Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet na poslednú májovú nedeľu - zámok Rosice, plavba loďou po Brnianskej priehrade a hrad Veveří (Česká republika)


 • termín :27.05.2018
 • doprava:18.00€/os.Zámok, hrad a plavba loďou po Brnianskej priehrade

budú náplňou nášho dnešného nedeľného výletu.

Zámok Rosice, stojaci asi 20 km západne od mesta Brno, je neveľkou stavbou, ktorá bola v 20. storočí sídlom Verejnej bezpečnosti, civilnej obrany, štátnych lesov, zvláštnej aj materskej školy, geodézie a mestskej knižnice. Do roku 1925, kým nebol zámok zoštátnený, v ňom však, samozrejme, sídlili majitelia tunajšieho panstva. Keďže sú ich mená, okrem starobylých pánov z Lipé  a pánov zo Žerotína väčšinou neznáme, nebudem ich tu uvádzať. Vyzdvihnem skôr to, že aj napriek tomu, že v zámockých priestoroch po tom, čo pripadol štátu, desaťročia sídlili najrôznejšie inštitúcie, je dnes na zámku prehliadkový okruh s 21 historickými miestnosťami s bohatou štukovou výzdobou a s historickým nábytkom. 

Vyzdoba arkad zamku Rosice - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skZaujímavosťou zámku je jeho sgrafitová renesančná fasáda na jednom jeho krídle ale aj fakt, že okrem zámockého prehliadkového okruhu si tu môžete prezrieť aj kryt civilnej ochrany (postavený pod renesančnou záhradou a využívajúci časť zámockých pivníc), výstavu skla z rosickej sklárne ale aj výstavu hračiek od 50. rokov 20. storočia až po súčasnosť.

Rôznorodosť prehliadkových okruhov bola dôvodom k tomu, že som na pobyt v Rosiciach vyhradila viac ako 3 hodiny času. Bude čas na doplnkové okruhy podľa vášho výberu, na prechádzky v priľahlom zámockom parku a aj na prípadný obed.

Vstupné do zámku Rosice :

 • dospelí : 100 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 60 Kč


Vstupné do krytu civilnej ochrany :

 • dospelí : 60 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 30 Kč


Výstava hračiek :

 • dospelí : 60 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 30 Kč


Rosické sklo :

 • dospelí : 30 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 20 Kč


O 13-tej hodine sa potom zídeme v autobuse, ktorý nás odvezie do prístavu na Brnianskej priehrade. Tu nastúpime na loď a na hrad Veveří sa poplavíme. Plavba loďou bude trvať skoro hodinu. Kto o plavbu loďou nebude mať záujem, odvezie ho náš autobus na parkovisko pred hradom Veveří.

Poplatok za plavbu loďou :

 • dospelí, dôchodcovia, študenti, ZŤP : 105 Kč
 • deti do 15 rokov : 56 Kč


Keď sa sláva pominie


Myslím, že význam hradu Veveří najlepšie vystihnú dva citáty z webovej stránky hradu. Prvý je opisom jeho dôležitosti v čase krátko po jeho vzniku a druhý je "žalobou" na to, ako vie človek tak krásnu a významnú pamiatku nechať spustnúť :


... "Hrad Veveří, hlavní moravské sídlo knížat, markrabat a králů z rodu Přemyslovců se v roce 1334, téměř po třiceti letech vlády zástavních pánů, vrátil do majetku další panovnické dynastie vládnoucí ve středověkých zemích Koruny české – Lucemburků. Zatímco moravský markrabě Karel, budoucí císař svaté říše římské a český král, sídlil na hradě pouze výjimečně, jeho mladší bratr, markrabě Jan Jindřich, učinil z Veveří hlavní moravskou panovnickou rezidenci, která zároveň sloužila jako důležitá zemská pevnost, pokladnice a místo důležitých diplomatických jednání. Svoji roli nejdůležitějšího zeměpanského hradu si Veveří podrželo i během neklidných časů domácích válek a následně vlády císaře Zikmunda a jeho švagra, moravského markraběte, Albrechta Habsburského" ...


... "Pouhých 20 kilometrů severozápadně od centra města Brna, nad zákrutem řeky Svratky, tam, kde se do ní vlévá potok Veverka, stojí na rozsáhlém skalním ostrohu donedávna jeden z nejvíce poškozených a zanedbaných hradů na Moravě - Státní hrad Veveří. Dlouho opuštěný, několikrát bezohledně adaptovaný, sevřený v ošklivém betonovém krunýři, který z něj doslova rve kusy zděného těla, se slepýma očima rozbitých oken, s nalomenou páteří a pochroumanými žebry propadlých střech. To byla na konci 20. století podoba kdysi slavné královské pevnosti, residence moravských markrabat i pozdějšího hrdého centra jednoho z největších moravských panských velkostatků. Nepovedenými opravami a dlouhodobým zanedbáním poškozená stavba se na počátku 21. století stala už jen němou výčitkou těm, kteří jsou zodpovědní za to, kam až musel klesnout kdysi slavný hrad, kamenný ochránce „v zádech “ města Brna" ...


Smutné? Bohužiaľ, je to tak. Avšak na rozveselenie vám môžem povedať, že vďaka postupným opravám sa vzhľad hradu Veveří postupne mení. Na začiatku v ňom nebol skoro žiaden mobiliár a steny mali ošarpanú omietku. To je však už pomaly minulosťou a na jeho prehliadkovom okruhu nájdete krásne miestnosti s historickým nábytkom. Páči sa mi však, že správcovia hradu v ňom ponechali aj také "nevhodnosti", ako je napríklad sklobetónová priečka alebo náhľad na betónový nástrek v jednej rohovej miestnosti hradu. Aby sa nezabudlo!

Vstupné do hradu Veveří (fotografovanie - zdarma, na hrade platí "Klíč k památkám") :

 • dospelí : 140 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 110 Kč
 • ZŤP/S + 1 : zdarmaPOLOHA : južná Morava

VZDIALENOSŤ : 157 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
7,10 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,30 - nástup v Malackách (Tesco)
9,30 - 13,00 - prehliadka zámku Rosice, voľno na ostatné prehliadkové okruhy, možný obed
13,45 - 14,35 - plavba loďou po Brnianskej priehrade k hradu Veveří
15,00 - 16,30 - prehliadka hradu Veveří
18,30 - príchod do Malaciek k Tescu
18,50 - príchod na Patrónku v Bratislave
19,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu