Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Slovania v Nitre a okolí - prehliadka hradu v Nitre, Nitrianska Blatnica, múzeum a valy v Bojnej a slovanský kostol v Kostoľanoch pod Tríbečom (Slovensko)


 • termín :26.03.2017
 • doprava:18.00€/os.Pohlaďme si naše slova(e)nské ego!

Mám rada tematické okruhy, keď môžem do jednej cesty spojiť pamiatky a miesta, ktoré so sebou súvisia ... ktoré spája určité obdobie, alebo osoba, ktorá tam pobývala. Takým výletom bola cesta po stopách Jana Blažeja Santiniho (moravský okruh zopakujem aj v tomto roku), alebo Báthoryčkyn okruh, kedy sme sa vybrali po jej stopách v jej štyroch sídlach (okruh asi zopakujem v roku 2018). V tomto roku navštívime tri sídla Lichtensteinovcov (Rakúsko, Česká republika) a tak isto aj 3 sídla rodu Eszterházy (Rakúsko, Maďarsko). Na Slovensku sa za Eszterháziovcami vyberieme koncom roka do Galanty

K tematickým okruhom patria aj cesty za starými Slovanmi. Vďačnou trasou je kostol Margity Antiochijskej v Kopčanoch, hradisko Valy v Mikulčiciach a Archeoskanzen v Modrej (Slovensko, Česká republika). Avšak medzi moje srdcovky patrí Nitra a jej dejiny v čase Nitrianskeho kniežatstva. Minulý rok sme tam navštívili kostol v Dražovciach (11. storočie), ale vrámci tohto výletu sa posunieme v čase ešte späť, do obdobia Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy.    

Jediné tri stojace stavby z veľkomoravského obdobia na našom území podľa posledných výskumov sú


Kopčany sú na Záhorí a tak z dôvodu uzávierky cesty cez Babu pre autobusy nemá logiku spojiť tieto 3 kostoly do jednej trasy a keďže Margitin kostol navštevujeme aspoň raz do roka, mali ste už možnosť ho vrámci mojich výletov navštíviť. Preto sa vrámci tohto výletu vyberieme priamo do Nitry a odtiaľ ďalej. 

V Nitre si na hradnom kopci prezrieme katedrálu sv. Emeráma, ktorá sa skladá z troch častí, kde výstavba každej z nich spadá do iného časového obdobia. Jeho najstaršiu časť, Dolný, alebo aj Pribinov kostol, datujú archeológovia do prelomu 12. - 13. storočia. Staršie stavby z obdobia vlády Slovanských kniežat tu nie sú, i keď je doložené, že tu za ich vlády kamenný kostol určite stál

Už vrámci prehliadky katedrály nás sprievodca uvedie do veľkomoravského obdobia a aby sme sa zoznámili s remeselnou zručnosťou vtedajších majstrov hrnčiarov či zlatníkov, zájdeme do Ponitrianskeho múzea, kde je inštalovaná výstava s názvom Skvosty dávnovekého Slovenska.  Na neveľkej ploche je tu sústredených vyše 2200 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území až do 17. storočia. Expozícia je klenotnicového typu, to znamená, že výber exponátov je zameraný na predmety nevšedné, spojené s kultom, umením a predstavujú sa celé nálezové súbory, nielen výber z nich. 

My sa vrámci výstavy zameriame hlavne na ozdoby z obdobia Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy.

Vstupné do Ponitrianskeho múzea (fotografovanie : 1,50€):

 • dospelí : 1€
 • deti, študenti, dôchodcovia : 0,5€
 • ZŤP : zdarma


Po tejto zastávke v Nitre nasadneme do autobusu a vydáme sa na trasu mapujúcu výskyt staroslovanských hradísk, kde sa dodnes zachovali jediné dva stojace kostoly z tohto obdobia. Prvou zastávkou bude 

Nitrianska Blatnica,


nad ktorou stojí rotunda sv. Juraja. A hneď tu vás musím sklamať, lebo samotnú rotundu nenavštívime. Pôvodne stála táto sakrálna stavba v tesnej blízkosti dvorca, ktorý v 10. storočí zanikol. Dvorec síce nahradilo sídlisko, avšak to koncom 13. storočia tiež zaniklo a tak zostala rotunda mimo ciest a dnes, keď sa z nej postupne stalo pútnické miesto, k nej vedie len turistický chodník dlhý okolo 6 km ... a do kopca!

rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skTak sa teda zastavíme len v obci, kde navštívime miestne múzeum, ktoré vrámci expozície s názvom "Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti" ukazuje archeologické nálezy nielen z lokality Rotunda sv. Juraja, ale aj z okolitých obcí regiónu Marhát. Súčasťou návštevy múzea bude aj odborný výklad miestnej sprievodkyne.

Po prehliadke múzea sa odvezieme do neďalekej archeologickej lokality Bojná, ktorá sa podľa posledných výskumov zaraďuje medzi najvýznamnejšie archeologické lokality na našom území (je možný aj predpoklad, že toto bolo hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva!). 

historik Jozef Dvorak drzi v ruke bronzovy zvon z hradiska v Bojnej - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skNašou prvou zastávkou v Bojnej bude miestne Archeologické múzeum, kde je vystavených množstvo nálezov nájdených na neďalekom hradisku. Expozícia zahŕňa cez 1000 predmetov dokumentujúcich život a prácu našich slovanských predkov v 8. - 9.storočí. Medzi exponátmi dominujú unikátne pozlátené plakety z prenosného kresťanského oltára, ktoré po prvýkrát v stredoeurópskej histórii zahŕňajú písomný text, ďalej vzácny bronzový zvon, doteraz prvý na Slovensku a tretí v Európe.

predpokladana podoba hradiska v Bojnej - maketa - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skPo prehliadke múzea nastúpime do autobusu a odvezieme sa k Ranču pod Babicou. Ono totižto ... cesta k hradisku je trošku turistická. Od ranča nás vie ešte kúsok odviezť autobus, ale potom už nasleduje asi 30 minútová pešia prechádzka k samotnému hradisku. Predpokladám, že ste schopní všetci túto cestu zvládnuť, no ak sa niekto na ňu nebude cítiť, tak môže zostať práve na Ranči pod Babicou. Tu je reštaurácia a súčasťou ranča je aj súkromná zoologická záhrada s asi 40 druhmi zvierat, medzi ktoré patria aj klokany, tigre, opice či ťavy. 

Ak budete mať záujem o prehliadku archeologickej lokality Valy Bojná, kde archeologický výskum ešte neskončil, tak len opakujem, že kúsok cesty nás odvezie autobus, kúsok pôjdeme pešo, na prehliadku Valov budeme mať asi 30 minút a potom sa vrátime autobusom k Ranču pod Babicou. Vy s možnosťou obeda v reštaurácii z časových dôvodov radšej nepočítajte!  

Vstupné do Archeologického múzea v Bojnej (fotografovanie : 1€):

 • dospelí : 1€
 • deti, študenti, dôchodcovia : 0,7€

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom

kostol svateho Juraja v Kostolanoch pod Tribecom - jeden z troch kostolov na Slovensku datovanych do velkomoravskeho obdobia - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skbude poslednou zastávkou v našom putovaní po pamiatkach z čias Veľkej Moravy, respektíve Nitrianskeho kniežatstva. Tento kostol sa nachádza v časti obce, tak nebude problém ho navštíviť. Kto videl Margitin kostol v Kopčanoch, tak hneď uhádne, ktorá časť kostola je pôvodná, staroslovanská, a ktorá je k nemu pristavená. V tomto sú totižto oba kostoly identické. Na rozdiel od "Margity" je však tento kostol omietnutý a ako som už spomínala, v jeho vnútri sú vzácne fresky, fragmenty románskych a gotických nástenných malieb, odkrytých v roku 1965. Maliarska výzdoba, vychádzajúca z predrománskeho výtvarného slohu, pôvodne pokrývala celú plochu stien presbytéria a lode. Jej značná časť sa zachovala v lodi, kde je cyklus epických obrazov rozvrhnutý do dvoch horizontálnych pásov. Z fragmentov sú ikonograficky zrejmé scény o Adamovi a Eve, Kainovi a Ábelovi alebo scény Abrahámovej obety, votívna scéna a obrazy cyklu Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie, Oznámenie a Klaňanie. Fresky na stenách kostolíka sú najstaršími pamiatkami svojho druhu na Slovensku.

Počas celého nášho putovania bude s nami sprievodca z Nitry, ktorý nám bude v autobuse rozprávať o živote starých Slovanov! 


Moje PS :

Je zbytočné sa dohadovať ktorý zo stojacich kostolov z obdobia Veľkej Moravy na našom území je starší - či Kopčany, Nitrianska Blatnica alebo Kostoľany pod Tríbečom - to nevedia presne ani odborníci. Najvernejším z nich je však určite Margitin kostol v Kopčanoch, lebo stojí v takej podobe, v akej bol pôvodne postavený, ale patril určite k hradisku Valy, ktoré patrilo odjakživa k Veľkej Morave, k hradisku Valy neďaleko súčasných Mikulčíc (Česká republika). Na rozdiel od "Margity" však kostoly v Nitrianskej Blatnici a Kostoľanoch pod Tríbečom boli súčasťou Nitrianskeho kniežatstva, avšak sa zas nezachovali vo svojej pôvodnej podobe, k pôvodným stavbám boli pristavané iné stavebné prvky a dnes majú podobu neskorších slohov. Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici má barokovú výzdobu a kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom je zasa vyzdobený freskami, síce najstaršími na Slovensku, ale tie nie sú "veľkomoravské". Buďme však vďační aj za to, pretože tieto 3 stavby sú najstaršími a jedinými stojacimi stavbami z tohto obdobia na našom území a v Českej republike také nemajú vôbec! (v Mikulčiciach síce majú nálezisko s 1 kniežacím palácom a 12 kamennými kostolmi, ale všetko sú to len základy stavieb - ani jedna nestojí!)


Citácia rozhovoru s riaditeľom Archeologického ústavu SAV v Nitre, Matejom Ruttkayom (www.topolcany.dnes24.sk) :

Prečo je vlastne Bojná pre výskum počiatkov kresťanstva na našom území taká dôležitá?

Bojná je úplne špecifická lokalita. Z hľadiska materiálneho bohatstva má výnimočné nálezy, ktoré iné lokality nemajú. Nie sú to len tie známe zlaté plakety, ale aj celý zvon a zlomky ďalších. Už len jeden podobný fragment je úplne unikátna vec v Európe a mať celý zvon a niekoľko zlomkov ďalších z jednej lokality, to naozaj nemá z tohto obdobia nikto v Európe ani na svete. Súvisí to s počiatkami kresťanstva. Vo Vatikáne majú podobný zvon označený ako najstarší na svete a my máme v podstate taký istý a ešte aj zlomky ďalších. Pokojne môžeme povedať, že to sú prvé a najstaršie kresťanské zvony na svete.

Druhá, menej nápadná, ale rovnako dôležitá vec je, že v materiálnej kultúre z Bojnej sa vo veľkom objeme vyskytujú špecifické predmety ozdobené rôznymi motívmi kríža – súčasti opaskov, rôzne kovania konského postroja, ozdobné kovania. To znamená, že ich nositelia verejne deklarovali, že sú kresťania. A to sme v čase pred vznikom Veľkej Moravy. Kríž bol veľmi silným symbolom. A nemuselo to byť ani také bezpečné, pretože to bolo ešte v období kresťansko-pohanských konfliktov. Na Bojnej sú masy týchto nálezov, takže celá tamojšia komunita bola zjavne kresťanská, čo v tom období bola v stredodunajskom priestore zriedkavá vec. My by sme radi k týmto nálezom našli na Bojnej aj kostol, aj keď je možné, že tam ani nestál, pretože neďaleko Nitrianskej Blatnici stojí veľkomoravská rotunda. Je možné, že práve ona bola tým centrálnym kostolom.

Čo nám teda Bojná vlastne hovorí o našich dejinách?

Je pre nás stále záhadou. Napríklad jej veľké bohatstvo. Ako mohlo vzniknúť? Ak to premeníme na naše pomery, tak je to, ako by sme objavili sídlisko, kde má každý ferrari alebo bugatti veyron. Pre nás je teraz úloha pátrať, ako mohlo takéto bohatstvo vzniknúť. Dnes už je jasné, a nálezy z Bojnej to tiež potvrdili, že jedným zo zdrojov bohatstva bol aj nadregionálny obchod s otrokmi. Našli sme tu napríklad okovy na ruky aj na krk. My vieme, že ten slovanský svet bol veľmi efektívny v tomto obchode a zarábal na ňom veľa peňazí. Existujú doklady o tom, ako sa aj cirkevní hodnostári stavali k trhu s otrokmi. Bola to v tých časoch aj pre nich bežná vec. Máme veľa písomných prameňov, že sa to nebralo ako niečo nemravné alebo neľudské. Bol to vtedy normálny štandardný obchod. Na druhej strane práve Konštantín a Metod takpovediac vykúpili v Blatnohrade veľkú skupinu otrokov a dali im slobodu. Ale v Bojnej je aj ďalšia vec. Leží na okraji regiónu, ktorý je známy obrovskými zdrojmi zlata a drahých kovov. Dnes sú v oblasti Nemečiek a Zlatník doložené obrovské revíry na ryžovanie zlata, kde sa zrejme ryžovalo už v dobe fungovania Bojnej. Okrem toho je súbor hradísk v tejto oblasti na významnej križovatke ciest. Vďaka tomu vzniklo takéto významné nálezisko. Kúsok severne sme objavili ďalšie takéto významné hradisko. Na ňom ale ešte nemáme tak silne doložené kresťanstvo, čo môže byť doklad, že jednotlivé kniežatstvá nabiehali na kresťanstvo rozdielne.

Ako také bohaté a mohutné hradisko zaniklo?

Bojná je zaujímavá aj pokiaľ ide o jej zánik. Mysleli sme si, že zanikla ešte v súvislosti s bojmi Mojmíra a Pribinu. Dnes už vieme, že hradisko fungovalo celé storočie a zaniká pravdepodobne na prelome 9. a 10. storočia. My vieme, že to posledné najmohutnejšie opevnenie sa začalo budovať niekedy v rokoch 892 až 893, teda v posledných rokoch panovania Svätopluka. Možno sa nám časom podarí zistiť aj presný čas zániku. Dnes máme tri verzie. Prvá je, že Bojná zanikla v súvislosti s bojmi Svätopluka s Franskou ríšou. Druhá možnosť je, že hradisko sa opevňovalo kvôli staromaďarskej hrozbe. Tretí variant je, že hradisko sa znovu opevňovalo v súvislosti s oslabením vlády Svätopluka v závere jeho panovania. Keď veľký vládca slabne, ostatní začínajú byť trúfalejší a možno sa tie menšie kniežatstvá chceli od Svätopluka osamostatniť. Sú to hypotézy, ktoré musí ďalší výskum potvrdiť alebo vyvrátiť.


POLOHA : juhozápadné Slovensko

VZDIALENOSŤ : 95 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

6,45 - nástup na Patrónke v Bratislave
6,55 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
8,15 - 10,30 - prehliadka katedrály sv. Emeráma a Ponitrianskeho múzea
11,30 - 12,30 - múzeum v Nitrianskej Blatnici (expozícia Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti)
13,00 - 16,00 - Veľkomoravské múzeum v Bojnej, pre zdatnejších aj návšteva lokality Valy (Slovanské osídlenie)
17,30 - 18,30 - prehliadka kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom
20,20 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
20,30 - príchod na Patrónku v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu