Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet na juhovýchodné Slovensko: Unikátny kostol v Pukanci, hrad a kaštieľ v Divíne a Fiľakovský hrad (SR)


 • termín :13.04.2019
 • doprava:27.00€/os.
Poklady Novohradu


Divín, Fiľakovo a Pukanec... tri miesta, na ktorých sa zastavíme a požiadame ich, aby nám ukázali aspoň časť svojich pokladov. V Divíne si prezrieme najskôr Zichyho kaštieľ, kde sa dozvieme o histórii Divína a jeho významných pamätihodností. Potom sa so sprievodcom prejdeme ku zrúcaninám Divínskeho hradu a napokon sa zastavíme v Kostole Všetkých svätých a v Kaplnke svätej Anny.

Vo Fiľakove nás privíta Fiľakovský hrad s hradným múzeom a na chvíľku zostúpime i do protileteckého krytu pod hradným vrchom.

No a v Pukanci (ten už síce do regiónu Novohradu nepatrí, ale bola by škoda obísť ho) sa nám v plnej kráse predstaví Kostol svätého Mikuláša s piatimi oltármi. Program máme zaujímavý - môžeme teda vyraziť...


Zastávka prvá: Divín


Divín , obec bohatá na historické pamiatky a turistické atrakcie, sa nachádza v okrese Lučenec , v regióne Novohradu.  Cestovná kancelária jednodenne-vylety.sk - jednodňový výlet - pohľad na Divínsky hrad a obec, rozprestierajúcu sa pod nímPrehliadku Divína začneme v Zichyho kaštieli, v ktorom v súčasnosti sídli Múzeum histórie obce Divín . Ide o renesančný  kaštieľ, pochádzajúci z roku 1670. Až do roku 1945 bol kaštieľ vo vlastníctve rodu Zichy. Po rozsiahlej rekonštrukcii, ktoré podstúpil v rokoch 2011 - 2015 v ňom bolo zriadené už spomenuté múzeum. Práve v jeho expozícii sa zoznámime s dejinami obce, kaštieľa, hradu, i s prírodnými zaujímavosťami v okolí. 

Po prehliadke múzea sa so sprievodcom vydáme na Divínsky hrad. Cesta k nemu (pôjdeme pešo) nám zaberie približne      15 minút. Zrúcanina gotického  hradu, ktorý bol postavený v 13. storočí, sa rozprestiera na kopci nad obcou. Hrad mal za "úlohu" strážiť cesty do stredoslovenskej banskej oblasti. V systéme obrany stredoslovenských miest proti Turkom zohral významnú úlohu najmä v druhej polovici 16. storočia. Koncom 17. storočia hrad dobyli cisárske vojská, a obnovy sa už nedočkal. Napriek tomu sú jeho zrúcaniny s niektorými zachovanými múrmi, strieľňami a dispozíciou stredovekého hradu, malebným a romantickým miestom. Zaujímavosťou je, že pod hradným vrchom sa ukrývajú dve jaskyne , z ktorých jedna predstavuje dokonca raritu. 

Z hradu nás sprievodca zavedie ešte do kostola Všetkých svätých. Kostol, okolo ktorého je opevnenie s nárožnými obrannými vežičkami zo 17. storočia, bol postavený v roku 1657. Po prestavbe v roku 1909 získal tri nové oltáre, kazateľnicu i nový organ. O výmaľbu kostola sa v roku 1919 postaral akademický maliar Ďurkovič z Lučenca. 

S Divínom sa rozlúčime v neskorobarokovej Kaplnke svätej Anny, pochádzajúcej z roku 1775.  


Vstupné (do všetkých pamätihodností a na celý okruh, ktorý prejdeme so sprievodcom):

 • dospelí: € 7,-
 • dôchodcovia, ZŤP:  € 3,50
 • fotografovanie: zdarma


Zastávka druhá: Fiľakovský hrad


Z miesta, kde vo Fiľakove  zaparkujeme, sa k Fiľakovskému hradu, predstavujúcemu výraznú dominantu mesta,  dostaneme pomalým prechádzkovým tempom za 15 minút. Tam nás už bude čakať sprievodca, ktorý nás prevedie po areáli hradu aj po Hradnom múzeu.

Prvá zmienka o Fiľakovskom hrade pochádza z polovice 13. storočia. V prvej polovici 15. storočia bol hrad prestavaný a v polovici 16. storočia rozšírený a opevnený. Ani to však nezabránilo tomu, aby sa v roku 1554 hradu zmocnili Turci . V ich vlastníctve zostal takmer 40 rokov, pričom sa stal centrom tzv. fiľakovského sandžaku . V roku 1593 sa síce podarilo hrad od Turkov oslobodiť, no v roku 1682 ho dobyli povstalecké vojská Imricha Thökölyho  a odvtedy hrad, opradený mnohými povesťami, začal pustnúť. 

V súčasnosti možno v hornom hrade nájsť zvyšky paláca, strážnu vežu a polkruhovú delovú baštu.  Pri vstupe do hradu si nemožno nevšimnúť mohutnú pentagonálnu Bebekovu baštu, ktorá je zastrešená a v hrubej podobe zachovaná. Práve v nej sídli už spomenuté Hradné múzeum, v ktorom si prezrieme pútavé expozície dokumentujúce históriu hradu i celej oblasti. 

Z hradu je tiež nádherný výhľad na mesto i jeho okolie. Cestou z hradu sa zastavíme v protileteckom úkryte.  Ide o novú expozíciu s názvom "Fiľakovo 1938 - 1945", inštalovanú v podzemných chodbách vyhĺbnených priamo v hradnom vrchu, ktoré počas druhej svetovej vojny slúžili ako protiletecký úkryt. 


Vstupné (do areálu hradu, hradného múzea a expozície "Fiľakovo 1938 - 1945"):

 • dospelí: € 4,-
 • dôchodcovia, ZŤP: € 2,-
 • fotografovanie: zdarma


Zastávka tretia: Kostol svätého Mikuláša v Pukanci


Obec  Pukanec  leží v Honte na južných svahoch Štiavnických vrchov. Na jeho hraniciach od strany Pohronia, pod kopcom Cestovná kancelária jednodenne-vylety.sk - jednodňový výlet - pohľad na exteriér Kostola sv. Mikuláša v PukanciAgraš, sa ešte nachádzajú stopy našej najmladšej sopky - Putikovho vŕšku . My sa však tento raz nebudeme zaujímať o sopku, ale o unikátny Kostol svätého Mikuláša

Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša je dvojloďovou gotickou  stavbou, pochádzajúcou  pravdepodobne z obdobia okolo roku 1321. Za jeho najstaršiu časť sa považuje južná loď s pravouhlou svätyňou a sakristiou . Zaujímavé je zaklenutie kostola bohatou sieťovou klenbou  banskoštiavnického typu, realizované v roku 1509. Okrem hlavného oltára je kostol vybavený ešte štyrmi gotickými krídlovými oltármi, pochádzajúcimi z konca 15. storočia. 


Vstupné (prehliadka s výkladom):

 • € 1,- / jednotne
POLOHA : juhovýchodné Slovensko

VZDIALENOSŤ : 270 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup pri budove Istropolisu v Bratislave
7,10 - nástup na Hlavnej železničnej stanici
10,00 - 11,00 - prehliadka Zichyho kaštieľa v Divíne
11,00 - 12,00 - prechádzka (so sprievodcom) k zrúcaninám hradu Divín, následne prehliadka Kostola Všetkých svätých a Kaplnky sv. Anny
13,00 - 15,00 - prehliadka areálu Fiľakovského hradu (so sprievodcom), Hradného múzea a protileteckého úkrytu pod hradným vrchom
17,30 - 18,30 - prehliadka unikátneho Kostola sv. Mikuláša v Pukanci 
20:50 - príchod na Hlavnú železničnú stanicu v Bratislave
21,00 - príchod k Istropolisu v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete

CK je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu