Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet na víkend - zámok v Rájci nad Svitavou vyzdobený kaméliami, pivo v Černej Hore a gotický oltár v Adamove (Česká republika)


 • termín :10.03.2018
 • doprava:18.00€/os.Kamélie a aranžmány s porcelánom z celého sveta

To je téma tohtoročného špeciálneho okruhu na zámku v Rájci nad Svitavou, ktorý si môžete prezrieť len v termíne 9.-18.3.2018. Zámok v Rájci takto každoročne využíva kry kamélií z miestnych skleníkov a pozýva tak do zámku milovníkov nielen tohto kvetu pochádzajúceho z ďalekej Číny. Niekoľko desiatok rokov staré kry, ktoré kvitnú práve v tomto čase, vtedy prenesú do priestorov zámku a jedno z poschodí k tomu vyzdobia aranžmánmi najrôznejších kvetov. Tento rok bude takto vyzdobené prvé poschodie zámku a kvetmi sa bude zdobiť európsky, japonský aj čínsky porcelán. A kto ho bude zdobiť? Najlepší aranžéri z celého brnianskeho kraja, takže sa máte na čo tešiť!

Po prehliadke zámku sa presunieme do neďalekej obce Černá Hora preslávenej známym pivom s rovnakým názvom. Tu bude aj možnosť obeda a nakoniec nás autobus odvezie do obce Adamov, kde majú unikátny a prekrásny neskorogotický olár.  

Zámok v Rájci

bol postavený  na zhorenisku niekdajšieho renesančného zámku, ktoré v roku 1763 aj s okolitým panstvom kúpil gróf Antonín Karel zo Salm-Reiffercheidtu. Zomrel 6 rokov po tom, čo zámok kúpil, takže sa o dostavbu zámku postaral jeho syn, ale toto, na tú dobu moderné sídlo, postavené v štýle rokokového klasicizmu už zostalo v majetku kniežat Salmových až do roku 1945. Vtedy im bol zámok skonfiškovaný na základe Benešových dekrétov. Tak prešla stavba aj s okolitým parkom do rúk štátu a je tomu tak dodnes.

Interier zamku v Rajci nad Svitavou ozdobeny kvetmi vramci vystavy kamelii - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skV roku 1973 bola do skleníkov postavených neďaleko rájeckého zámku z Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích u Prahy privezená kolekcia 85 vtedy už 15-ročných rastlín kamélií. Vďaka starostlivosti miestnych záhradníkov sa väčšina z týchto rastlín dožila dneška a ich počet bol postupne rozšírený až na 400 klasických aj menej známych odrôd tohoto kvetu. A vy si budete môcť v priestoroch zámku prezrieť tie najkrajšie z nich.

Vstupné do zámku :

 • dospelí : 120 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 100 Kč


Zámok sa v tieto dni neprezerá skupinovo so sprievodcom, ale v každej miestnosti bude sprievodca, ktorý každej malej skupinke príchodzích porozpráva niečo o miestnosti, v ktorej akurát sú. Preto si zámok prezrie každý sám a vlastným tempom.

Po prehliadke zámku sa autobusom presunieme do obce Černá Hora, kde majú hneď pri pivovare reštauráciu. V nej si budete môcť dať obed, alebo si len tak posedieť pri niektorom z mnohých druhov pív, ktoré tu čapujú. V podnikovej predajni pivovaru si tak isto budete môcť zakúpiť černohorské pivo alebo limonádu, ktorú tu tiež vyrábajú (pivo majú len v sklenených fľašiach, prineste si naň dobrú tašku).

Oltár z Zwettlu,


ktorý je dnes umiestnený na bočnej stene kostola svätej Barbory v Adamove, som zatiaľ videla len raz a jeho nádhera mi vyrazila dych. Podľa obrázkov na nete som vedela, čo asi mám čakať, no ohúrila ma jeho mohutnosť a prepracovanosť. Ak si vezmeme, že tento jediný zachovalý, sedem metrov vysoký fragment z lipového dreva s 59 postavami, bol súčasťou až 22 metrového diela ...  

socha z gotickeho oltara v Adamove - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk"Světelský" oltár (světelský odvodené od Zwettlu, kde bol pôvodne umiestnený) je jediným svojho druhu v Českej republike. Ako a kde vznikol a ako sa dostal do Adamova? Tu je pár údajov z jeho dejín :

 • 1516 - 1525 - opát cisterciánskeho kláštora v Zwettli dal obnoviť zničený kláštorný chrám a dal zhotoviť nový hlavný oltár zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Oltár bol vysoký asi 17 - 22 metrov a pracovalo na ňom vraj šesť rezbárov.
 • 1732 - oltár Nanebovzatia bol zo svojho pôvodného miesta z dôvodu "zastaralosti" odstránený a "Adamovský" korpus bol premiestnený do bočnej kaplnky kostola, ostatné časti oltára sa stratili.
 • 1852 - 1854 - opát Augustin Steininger predal oltár Nanebovzatia Panny Márie a oltár sv. Bernarda grófovi Samuelovi Festetics, ktorý ich vzápätí postúpil Alexandrovi z Bens a ten ich dal dopraviť do Viedne. Na návrh Centrálnej pamiatkovej komisie vyhlásili dolnorakúske úrady transakciu za neplatnú a nariadili opátovi Steiningerovi odkúpiť oba oltáre späť. To však už bol oltár Nanebovzatia u viedenského reštaurátora Georga Placha. Oltár sv. Bernarda sa do Zwettlu vrátil, opát ale nemal prostriedky na úhradu reštaurátorských prác na oltári Nanebovzatia, preto zostal oltár vo Viedni, v kostole sv. Augustína.
 • 1857 - o oltáre sa dozvedel knieža Alois z Liechtensteina, zaplatil náklady za jeho zreštaurovanie a venoval ho novopostavenému kostolu v Adamove.
 • 1891 - nový opát kláštora v Zwettli, Stephan Rössler, už zistil, o akú vzácnosť ich kostol kedysi prišiel a tak kontaktoval patróna adamovského kostola, kniežaťa Jána z Liechtensteina s prosbou o vrátenie oltára, avšak adamovská kostolná správa prehlásila, že "nemůže tuto nejvzácnější ozdobu svého kostela vydati". Vtedy bol oltár prvýkrát fotografovaný.
 • 1896 - oltár bol očistený a ošetrený proti červotočom.
 • 1936 - oltár bol fotografovaný Štenclovým ateliérom z Prahy.
 • 1943 - oltár bol opravovaný a pri tej príležitosti znovu fotografovaný Fotoměřickým ústavom z Prahy, fotografie boli vystavené v Moravskom zemskom múzeu.
 • 1944 - oltár bol v obave pred zničením pri bombardovaní demontovaný a uložený v krypte pútnického kostola vo Vranove.
 • 1947 - oltár napadnutý červotočom a plesňami bol z Vranova dopravený do Brna a v dielni bratov Kotrbovcov reštaurovaný
 • 1970 - z oltára boli ukradnuté dve spodné sochy, ktoré boli následne objavené na aukcii umeleckých predmetov v Mníchove, po upozornení Národného múzea v Mníchove boli v roku 1971 vrátené do Adamova.

Tu je krátke video o tejto skoro 500 rokov starej pamiatke : http://www.adamov.name/videoklip.html 

Poplatok za prehliadku oltára : 10 Kč (jednotne).


POLOHA : stredná Morava

VZDIALENOSŤ : 168 km od Bratislavy, 136 km od Malaciek

ČASOVÝ PLÁN : 

8,00 - odchod z Bratislavy z Hlavnej vlakovej stanice
8,10 - zastávka na Patrónke v Bratislave
8,30 - zastávka v Malackách (Tesco)
11,00 - 12,00 - prehliadka zámku v Rájci nad Svitavou
12,30 - 14,00 - možný obed v reštaurácii v Černej Hore, možnosť nákupu černohorského piva
15,00 - 16,00 - prehliadka gotického oltára v Adamove
18,00 - príchod do Malaciek (Tesco)
18,20 - príchod na Patrónku v Bratislave
18,30 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí
 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
 • Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu