Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet po stavbách architekta Santiniho - Moravský okruh (Česká republika)


  • termín :13.04.2019
  • doprava:30.00€/os.Architekt Santini a jeho moravské naj ...

Českého barokového architekta Jana Blažeja Santiniho - Aichla vám asi predstavovať nemusím. Putovanie po pamiatkach, ktoré navrhol, som mala v pláne už viackrát, dokonca aj tento moravský okruh sme robili už dvakrát. Ale keďže je oň stále veľký záujem, dávam vám ho do ponuky znova.

Nechcem tu opisovať ani život tohto architekta ani jednotlivé pamiatky (len nižšie o Santinim a pamiatkach napíšem pár viet), lebo všetko sa podrobne dozviete na výlete. Teraz sa zameriam na priblíženie plánu výletu.

Sprevádzanie


na tomto výlete nebudem mať na starosti ja, ale odborníci na dielo a život Santiniho. Pristúpia k nám do autobusu po ceste a organizácia výletu už bude v ich rukách. O živote a výnimočnosti Santiniho sa veľa dozviete už v autobuse. V každej z pamiatok nás bude čakať miestny správca, ktorý nás možno zavedie aj na miesta, ktoré verejnosti obvykle nebývajú prístupné. Výklad v pamiatkach potom bude zameraný hlavne na typické architektonické prvky Jana Blažeja Santiniho - Aichla, vďaka čomu v budúcnosti už aj vy budete možno vedieť určiť, či náhodou nie je architektom danej stavby práve Santini (dodnes je potvrdených cca 80 pamiatok, ktoré v Českej republike navrhol). Vrámci výletu bude aj prestávka na obed (dopredu stanovené menu, výber z troch jedál, platí si každý sám v Kč).

Z časových dôvodov sa budú v autobuse striedať 2 páni šoféri.

Vstupné do všetkých pamiatok spolu : 350 Kč (jednotne)

Santini a stručný popis pamiatok :


Jan Blažej Santini - Aichel

Jeho predkovia pochádzali z Talianska (preto to meno), ale on sa narodil v Prahe (1677 - 1723). Od narodenia bol telesne postihnutý, takže nemohol vykonávať remeslo otca (kamenár), ale sa vyučil za architekta. Jeho čistý, "iný" a na tú dobu revolučný štýl (napr. točité samonosné schodištia) je fascinujúci dodnes. Zomrel vo veku 46 rokov a ak rátame, že samostatne pracoval od 20-tich rokov veku, tak za svoj 26 ročný aktívny život navrhol a dozoroval dnes určených približne 80 stavieb!

pútnický kostol v Křtinách

Santini navrhol do tvaru kruhu s dvoma okrúhlymi ambitmi (postavil sa len jeden). Pozoruhodné, neopísateľné dielo, dostavané až po architektovej smrti (so stavbou sa začalo 5 rokov pred jeho smrťou, dostavaný, aj to len s jedným ambitom, bol až v roku 1750).

kláštor v Rajhrade 

Pôvodná románska stavba sa začala prestavovať podľa Santiniho návrhu 2 roky pred jeho smrťou. Porušením základných Santiniho princípov v druhej polovici 20. storočia došlo k narušeniu statiky kostola sv. Petra a Pavla, čo uvidíte na mieste. V súčasnosti sa pracuje na zastavení skazy chrámu aj kláštora. V kláštore je dnes Pamätník písomníctva na Morave, ktorého prehliadka nie je v pláne. Ak by ste však oželeli obed v reštaurácii vzdialenej od kláštora len 1 km, mohli by ste tento čas využiť na prehliadku pamätníka (každý individuálne). Podrobnosti o tejto možnosti doriešime tesne pred výletom.

bývalý cisterciánsky kláštor v Žďári nad Sázavou

z 13. storočia začal Santini prestavovať v roku 1706 a dokončil ho rok pred svojou smrťou. Práve vďaka jeho originalite mu miestny opát Václav Vejmluva sprostredkoval realizáciu mnohých okolitých stavieb ako boli kaplnky, ale aj svetské budovy. 

pútnický kostol sv. Jana Nepomuckého na Zelenej Hore

je snáď najznámejším Santiniho dielom v celej Českej republike. Hviezdicovitý ambit postavený okolo kruhovitej kaplnky je unikátny ešte aj dnes. Práve z dôvodu úžasnosti tejto stavby si dovolím tu uviesť jej opis z webu santini.cz :

1719 - 1722, dokončení 1735, novostavba; stavebník Václav Vejmluva, opat cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou

putnicky kostol sv. Jana Npomuckeho na Zelenej Hore - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skVelký ctitel mučedníka Jana Nepomuckého, Václav Vejmluva, zvažoval už od svého uvedení do funkce oslavu mučednické smrti světce. Proto ihned po otevření jeho hrobu v březnu 1719 přistupuje k zadání nového chrámu umístěného na kopci nad klášterem. Kopec byl podle mučedníkova rodiště nazván Zelená hora. Zázrak neporušeného jazyka pochopil jako boží pokyn i architekt Jan Santini Aichel. Ten během několika málo týdnů vypracoval pro Vejmluvu projekt poutního kostela a o tři roky později, 27. září 1722, byl kostel slavnostně vysvěcen. Tím však stavební a umělecké práce na Zelené hoře zdaleka nekončily. Nadále probíhaly práce na výstavbě ambitů s pěti kaplemi a pěti branami. Koncepčně i detailně propracovaný projekt byl i po smrti Santiniho svědomitě dokončen. Základním prvkem chrámu je oslava hvězdy uprostřed hvězd. Půdorys postavený na pěticípé hvězdě a pět kaplí v ambitu symbolizují nejen pět mučednických ran Kristových, ale také pět hvězd, které se zjevily nad místem umučení Jana z Nepomuku. Celá konstrukce kostela je vytvořena na základě detailního symbolismu, a to jak matematického tak ikonografického. Vlastní stavbu kostela je možno prezentovat nejen jako uzavřený objekt, ale také jako prosvětlený prostor obklopený prolínajícími se tvary. Dokonale centrální vyvážení kostela i celého poutního prostoru bylo Santinim korunováno pěti jehlovými stélami umístěnými nad střechami kaplí ambitu. Fascinující zjev kostela, který se bohužel nepodařilo v původní podobě rekonstruovat, je dodnes korunou širokého kraje. Naprostá jedinečnost a originalita Santiniho přístupu k architektuře a čistota všech stavebních a slohových prvků byla jednoznačně potvrzena zařazením této solitérní stavby do seznamu památek UNESCO.


POLOHA : stredná Morava

VZDIALENOSŤ : 465 km okruh

ČASOVÝ PLÁN : 

6,30 - nástup na Hlavnej vlakovej stanici v Bratislave
6,40 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,00 - nástup v Malackách (Tesco)
9,00 - 10,00 - pútnický kostol Křtiny
11,00 - 12,30 - kláštor Rajhrad
do 14,00 - možný obed v Rajhrade
15,30 - 17,00 - bývalý cisterciánsky kláštor v Žďári nad Sázavou
17,30 - 18,30 - pútnický kostol na Zelenej Hore
21,30 - príchod do Malaciek (Tesco)
21,50 - príchod na Patrónku v Bratislave
22,00 - príchod na Hlavnú vlakovú stanicu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CK je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
  • som osobne prítomná na každom výlete
  • v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu