Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Súmrak rakúsko-uhorskej monarchie (Mayerling, zámky Artstetten a Eckartsau) (Rakúsko)


  • termín :20.10.2018
  • doprava:20.00€/os.Zánik veľkej ríše

Myšlienka naplánovať takúto "krachujúcu" trojkombináciu ma napadla pri prehliadke zámku Eckartsau, kde trávil posledný rakúsky cisár Karol I. spolu s manželkou a deťmi posledné chvíle pred ich odsunom do Švajčiarka. Spomenula som si vtedy na tipy od sprievodkyne, ktorá mi spomínala že v Artstettene je hrobka, kde je pochovaný v Sarajeve zastrelený cisár František Ferdinad d´Este a že zasa v Mayerlingu sa spolu s milenkou zastrelil následník trónu Rudolf, syn cisárovnej Alžbety (Sisi).

Všetky miesta som si našla na mape a zistila som, že to za jeden deň všetko pekne stihneme. Poďme si teda predstaviť jednotlivých aktérov a miesta, ktoré vrámci tohto výletu navštívime. 

Rakúsko - Uhorsko ako také existovalo od roku 1867 (rakúsko-uhorské vyrovnanie) až do roku 1918. Avšak už predtým patrili jeho územia do veľkej Rakúskej monarchie, ktorá sa rokmi menila. Menila sa jej rozloha aj národnostné zloženie, v závislosti od toho, aké úspešné bolo vládnutie Habsburgovca na jej tróne. 

Svet sa však vyvíjal a štát s takým množstvom národov a národností, ktoré sa postupne snažili o nezávislosť, sa musel zákonite rozpadnúť. Aj keď smrť následníka trónu, Rudolfa, nebola politicky motivovaná, zaradila som aj jeho do tohto príbehu.

Rudolf Habsburský (1858 - 1889)


Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk - výlet na jeden deň alebo jednodňový výlet - obrázokbol kópiou svojej matky, ako výzorom tak aj povahou. Nestály, romantik, nespokojný so svojim postavením. Konzervatívny otec, cisár František Jozef I. mu predurčil tvrdú vojenskú výchovu aj kariéru, čo sa nezhodovalo s jeho jemným a liberálnym duchom. Nepochopený princ sa ešte k tomu musel oženiť s belgickou princeznou Štefániou, s ktorou si nerozumel a začal si miesto nej hľadať náhradu. Žil divokým životom až do 30. januára 1889, kedy sa spolu s jeho vtedajšou milenkou, barónkou Mary Vetserovou, zastrelili v zámku Maerling

Ako a prečo pár ukončil svoj život, sa dodnes presne nevie. Vtedajšie vyšetrovanie bolo zmanipulované z dôvodu nutnosti zamedzenia škandálu na cisárskom dvore, čo skomplikovalo neskoršie pátranie, dodnes stále neukončené.


Zámok Mayerling 

bol od roku 1886 majetkom princa Rudolfa a ten ho dal prestavať na lovecký zámoček. Ihneď po princovej smrti nechal František Jozef I. miesto činu, Rudolfovu spálňu, zbúrať a na jej mieste postaviť kostol, ktorého oltár stojí presne na mieste niekdajšej spálne. Zámok sa zmenil na kláštor a boli doň povolané sestry karmelitánky, ktorých úlohou je na večné časy sa modliť za spásu duše nebohého princa.

Sestry spravujú kláštor aj kostol dodnes a my tento kostol navštívime. 

Poplatok za prehliadku kostola : 6,50€ jednotne 

František Ferdinand d´Este (1863 - 1914)


Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk - výlet na jeden deň alebo jednodňový výlet - obrázokbol bratrancom vyššie spomínaného Rudolfa, následníka trónu a potomkom rodičov z dvoch najvýznamnejších európskych panovníckych rodov - po otcovi Habsburg a po matke Bourbon. Rakúsko-uhorský minister zahraničia, Leopold Berchtold z Uherčic, ho opísal nasledovne .  "Byl potomkem dvou příslušníků obou nejskvělejších dynastií světových dějin – Habsburků a Bourbonů. Krví zcela odlišné knížecí rody se svými specifickými, hojně kontrastujícími vlastnostmi vtiskly mu těmito protiklady jistou nevyrovnanost a originalitu. To, co bylo v jeho povaze jednoduché, přirozené, družné, smysl pro patriarchální život a klid mysli, ušlechtilé dbání na osobní důstojnost a na udržování rodové tradice – to tak říkajíc starorakouské – zdědil po svém otci Karlu Ludvíkovi. Naproti tomu vášnivost, hněvné vzplanutí, pýcha, autokratické a nesnášející odpor, které byly vlastní jeho naturelu, právě tak jako smyslné potěšení z krásy, z tvaru a barvy, z výtvarného umění, z vkusné nádhery – to bylo bourbonské."

A práve to "autokratické a neznášajúce odpor" využil František vo svojom boji o manželstvo s grófkou Žofiou Chotkovou. Prvý krát sa stretli v Grassalkovichovom paláci v Prešporku a už nebolo cesty späť. František si za svojim rozhodnutím vziať si za manželku jemu postavením nerovnú Žofiu stál a tvrdohlavo, opakovane a veľmi veľa krát žiadal svojho strýka, Františka Jozefa I. o schválenie sobáša. No a ten napokon povolil, ale s podmienkou. Ani Žofia ani ich budúce deti nebudú mať nárok na habsburský majetok ale ani na tituly či pocty vyplývajúce z takéhoto sobáša.

A tak sa 1.7.1900 konala v zámku Zákupy svadba. Manželia si nažívali šťastne hlavne na zámku Konopiště a postupne sa im narodili 4 deti (prežili 3, dvaja chlapci a dcéra) a nikto by nepredpokladal, že táto relatívne v tichosti si nažívajúca rodinka vstúpi tak významne do dejín. František však mal okrem svojej rodiny aj povinnosti a jednou z nich bolo aj reprezentovať trón na vojenských manévroch v Sarajeve a my už vieme, že práve tam sa odohral atentát na Františka Ferdinanda, pri ktorom zomrela aj jeho manželka Žofia.  


Zámok Artstetten

bol tiež obľúbeným sídlom manželského páru a ich detí. Dnes je v zámku stála expozícia o ich živote s mnohými autentickými exponátmi. Keďže Žofia nemohla byť pochovaná v Kapucínskej hrobke vo Viedni, pochovali oboch manželov práve v hrobke tohto zámku.

Vstupné do zámku Artstetten : 7,20€ jednotne 

Karol I. - posledný cisár (1887 - 1922)


Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk - výlet na jeden deň alebo jednodňový výlet - obrázokbol synovcom v Sarajeve zastreleného cisára Františka Ferdinanda d´Este. Plným menom sa volal Karol František Jozef Ľudovít Hubert Juraj Otto Maria a pôvodne vôbec nebol predurčený stať sa panovníkom. Veď v následníckej línii bol až na poslednom mieste, keď pred ním v poradí ako prvý následník bol syn panujúceho cisára Františka Jozefa I. Rudolf, cisárovi bratia, arcivojvoda a mexický cisár Maximilián a arcivojvoda Karol Ľudovít a cisárovi synovci František Ferdinand d’Este a jeho brat Otto, Karolov otec. Až po nich nasledoval Karol. 

Svoju budúcu manželku, Zitu z rodu Bourbon-Parma, s ktorou mal nakoniec 8 detí, stretol vo Františkových Lázňach

Aj keď bolo pred ním množstvo kandidátov na Rakúsko - uhorský trón, zostali nakoniec len dvaja. On a staručký František Jozef I. Po útoku v Sarajeve začala I. svetová vojna a Karol sa ako správny vojak zapojil do bojov. V novembri 1916 však prijal správu o cisárovej chorobe a rozkaz znel urýchlene sa dostaviť do Viedne. Tam 21. novembra 1916 František Jozef I. svoj boj dobojoval a ešte v ten istý deň Karol prevzal nad monarchiou vládu.

Karol, aj keď bol vojakom, s vojnou nesúhlasil a snažil sa boje, ktoré medzi sebou rozpútali traja bratranci, rakúsky František Jozef I., nemecký cisár Wilhelm II. a ruský Mikuláš II., všetko vnuci anglickej kráľovnej Viktórie, zastaviť. Situácia na fronte a medzinárodné vzťahy však boli také rozhárané, že Karol bol veľmi malým pánom, aby sa mu to podarilo (za toto svoje mierové úsilie ho Ján Pavol II. 3.10.2004 vyhlásil za blahoslaveného).

Nakoniec sa 11.11.1918 vojna skončila a v ten istý deň bol Karol nútený podpísať manifest, v ktorom oznámil stiahnutie sa z riadenia vládnych záležitostí, ale výslovne sa nezriekol trónu. Tlak na jeho abdikáciu narastal a on sa rozhodol opustiť Viedeň. Aj s rodinou sa stiahol na zámok Eckartsau, kde už len čakal, čo sa bude diať.

12. novembra bola vo Viedni vyhlásená republika Nemecké Rakúsko, o dva dni na to zbavilo Československo Habsburgovcov všetkých nárokov na český trón, o ďalšie dva dni Maďari vyhlásili republiku ... a monarchia sa rúcala ďalej.

Aj keď sa Karol do diania v štáte nezapájal, žiadali ho o opustenie krajiny, čo on odmietal. Nastala tak situácia, kedy bolo Rakúsko republikou, malo však cisára, ktorý de jure bol stále hlavou štátu, hoci nemal žiadnu moc. Krajina preto neustávala vo vyvíjaní nátlaku na Karola, aby ju opustil. Ten zostával a očakával pomoc od anglického a španielskeho kráľa. Anglická vláda mu mohla zaručiť bezpečnosť iba v prípade, ak Rakúsko opustí. Toto ho nakoniec spolu s naliehaním manželky presvedčilo o tom, že situácia by sa dala lepšie zvládať z exilu.

23. marca 1919 nakoniec Karol nastúpil do vlaku, ktorý ho aj s rodinou odviezol do Švajčiarska. Do vlasti sa už nikdy nevrátil.


Zámok Eckartsau

je miestom, kde Karol I. aj s rodinou trávil posledné chvíle pred svojim odchodom do exilu. Dnes je v ňom prehliadkový okruh zameraný práve na jeho pobyt v tomto zámku. Zámok samotný je obklopený krásnym parkom, na ktorý nám možno tiež vyjde čas, ale nesľubujem. 

Z dôvodu časovo náročného programu vás zároveň prosím, aby ste si pre istotu priniesli so sebou jedlo na celý deň, lebo pauza na obed sa mi do výletu akosi nezmestila. 

Verím však, že mi to odpustíte :-)

Vstupné do zámku Eckartsau : 9,50€ jednotne 


POLOHA : severné Rakúsko

VZDIALENOSŤ : 367 km okruh

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,10 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
9,30 - 10,00 - prehliadka expozície mapujúcej smrť korunného princa Rudolfa
11,30 - 13,00 - prehliadka zámku Artstetten aj s hrobkou cisára Ferdinanda a Žofie Chotkovej, obaja zavraždení v Sarajeve
16,00 - 17,00 - prehliadka zámku Eckartsau, kde čakal posledný rakúsky cisár Karol na svoj odsun z monarchie
18,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
18,10 - príchod na Patrónku v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
  • Malý sprievodca cestovným poistením
  • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu