestny sprievodca a ukáže nám to najkrajšie, čo v tomto meste môžete vidieť. Jeho prehliadka bude končiť o 12,00 hod práve pri už spomínanom orloji, aby sme stihli jeho odbíjanie.

Po skončení prehliadky mesta bude rozchod a vy budete mať 2,5 hodiny na individuálne túlačky mestom, na prehliadku interiérov pamiatok, ktoré počas prehliadky mesta so sprievodcom nestihneme, ale aj na prípadný obed, či zákusok alebo kávu.


O 14,30 hod. nastúpime do autobusu a odvezieme sa na neďaleký 

Svatý kopeček.


Svatý kopeček je vlastne pútnické miesto s dnes veľkým kostolom, no kedysi tu stávala len malá kaplnka, ktorú sem dal postaviť miestny bohatý kupec Jan Andrýsek. Počas 8 ročného obliehania Olomouca švédskymi vojakmi bolo zničené nielen mesto, ale aj táto kaplnka, ktorá bola už v tej dobe pútnickým miestom. Zhorela do tla, ale po vojne ju dali mnísi opäť opraviť.

Bazilika navstivenia Panny Marie na Svatom kopecku - Olomouc - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPo Tridsaťročnej vojne počet pútí na Svatý kopeček rástol a malá kaplnka už nestačila pre množstvo príchodzích. Tak tu v roku 1669 začali podľa plánov cisárskeho architekta  Giovanniho Pietra Tencallu  stavať kostol nový. Ten bol vysvätený 1.10.1679 a neskôr k nemu pristavili budovu pre ubytovanie šestnástich kňazov slúžiacich potrebám pútnického miesta a Hospital pre dvanásť chudobných mužov.

Ku kostolu sa viaže aj smutná udalosť, kedy tu 28. septembra roku 1705, vo vtedajšom pútnickom dome, vznikol požiar, následkom čoho v dome uhorelo 121 pútnikov. Obete boli pochované v lese za chrámom a na tomto mieste bola postavená kaplnka sv. Barbory.

Pútnický kostol (dnes bazilika) navštívenia Panny Márie, zažil dobré aj zlé časy, no v roku 1990 sa na toto miesto vrátili premonštráti, ktorí sa dnes starajú nielen o duchovné potreby pútnikov, ale aj o areál tohto pútnického miesta. Svatý kopeček v roku 1995 navštívil aj pápež Ján Pavol II. a chrám povýšil na baziliku minor.

My si baziliku prezrieme s miestnym duchovným.


Legenda o založení kaplnky na Svatom kopečku :

Dějiny poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce začínají na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. V této neklidné době se po roce 1623 stěhoval z Ratiboře do Olomouce Samuel Andrýsek, tamní městský písař s rodinou. Dostal místo u biskupské konzistoře. Olomouc se tehdy vzpamatovávala z rozsáhlé morové epidemie, která si ve městě vyžádala 14 236 obětí.

Jeho syn Jan Andrýsek narozený roku 1595 získal v Olomouci dům, oženil se s Annou, vdovou po radním a zřídil si obchod s vínem. Víno dovážel často z Rakouska. Při cestě tam i zpět odpočíval se svými formany a koňským spřežením v Tučapech u Vyškova. Ráno chodíval na mši svatou do kostela sv. Martina nad Lulčí. Jednou učinil před svými lidmi slib, získá-li jmění, postaví Panně Marii kostelík na kopci východně od Olomouce. Plnění slibu však odkládal, přestože získal bohatství po svém švagrovi, až mu jej sama Matka Boží ve snu dvakrát připomněla.

Až konečně koncem února 1629 si zakoupil od burgundského kněze statného koně k jízdě a vyjel na něm do lesnaté krajiny plné sněhových závějí. Zvedl se silný vítr, který cestu ztěžoval a v lese nad vesnicí Droždín mu větve stromů zatížené sněhem natolik šlehaly do obličeje, že si jej zahalil. Prudká sněhová bouře ustala až ve chvíli, kdy kůň s jezdcem dorazili na jeden kopec. Andrýsek si odhalil tvář a spatřil, že je na místě prozářeném světlem, podobném místu, na němž se mu zjevovala Matka Boží ve snu. Po modlitbě díků sjel do vesnice Samotišky, kde zjistil, že majitelem lesa a onoho místa je klášter premonstrátů Hradisko. Těžce nemocný opat Leodegarius s přítomným převorem Maximiliánem Pracherem uvítali Andrýskův záměr. Olomoucké biskupství pak dalo 13. března 1629 souhlas ke stavbě kaple. Téhož roku posvětil nově zvolený opat Pracher základní kámen. (zdroj : http://www.svatykopecek.cz/main/index.php)


POLOHA : severná Morava

VZDIALENOSŤ : 200 km od Bratislavy, 168 km od Malaciek

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - odchod z Bratislavy z Hlavnej vlakovej stanice
7,10 - zastávka na Patrónke v Bratislave
7,30 - zastávka v Malackách prie Tescu
10,30 - 12,00 - prehliadka Olomouca so sprievodcom
12,00 - 14,30 - osobné voľno v Olomouci, prestávka na možný obed
15,00 - 16,00 - prehliadka Baziliky navštívenia Panny Márie na Svatom Kopečku
19,00 - príchod do Malaciek
19,20 - príchod na Patrónku v Bratislave
19,30 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

  • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). V prípade vášho záujmu však toto poistenie viem zabezpečiť. Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
  • som osobne prítomná na každom výlete