Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Prehliadka mesta Polička aj s jej zachovalými stredovekými hradbami a hrad Svojanov (Česká republika)


 • termín :13.06.2020
 • doprava:27.00€/os.Polička - mesto kráľovien

 O meste Polička som začiatkom roka 2019 ani nevedela, že existuje. Dozvedela som sa o ňom a jeho unikátnych stredovekých hradbách až na Výstave cestovného ruchu v bratislavskej Inchebe, kde mi dámy z jedného stánku do ruky strčili malý letáčik s informáciami o tomto meste. V októbri 2019 som preto návštevu Poličky dala do plánu výletov na tento rok. Prišla však "korona" a ... všetko je nejasné. K dnešku (28.5.2020) viem len toľko, že Česká republika svoje hranice pre turistov otvorí 15.6.2020, čiže dva dni po plánovanom termíne tohto výletu.

Keďže je o výlet veľký záujem a rýchlo sa obsadil, nechávam ho zatiaľ v ponuke s tým, že sa možno hranice otvoria skôr, aj keď je zas otázne, ako to bude s dopravou skupiny turistov v zájazdovom autobuse. 

Aj naďalej preto platí, že o tom, či sa výlet bude konať, rozhodnem až v pondelok pred jeho konaním. 

Zatiaľ vám napíšem len pár informácií o Poličke a hrade Svojanov, aby ste vedeli, kam sa pôjde, ak sa pôjde :-).

Mesto Polička 


má necelých 9 000 obyvateľov, leží na česko – moravskom pomedzí a v roku 1265 ho založil Přemysl Otakar II. ako kráľovské mestoKráľ v Poličke nechal postaviť drevený hrad, kamenný kostol a priviedol sem osadníkov zo severu Nemecka. Cez štyri mestské brány do mesta vstupovali kupci, ktorí využívali obchodnú cestu z Čiech na Moravu, na ktorej mesto Polička stálo.

Už v roku 1305 sa Polička spomína ako venné mesto českých kráľovien, čiže ako majetok manželky ale aj vdovy českého kráľa (Polička patrila medzi prvé venné mestá českých kráľovien a je to k nám najbližšie venné mesto). Po roku 1350 bolo mesto vydláždené, drevené domy boli nahradené kamennými a začala sa výstavba 1220 m dlhých kamenných mestských hradieb s 19 baštami, s hrúbkou 2,5 a výškou 10 metrov. Súčasťou obranného systému bola aj vodná priekopa. No a práve tieto hradby sa v Poličke dochovali dodnes. My si mesto prezrieme so sprievodcom a hlavným cieľom prehliadky budú práve dodnes zachované mestské hradby. 

Okrem mestských hradieb má však Polička aj iné pamiatky, ktoré si budete môcť prezrieť individuálne :

 • barokové stavby na Palackého námestí (radnica, 22 metrov vysoký morový stĺp z roku 1731)
 • rodná izba skladateľa Bohuslava Martinů, ktorý sa narodil vo veži kostola sv. Jakuba v Poličke (treba zdolať 192 schodov)
 • samotný kostol svätého Jakuba
 • vyrezávané drevené domové vráta (zo 65 sa dodnes zachovalo 30)
 • niekoľko posledných pôvodných domov pristavaných k hradbám
 • ale aj dva súbory činžovných domov postavených v rokoch 1923 - 24 v rondokubistickom slohu. 


Niečo o venných mestách českých kráľovien :

Boli to mestá, ktoré českí králi venovali svojim manželkám na zabezpečenie ich života hlavne po tom, ak by kráľ zomrel a kráľovská vdova by zostala bez príjmu. Štatút kráľovských venných miest mali :

 • Dvůr Králové nad Labem
 • Hradec Králové
 • Chrudim
 • Jaroměř
 • Mělník
 • Nový Bydžov
 • Polička
 • Trutnov
 • Vysoké Mýto

Ottův slovník naučný nám o nich píše toto :

Věnná města česká jsou v Čechách královská města, nad nimiž panství s důchody bylo postupováno králi českými za věno ovdovělém královnám českým po čas jejich vdovství a jež dostávala se též v zástavní držbu za věno i panujícím královnám, když ovdovělých královen nebylo. Nebylo-li vůbec žádné královny ani panující ani ovdovělé, města ta spadla zpět na krále a byla jako jiná města královská spravována královským podkomořím a úředníky jemu podřízenými. První zprávy o věnování měst královnám máme z doby krále Václava II., jenž druhé manželce Alžbětě Rejčce zapsal 20.000 hřiven stříbra na městech Hradci nad Labem, Chrudimi, Vysokém Mýtě, Poličce i Jaroměři, což i druhý manžel její Rudolf r. 1307 uznal a zástavní summu na 40.000 povýšiv. Alžběta tato ovdověvši usadila se v Hradci a zvala se odtud královnou Hradeckou. Současně panující královna Eliška pokládala Mělník za své sídlo a též Anna, druhá manželka krále Karla IV. († 1363), jej držela. Roku 1363 císař Karel IV. šest věnných měst zastavil u věně čtvrté své manželce Alžbětě Pomořanské se všemi právy a důchody do života, ale s výhradou, kdyby se po smrti jeho po druhé provdala, že má nástupce jeho vyplatiti ji 6000 kop grošú, načež povinna bude věnná města mu postoupiti. Alžběta po smrti Karla IV. r. 1378 vyvolila si Hradec za sídlo a zde také r. 1393 zemřela ...

Hrad Svojanov


je starší ako mesto Polička a zároveň patrí medzi najstaršie hrady na území Českej republiky - okolo roku 1224 ho dal postaviť kráľovský kastelán Svéslav z Bořitova. Vo svojich začiatkoch hrad plnil hlavne strážnu úlohu – dozeral na obchodnú cestu spájajúcu Brno a Litomyšl a zároveň strážil historickú zemskú hranicu medzi Čechami a Moravou. Z tých čias sa dodnes zachovala valcová veža s britvovou hranou, hradba s murivom miestami širokým až 8 metrov a základy ranogotického hradu ukryté v stenách terajšieho empírového paláca.

Po smrti kráľa Přemysla Otakara II. hrad ako kráľovský venný majetok získala do držby kráľovná vdova Kunhuta.

Význam hradu Svojanov vyzdvihuje aj fakt, že cisár Karol IV. tento hrad vo svojom zákonníku Majestas Carolina zaradil medzi 11 najvýznamnejších hradov Českého kráľovstva, ktoré nesmeli byť nikdy predané alebo zastavené a mali vždy patriť len kráľovi. Toto porušil už Karolov syn Žigmund, ktorý hrad odovzdal do držania pánom z Boskovic. Tí na hrade vybudovali dômyselný systém neskoro gotického opevnenia so siedmimi baštami a domom zbrojnošov, v tom čase najpokrokovejším systémom v krajine. Dom zbrojnošov slúžiaci na ubytovanie hradnej posádky sa dochoval v nezmenenej podobe dodnes - s pôvodnými omietkami aj drevenými prvkami.

Po požiari v roku 1842 bol hrad čiastočne prestavaný v empírovom štýle a v roku v roku 1879 nechal posledný súkromný majiteľ paláca, Antonín František Haasche, vyzdobiť jeho interiéry neskoro empírovými maľbami.

V roku 1910 sa hrad stal majetkom mesta Polička, v roku 1953 ho znárodnili. V 70. a 80. rokoch 20. storočia bol hrad síce zrekonštruovaný, ale po roku 1992, kedy bol hrad späť navrátený obci Polička, dalo ho mesto ešte raz zrekonštruovať.

My si prezrieme hradný palác a čas bude aj na prehliadku areálu hradu, kam patrí aj vzácna, v strednej Európe jediná gotická záhrada. 

Vstupne na hrad Svojanov :

 • dospely : 140 Kc
 • student, dochodca, ZTP : 90 Kc

POLOHA : východné Čechy

VZDIALENOSŤ : 200 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup na Hlavnej vlakovej stanici v Bratislave
7,10 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,30 - nástup v Malackách (Tesco)
10,30 - 12,00 - prehliadka mesta Polička so sprievodcom
12,00 - 14,00 - osobné voľno v Poličke, možnosť obeda
14,30 - 16,30 - prehliadka hradu Svojanov
19,30 - príchod do Malaciek
19,50 - príchod na Patrónku v Bratislave
20,00 - príchod do Bratislavy na Hlavnú vlakovú stanicu

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti odseku 3 a 9 § 19 zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
 • som osobne prítomná na každom výlete
 • v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu