Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet na zámok Tovačov, do Múzea J.A. Komenského v Přerove a k spiacej perle - zámku Plumlov (Česká republika)


 • termín :26.05.2018
 • doprava:23.00€/os.Potulky pod Olomoucom

Zámok Tovačov je trošku zabudnutým renesančným skvostom, v triedach múzea v Přerove zastal čas a zámok v Plumlove čaká a večne čakať bude na svoju dostavbu. Je to trošku tajomné? Poďte tedy so mnou na tieto miesta a zoznámte sa s ich záhadami.

Keď sa zo Žida stane zámocký pán


Zámok Tovačov je známy hlavne svojou 96 metrov vysokou Spanilou vežou, ale zaujímavý je aj striedaním významných šľachtických rodov, ktoré ho vlastnili. Svojou polohou na priesečníku ciest z Prostějova do Přerova a z Olomouca do Kroměříža sa pre nich stal zaujímavým miestom pre život.

Prvým z týchto rodov boli páni z Cimburka, ktorým Tovačov patril od 14. storočia a ktorí sa aj volali Tovačovskí z Cimburka. V 15. storočí sa jeden z nich, Ctibor Tovačovský z Cimburka,  pustil do výstavby (pôvodne) hradu. Krátko na to rod z Cimburka vymrel a Tovačov v roku 1503 za 24 000 kôp grošov kúpil Vilém II. z Pernštejna. Pernštejnovci už vtedy vlastnili obrovské majetky na Morave aj v Čechách, avšak ani to ich neuchránilo od dlhov. V štyroch generáciách sa Pernštejnovci podieľali na stavebných úpravách a prestavbách Tovačovského hradu na renesančný zámok, až kým ho nemuseli, práve kvôli dlhom, v roku 1597 predať. Novým majiteľom sa stal uhorský šľachtic Štefan Illésházy, avšak už po troch rokoch zámok znova mení svojho majiteľa, ktorým sa stáva významný moravský rod Salmovcov. Ten dnes na zámku pripomína bohato zdobená, baroková zámocká kaplnka. 

Po 115-tich rokoch zámok znova zmenil majiteľa a bol to znova známy a významný rod - Petřvaldskí z Petřvaldu, sídliaci na zámku v Buchloviciach. Po Petřvaldských prevzal zámok aj panstvo Tovačov  ich vzdialený príbuzný gróf František Josef Küenburg. Ten k zámku pristaval severné krídlo, ale jeho ostatné plány s prestavbou zámku zostali len na papieri. Küenburgovci tak isto precenili svoje finančné možnosti a v 19. storočí napokon presídlili na zámok v Střílkach a ten tovačovský zostal opustený.

Viedenske schodisko v novom kridle zamku Tovacov - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skZámok k životu v roku 1887 prebudil až židovský priemyselník David Guttman, ktorý za veľkostatok zaplatil viac ako dva a pol milióna zlatých a vzápätí pristúpil k jeho rozsiahlej prestavbe. Posledným súkromným majiteľom Tovačovského zámku bol Davidov vnuk, Wilhelm Hermann Guttman, ktorý kvôli židovskému pôvodu v roku 1939 emigroval do Švajčiarska. Po druhej svetovej vojne žiadal československé úrady o navrátenie majetku, ale bezúspešne.

Za protektorátu prešiel Tovačov pod nemeckú správu a stal sa centrom germanizácia celej Hanej. Po vojne prevzalo veľkostatok Československé ministerstvo poľnohospodárstva, ale o samotný zámok nikto záujem nejavil. Nakoniec ho prevzal Mestský národný výbor v Tovačove a v jednej jeho časti v roku 1951 nainštaloval múzejnú expozíciu. V roku 1952 bola v zámku zriadená obradná sieň, ďalšie časti zámku sa využívali ako zdravotné stredisko a ľudová škola umenia. Neskôr prešiel zámok do majetku Okresného vlastivedného múzea v Přerove, pod ktorého správou tu bola v rokoch 1974 – 1987 umiestnená expozícia socialistického poľnohospodárstva Severomoravského kraja.

Dnes patrí zámok mestu Tovačov, ktoré sa postupne snaží čo najviac jeho priestorov sprístupniť verejnosti. A vzhľadom k tomu, že zámok dlhodobo neslúžil svojmu účelu, treba povedať, že mu to ide výborne a na zámku je čo obdivovať. Či už sú to jeho najstaršie časti so zaujímavými exponátmi a prekrásnymi okennými vitrážami, alebo najnovšie zámocké krídlo, v ktorom nechal David Guttman pre svoju manželku postaviť schodisko podobajúce sa tomu vo Viedenskej opere.

Vstupné do zámku :

 • dospelí : 80 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 40 Kč


Poplatok za výstup na Spanilú vežu (vyhliadka) : 30 Kč - v prípade záujmu každý samostatne

Komenského Přerov 


Expozície múzea v Přerove sú prierezom dejín od praveku až po súčasnosť. Keďže Přerov a jeho okolie bolo významnou lokalitou výskytu lovcov mamutov, zameriava sa múzeum najmä na prezentáciu vykopávok z tohto obdobia. Zaujímavé sú kostrové vykopávky aj množstvo hlinených nádob v suteréne múzea - bývalého přerovského zámku, ale aj hanácke kroje rozmiestnené vo vitrínach miestností na poschodí. Návštevníka však asi najviac zaujmú štyri triedy nainštalované do rôznych období. Prvou je trieda so zariadením z čias, keď v rokoch 1614 - 1618 vyučoval v budove pri miestnej modlitebni sám Ján Amos Komenský, druhá trieda je z obdobia po zavedení povinnej školskej dochádzky Máriou Teréziou, čiže z obdobia Rakúsko - Uhorska. Tretia trieda pripomína vyučovanie v čase prvej republiky a v štvrtej sa vrátite len kúsok do histórie, do 50. rokov 20. storočia. To zistíte aj sami, pretože na stene pri tabuli visia portréty J. V. Stalina a Klementa Gottwalda

Vstupné do múzea : 

 • dospelí : 40 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 20 Kč

Určite ste zaregistrovali, že tu uvádzam spojenie "Komenského Přerov". Nie je to preto, že by sa tu Komenský narodil, ani tu neskončil jeho život. Avšak v Přerove pobudol štyri vyššie spomínané roky. To potvrdili aj nedávne vykopávky neďaleko centra mesta, kedy boli objavené základy modlitebne Jednoty bratskej, ktorá susedila s malou triedou, kde Komenský vyučoval. Keďže čas na obed budeme mať v Přerove, bude čas aj na individuálnu návštevu tohto miesta. 

Nedostavaná kópia Bratislavského hradu


Zdá sa vám tento názov nejaký divný? Že ste o takom ešte nepočuli? Tak sa so mnou poďte pozrieť do Plumlova. Na miestny zámok. Nestojí tu síce tak dlho ako Bratislavský hrad v Bratislave, ani ho nedala prestavať Mária Terézia. Tento (budúci) zámok by bol síce o niečo menší ako hrad v našom hlavnom meste, ale mal mať taký istý tvar a mal to byť najhonosnejší a najväčší zámok na Morave.

Stavať ho nezačal nik iný ako príslušník slávneho a bohatého rodu LichtensteinovcovJan Adam z Lichtensteina. Nebol to však jeho nápad. Aj keď zámok v Lednici už stál, nebol ešte prestavaný na letné rodinné sídlo tak, ako ho poznáme dnes. Preto sa Janov otec, Karel Eusebius rozhodol, že práve v Plumlove dá postaviť honosné rodinné sídlo hodné významného Lichtensteinského rodu. Budúci najväčší zámok na Morave.

So stavbou sa začalo v roku 1680 na základe architektonických návrhov Karla Eusébia. Jeho syn však nedodržiaval pokyny otca. Namiesto dvoch radov izieb v krídle dal postaviť len jeden, stĺpmi, ktoré mali zdobiť ako vnútornú, tak aj vonkajšiu fasádu, dal vyzdobiť len fasádu vnútornú. Takéto a podobné nedorozumenia viedli k vzájomným nezhodám, čo stavbu zámku spomaľovalo. V roku 1684, keď už stálo aj najvyššie poschodie zámku, Karol Eusébius zomrel. Zastavili sa tak práce na diele, ktoré by aj tak asi nevyfinancoval ani taký bohatý rod, ako boli Lichtensteinovci.

Zo zámku bolo nakoniec postavené len jedno päťposchodové krídlo, dostalo sa mu zastrešenia a keďže jeho izby neboli nikdy vybavené nábytkom, slúžili ako ubytovne pre úradníkov. Dohotovili sa však aspoň štuky a fresky v niektorých miestnostiach a štyri z nich slúžili na prenocovanie majiteľov panstva pri jeho sporadických návštevách. 

Lichtensteinovci vlastnili Plumlov až do roku 1931, kedy im bol na základe pozemkových reforiem zoštátnený. 

V roku 1965 bola statika zámku taká alarmujúca (zámok sa už "otváral" ako kniha), že ho museli posťahovať oceľovými lanami. 

Dnes patrí zámok obci Plumlov, ktorá v posledných rokoch veľa investovala do jeho obnovy. Pred niekoľkými rokmi tam bol sotva náznak prehliadkového okruhu, dnes sú tam už tri a na zámku sa usporadúva množstvo kultúrnych podujatí.

My si prezrieme základný prehliadkový okruh, ale objednám aj jeden špeciálny - v podkroví. Je v najvyššom - štvrtom až 5. poschodí, ktoré je ešte v úplne pôvodnom stave, aj s pôvodnými, ešte nezreštaurovanými štukami. Ak o tento okruh máte záujem, prihláste sa na výlet a následne mi napíšte mail alebo mi zavolajte, že ten okruh chcete absolvovať. Môže naň ísť len 15 osôb.

Vstupné do zámku (klasický okruh, fotografovanie : 40 Kč):

 • dospelí : 80 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 50 Kč


Vstupné do zámku (horné, ešte nezreštaurované poschodie, fotografovanie : 40 Kč):

 • dospelí : 100 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 60 Kč


POLOHA : stredná Morava

VZDIALENOSŤ : 211 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,00 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
7,10 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,30 - nástup v Malackách (Tesco)
10,00 - 11,20 - prehliadka zámku Tovačov
12,00 - 15,00 - prehliadka Múzea J.A.Komenského v Přerove, možnosť obeda
16,00 - 17,30 - prehliadka zámku Plumlov
20,00 - príchod do Malaciek k Tescu
20,20 - príchod na Patrónku v Bratislave
20,30 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu