Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Prehliadka múzea J.A.Komenského v Přerove, Zbrašovská aragonitová jaskyňa a hrad Helfštýn (Česká republika)


 • termín :23.04.2017
 • doprava:21.00€/os.
Keď sa zámok zmení na múzeum.

Keď som zistila, že v Přerove majú zámok, zaradila som jeho prehliadku aj prehliadku centra mesta so sprievodcom do plánu výletov. Avšak v infocentre v Přerove mi povedali, že ich zámok nemá klasické renesančné či barokové interiéry, ale je v ňom múzeum a aj keď je Přerov starobylé mesto, nezostalo v jeho centre toľko historických stavieb, aby malo význam prechádzať sa ním so sprievodcom (aj keď takúto službu v ponuke majú). Poradili mi, nech radšej prehliadku Přerova nahradím zastávkou na hrade Helfštýn, okolo ktorého budeme prechádzať cestou od Zbrašovskej aragonitovej jaskyne.

Ak ste sa však na tento výlet prihlásili preto, že ste kedysi v Přerove pobudli dlhší čas (napríklad ako vojak ZVS) a radi by ste si ho pripomenuli, tak sa nemusíte báť, nechala som hodinku na potulky mestom, alebo ak vás téma Komenského a jeho tunajšieho pôsobenia neláka, môžete si spraviť v Přerove vlastný program (2 hodiny).

Takže po prehliadke múzea v Přerove bude hodinka voľna na individuálne prechádzky po Hornom námestí a nasledovať bude presun autobusom do kúpeľného mestečka Teplice nad Bečvou, kde je okrem kúpeľov aj Zbrašovská aragonitová jaskyňa. Tú si prezrieme rozdelení na 2 skupiny a do 15,30 budete mať osobné voľno, ak chcete, tak aj na obed. Na spiatočnej ceste sa ešte zastavíme na novoopravenom hrade Helfštýn, kde, aj keď nebudete mať záujem o prehliadku jeho expozícií, budete môcť obdivovať výtvory kováčov. Tu sa totižto každoročne koncom augusta koná stretnutie umeleckých kováčov z celého sveta s názvom Hefaiston a ich diela sú rozmiestnené na hradných nádvoriach aj okolo hradu. 


Komenský, všade samý Komenský ... alebo návrat do školských lavíc


trieda z medzivojnoveho obdobia v Muzeu Komenskeho v Prerove - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skMestské múzeum v Přerove vzniklo v tunajšom zámku už v roku 1906. Zámok do súčasnej podoby prestavali Žerotínovci v 17. storočí po tom, čo ho v podobe gotického hradu od 15. storočia vlastnili Pernštejnovci. Aj keď bol hrad prestavaný na renesančný zámok, už koncom 19. storočia prestal slúžiť na bývanie a postupne sa z neho stalo múzeum. Samotná expozícia J. A. Komenského je v ňom nepretržite od 30. rokov  20. storočia na pamiatku toho, že tento učenec európskeho významu v rokoch 1614 – 1618 vyučoval na miestnej škole, ktorá bola súčasťou modlitebne Jednoty bratskej.

Múzeum má nasledovné expozície :


Školská trieda zo 17. storočia je jednou zo 4 tried, ktoré sú tu vytvorené ako ukážka vyučovania v určitom historickom období. Práve táto je zostavená do takej podoby, v akej vyučoval Komenský.


Školská trieda a kabinet meštianskej školy z doby Rakúsko-Uhorska má originálny školský nábytok a školské pomôcky používané pri vyučovaní do roku 1914. Nechýbajú názorné pomôcky k výučbe zemepisu a fyziky, alebo harmónium, na ktoré hrával skladateľ a učiteľ hudby Josef Čapka Drahlovský.


Školská trieda z doby 1. republiky (1918 - 1938) predstavuje triedu českej meštianskej školy pre 6. až 8. rok školskej dochádzky vybavenú súdobým nábytkom a zariadením, učebnicami a didaktickými pomôckami.


Školská trieda z 50. rokov 20. storočia je vybavená ako vidiecka učebňa malotriednej národnej školy. Nechýba tu ani znak z obdobia ľudovo-demokratického Československa a portréty dvoch štátnikov, československého prezidenta Klementa Gottwalda a predstaviteľa Sovietskeho zväzu Josifa Vissarionoviča Stalina.


Archeológia Přerovska oboznamuje návštevníkov s archeologickými nálezmi z oblasti přerovského regiónu od staršej doby kamennej až do sklonku stredoveku a počiatkov raného novoveku na prelome 15. a 16. storočia.


Národopis Hané a Záhoří je názov expozície v 2 miestnostiach zámku, ktorá tu je od roku 1996. Tvorí ju 23 krojovaných figurín doplnených vitrínami s ľudovými plastikami, obrázkami na skle, keramikou, ľudovým nábytkom či dedinským náradím.


Súčasťou mútea je aj entomologická zbierka přerovského rodáka, učiteľa Ladislava Hudečka, obsahujúca 22 433 kusov hmyzu z celého sveta (viac ako 9 000 druhov). Zbierka je umiestnená v 114 presklených krabiciach, z ktorých 64 je venovaných domácim a cudzokrajným motýľom.


Poslednou expozíciou je zbierka 2 358 kusov minerálov, ktorú vytvoril Alois Němec.


Vstupné do múzea v Přerove : 

 • dospelí : 40 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 20 Kč


Zbrašovská aragonitová jaskyňa


je jedinečným jaskynným systémom európskeho významu, ktorý vznikol súčasným pôsobením atmosférických vôd a teplých minerálnych vôd vystupujúcich z veľkých hĺbok vo vápencoch. Podobných jaskýň je na svete minimum, v Českej republike je táto jedinou jaskyňou a na Slovensku máme tiež len jednu - Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Obe - aj tá naša, aj česká, sú síce vyzdobené minerálom aragonitom, no v každej bol fyzikálny princíp jeho vzniku iný. 

krystaly aragonitu v Zbrasovskej aragonitovej jaskyni - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skOkrem aragonitu zdobia Zbrašovskú jaskyňu raftové stalagmity a guľovité sintrové povlaky pripomínajúce šišky. Najnižšie úrovne jaskyne sú trvalo zaplnené plynom oxidu uhličitého, ktorý uniká z podzemných jazier kyselky, ale keďže je ťažší ako vzduch, zostáva nad hladinou vody v podobe niekoľko metrov vysokého vzduchového vankúša. Zbrašovská aragonitová jaskyňa je vďaka prítomnosti teplých minerálnych prameňov najteplejšou jaskyňou v Českej republike s celoročnou stálou teplotou 14 - 16 °C. Objavená bola v roku 1912 a sprístupnená verejnosti v roku 1926.

Samotné priestory jaskyne sú dlhé 1435 m s výškovým rozlíšením 55 metrov, ale sprístupnený je len 375 metrov dlhý prehliadkový okruh (prehliadka jaskyne trvá cca 50 minút).

Vstupné so jaskyne (fotografovanie : 40 Kč) :

 • dospelí : 110 Kč
 • študenti, dôchodcovia : 80 Kč
 • ZŤP : 60 Kč


Zaujímavosť : Neďaleko jaskýň sa nachádza najhlbšia priepasť Českej republiky "Hranická priepasť". Jej suchá časť, do ktorej možno voľne nahliadnuť, má hĺbku -69,5 metra, v zatopenej časti je najnovším meraním z roku 2016 potvrdená hĺbka ďalších -404 m. Celková hĺbka je teda zatiaľ -473,5 metra, dno priepasti doteraz nebolo dosiahnuté!

Priepasť si budete môcť prezrieť vrámci osobného voľna, ktoré bude do 15,30 hod.


Hrad Helfštýn


bol postavený pravdepodobne v 13. storočí. Dnes je to rozsiahly komplex s 5 bránami, 4 nádvoriami, množstvom bášt a veží. Svojou rozlohou určenou rozsiahlym vnútorným aj vonkajším opevnením patrí k najrozsiahlejším hradným komplexom v Európe.

pohlad zhora na rozsiahly areal hradu Helfstyn - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skHrad nie je zariadený klasickým historickým nábytkom, zaujímavý na ňom je skôr monumentálny exteriér. V interiéry hradu sú tri expozície :

 • umelecké kováčstvo
 • historická mincovňa
 • archeologické nálezy


Vstupné do hradu Helfštýn : 

 • dospelí : 60 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 40 Kč

POLOHA : stredná Morava

VZDIALENOSŤ : 246 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - odchod z Bratislavy z Hlavnej vlakovej stanice
7,10 - zastávka na Patrónke v Bratislave
7,30 - zastávka v Malackách (Tesco)
10,00 - 12,00 - prehliadka Múzea J.A.Komenského, osobné voľno v Přerove
13,00 - 14,00 - prehliadka Zbrašovskej aragonitovej jaskyne - 1. skupina
13,15 - 14,15 - prehliadka Zbrašovskej aragonitovej jaskyne - 2. skupina
do 15,30 - osobné voľno v kúpeľnom mestečku Teplice nad Bečvou, možný obed alebo prechádzka k Hranickej priepasti
16,00 - 17,00 - zastávka na hrade Helfštýn, jeho prehliadka
20,00 - príchod do Malaciek (Tesco)
20,20 - príchod na Patrónku v Bratislave
20,30 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
 • Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu