Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Zámok Červená Lhota a Třeboň (Česká republika)


 • termín :01.09.2017
 • doprava:70.00€/os.Ďalší kúsok z južných Čiech

Už sme boli v Jindřichovom HradciČeskom KrumloveČeských Budějoviciach a dokonca aj zámok v Třeboni sme už videli, ale vždy nám z plánu zájazdu akosi vypadol zámok Červená Lhota ... vždy sme ho nejako obišli. A tak už niekoľko rokov svieti v mojich poznámkach Červená Lhota s tým, že ju už konečne(!) musím dať do plánu. A tak ju tu máte. 

Samozrejme to však nebude jediné miesto, kam sa vrámci tohto zájazdu pozrieme! Po ceste máme Pelhřimov, kde síce nemajú krematórium, kam by sa mal ísť Bedřich pozrieť, "ať ví, do čeho jde", ale tam majú inú zaujímavosť, a to Múzeum rekordov a kuriozít, jediné v strednej Európe! Budete mať možnosť ho navštíviť, aj sa prejsť po centre mesta, alebo sa naobedovať.

Po zastávke v Pelhřimove si to zamierime do už spomínaného zámku Červená Lhota, ktorý si prezrieme a konečnou zastávkou bude Schwarzenberská hrobka v Třeboni, ktorej návštevu by nemal vynechať nikto, kto do Třebone príde.

Po nocľahu v ****hoteli v centre Třebone sa všetci stretneme pri zámku v Třeboni, ktorého Rožmberské renesančné interiéry si najprv prezrieme spolu a keďže bude do 12-tej hodiny voľno, budete si môcť individuálne prezrieť aj ostatné prehliadkové okruhy zámku, alebo navštíviť Akvárium s miestnymi rybami vo Vratislavskom dome, alebo sa naobedovať.

Poobede sa budeme venovať rybárstvu v Třeboni a okolí. Aj keď už prehliadky v miestnom rybárstve nerobia, objednám šikovného odborníka na ryby a miestne rybníky, ktorý nás zoznámi s chovom rýb aj s históriou rybníkov v Třeboni a okolí.

Poznámka k ceste : aj keď pôjdeme do Třebone cez Brno, vracať do Bratislavy sa budeme cez Rakúsko


Pelhřimov


"... chceš lázně, Bedřichu? 

... Nechci. To mi neudělalo dobře. 

... Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď!                                                                                                                                               ... Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama! 

... Tak jeď do Tater!!!                                                                                                                                                                               ... Já nesnáším vejšky! 

... Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova, prohlédni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš."


Predpokladám, že tento okrídlený dialóg medzi Bedřichom a lekárom z filmu Vesničko má středisková je vám známy. Avšak v Pelhřimove krematórium nie je a nikdy ani nebolo! (okrem pár dní, informácia o tom v texte dole). Majú tu však niečo iné. V Pelhřimove má sídlo Agentura Dobrý den, ktorá je českou obdobou Guinnessovej knihy rekordov. Okrem registrácie rekordov a vydávania Českej knihy rekordov, ktorá má už, mimochodom, päť dielov, prevádzkuje táto agentúra na piatich poschodiach niekdajšej obrannej veže v centre Pelhřimova Múzeum rekordov a kuriozít

V tomto múzeu sú stovky exponátov, ktoré sa pýšia prívlastkami najväčší, najmenší, najdlhšia, najťažšie, najrýchlejší, najvytrvalejší ... ako sú napríklad najmenší bicykel, najväčšia zubná kefka, najväčšia páperovú bunda, najmenšia obrazová galéria alebo najdlhší šál. Avšak expozícia je zložená nielen z trojrozmerných exponátov, ale aj z fotografií zachytávajúcich unikátne momenty z priebehu uplynulých ročníkov festivalu " Pelhřimov - mesto rekordov "a z ďalších rekordných pokusov usporiadaných na území Českej republiky. 

Vstupné do múzea : (fotografovanie = 20Kč)

 • dospelí : 130 Kč
 • dôchodcovia : 100 Kč


zámok Červená Lhota


je známy hlavne svojou polohou na skalnatom ostrovčeku Zámockého rybníka, ktorý je tvorený Direnským potokom a svojou typickou, načerveno natretou fasádou.

Majitelia zámku sa striedali tak často, že nielen že by bolo zložité to sem opisovať, ale by vás to asi ani nebavilo. Preto sem uvediem len niekoľko historických míľnikov. Rok 1464 je rokom prvej písomnej zmienky o hradisku tu stojacom, ktorá zaznamenáva delenie pozostalosti Ctibora zo Zásmuk medzi jeho dvoch synov, Petra a Václava. Musím tu spomenúť aj rod Kábových z Rybňan, ktorým patril zámok asi od roku 1530, pretože práve k nim sa viaže povesť o tom, prečo je zámok červenej farby. Príslušníci tohto rodu stoja aj za prestavbou zámku do renesančnej podoby. Koncom 17. storočia bol zámok prestavaný do rano barokovej podoby a niekedy vtedy aj prestal slúžiť ako sídlo panstva a zmenil sa na prímestský letohrádok, na miesto zábav a slávností. To už boli jeho majiteľmi bohatí Slavatovci, ktorí však vymreli po meči a tak sa zámok dostal do rúk rodu Windischgrätz.

Posledným šľachtickým majiteľom zámku bol Johann Schönburg-Hartenstein, vyslanec vo Vatikáne, ktorý dobu po rozpade ním milovanej monarchie trávil sklamaný v ústraní práve na zámku Červená Lhota (zomrel v roku 1937).

Po prevzatí zámku Československou republikou v roku 1946 bola na zámku zriadená detská ozdravovňa, ale už rok na to bol zámok Národnou kultúrnou komisiou určený na prehliadky, ktoré sa tu začali v roku 1949.

No a ako je to s tou povesťou?

Variánt je viac, no tá najbližšia realite hovorí o manželke jedného príslušníka Kábovho rodu. On bol katolík, ona protestantka a často sa kvôli tomu hádali. Pri jednej hádke ona schytila kríž, pri ktorom sa on modlieval a vyhodila ho z okna. Vtom tým oknom priletel čert a unášal ju tak surovým spôsobom, že na fasáde zámku zostala jej krv. Tá sa však nijako nedala zmyť, tak radšej dovtedy bielu stavbu natreli na červeno. Čo je na tom pravdy, nevie sa dodnes, ale Káboví majiteľmi zámku boli, aj oficiálne pramene hovoria o tom, že bol pôvodne bielej farby a aj spomínaný kríž existuje, aj keď už je v kostole sv. Ottona v neďalekej Deštnej. 

Ako sa s výkladom povesti popasuje sprievodca, zistíme až na mieste, my budeme mať na prehliadku zámku (cca 50 minút) dve hodiny, takže bude aj dostatok času na prechádzky po jeho okolí (komu by bolo v Pelhřimove na obed skoro, môže využiť služby reštaurácie pri zámku). 

Vstupné do zámku :

 • dospelí : 100 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 70 Kč
 • ZTP/S : zdarma


Schwarzenberská hrobka


je naozaj výpravnou stavbou. Postavená je v anglickom parku, asi 1,5 km od Třebone, na južnej strane rybníka Svet. Postaviť ju nechala grófka Eleonóra z Liechtensteinu, manželka Jána Adolfa II. Schwarzenberga.

Predtým boli príslušníci hlavnej vetvy rodu pochovávaní v kostole sv. Jilju v Domaníne (na okraji parku), ale ten prestal ako hygienicky tak aj priestorovo na tieto účely vyhovovaťPráce na stavbe sa začali 14.7.1874 a 29.7.1877 bola hrobka postavená v tvare pravidelného osemuholníka slávnostne vysvätená. Odvtedy tu boli postupne uložené pozostatky 27 príslušníkov rodu, medzi nimi v roku 1873 aj grófka Eleonóra, ktorá sa už otvorenia hrobky nedožila. Posledný pohreb sa tu konal v roku 1939 a do roku 1948 sa tu denne slúžili omše.

Hrobka má dve podlažia, horné slúži ako kaplnka a v spodnom sú poukladané rakvy. My si výklad sprievodcu vypočujeme v hornej časti a následne sa pôjdeme pozrieť aj do časti s rakvami.

Keďže do Třebone prídeme až v čase, kedy už bude hrobka zatvorená, budeme mať výklad so 100% prirážkou na vstupnom, ale to je len o cca 2,50€ naviac.

Vstupné do hrobky (už s prirážkou):

 • dospelí : 140 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 100 Kč


ZAUJÍMAVOSŤV roku 1947 bola hrobka zoštátnená na základe osobitného zákona zvaného Lex Schwarzenberg. Dôvodom nebola kolaborácia s Nemcami počas druhej svetovej vojny, ale príliš veľký rozsah majetku rodu Schwarzenbergovcov. Proti zoštátneniu hrobky podala súdnu žalobu dedička rodu Alžbeta Pezoldová, dcéra Henricha Schwarzenberga a pravnučka stavebníka hrobky. Okresný súd v Jindřichovom Hradci žalobu zamietol. Po odvolaní na Ústavný súd však tento žiadateľke 7. januára 2009 vyhovel s odôvodnením, že zhabanie hrobky predstavovalo porušenie práva na ochranu rodinného života a vrátil prípad späť na okresný súd. Tým bola hrobka z pôsobnosti Lex Schwarzenberg vyňatá a bolo začaté dedičské konanie, v ktorom vzniesli nárok ako Alžbeta Pezoldová, tak aj Karel Schwarzenberg. V októbri 2009 okresný súd v Jindřichovom Hradci rozhodol, že právoplatným dedičom hrobky je Karel Schwarzenberg, proti čomu sa Alžbeta Pezoldová odvolala. Rozhodnutie okresného súdu, že jediným účastníkom dedičského konania po Adolfovi Schwarzenbergovi môže byť iba Karel Schwarzneberg a nie Alžbeta Pezoldová, zopakoval v júni 2010 aj krajský súd v Českých Budějoviciach v otázke inej žaloby Alžbety Pezoldovej, v ktorej si nárokovala na pozemky prislúchajúce k hrobke. Jej žaloba bola zamietnutá s tým, že po Adolfovi Schwarzenbergovi dediť nemôže. 


zámok v Třeboni


V 13. storočí vznikol na obchodných cestách medzi  Čechami, Rakúskom a Bavorskom panský dvorec, okolo ktorého sa začalo tvoriť dnešné mesto Třeboň. V polovici 14. storočia sa jeho majiteľmi stali príslušníci Rožmberského rodu, povolali sem augustiniánov a dvorec prestavali na hrad. Za Voka z Rožmberka (od roku 1479) sa Třeboň stala hlavným mestom rozsiahleho rožmberského domínia a po požiari v roku 1562 dostalo mesto aj zámok svoju renesančnú podobu. To je aj obdobie rozmachu výstavby okolitých rybníkov .

V roku 1660 sa vlastníkmi Třebone stali Schwarzenbergovci. Po pozemkovej reforme v 20. rokoch 20. storočia im bola vyvlastnená podstatná časť ich veľkostatku a z třeboňského panstva im zostala len budova zámku, ktorú v letných mesiacoch prenajímali ako hotel. To málo, čo im tu zostalo, im počas vojny ešte zabralo gestapo a v objekte zámku vznikla škola nacistického letectva. V roku 1945 bola na zámok dosadená Národná správa a v roku 1947 im bol zámok osobitným zákonom Lex Schwarzenberg zoštátnený.

Vstupné do zámku :

 • dospelí : 100 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 70 Kč
 • ZŤP/S : zdarmaPelhřimovské krematórium - zdroj : http://www.pelhrimovsko.cz/cz/turisticky-servis/pelhrimovske-krematorium.htm 

„Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.“

Tento výrok z populárního filmu „Vesničko má středisková“ se zapsal tučným písmem do dějin českého filmu a je jen málo osob, které si ho při zmínce o Pelhřimovu nevybaví. Každoročně přijíždí do Pelhřimova stovky turistů a dotazují se na umístění populárního krematoria. Bohužel do roku 2010 šlo pouze o historický omyl scénáristy Zdeňka Svěráka, jež jej zapracoval do scénáře oblíbeného českého filmu. Dnes už je realita trochu jiná: Pelhřimov krematorium skutečně měl!

S nápadem postavit v Pelhřimově pověstné „KREMATORIUM“ a tím jednou provždy utvrdit filmovou hlášku přišli organizátoři tradičního Hasičského festivalu dechových hudeb a Dnů záchranářů v čele s Plk. Ing. Miroslavem Šimonem. Byla postavena dřevěná stavba představující slavné a přitom neexistující krematorium. Pelhřimovské recesistické krematorium vzniklo až čtvrtstoletí po natočení oblíbeného filmu.

Za účasti starosty Pelhřimova a zástupců hasičů bylo slavnostně otevřeno ve středu 25. srpna 2010 v ulici Krásovy domky poblíž Kulturního domu Máj. Uvnitř krematoria byla umístěna rakev, do které mohli po tři dny občané Pelhřimova i turisté vhazovat na lístečku svá trápení a starosti. Při slavnostním zahájení prvního žehu 28. srpna v 18:00 hodin byla tato trápení spálena.  První a zároveň poslední žeh zahájil starosta města Leopold Bambula.

Plameny pohltily společně s rakví plnou lístečků i budovu krematoria. Přes veškerou snahu hasičů budovu uhasit koněspřežnou ruční stříkačkou, do které lidé dopravovali vodu v hasičských helmách z městské kašny pomocí lidského řetězu, krematorium do základů shořelo. Byl však vytvořen rekord v dálkové přepravě vody, který byl zapsán agenturou Dobrý den do České knihy rekordů. Řetěz tvořilo 181 dobrovolných i profesionálních hasičů doplněných návštěvníky akce. Za 21 minut bylo k požáru přepraveno popsaným způsobem 120 přileb s vodou, přičemž vzdálenost mezi kašnou a hasicím zařízením byla 415 metrů.


POLOHA : juh Českej republiky

VZDIALENOSŤ : 248 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

piatok (sviatok) :

7,00 - odchod z Bratislavy z Hlavnej vlakovej stanice
7,10 - zastávka na Patrónke v Bratislave
7,30 - zastávka v Malackách na parkovisku pri Tescu
10,30 - 12,30 - zastávka v Pelhřimove, možnosť návštevy Múzea rekordov a kuriozít, možnosť obeda
14,00 - 15,00 - prehliadka zámku Červená Lhota - 1. skupina
14,10 - 15,10 - prehliadka zámku Červená Lhota - 2. skupina
do 16,00 - osobné voľno v okolí zámku
17,30 - 19,00 - prehliadka Schwarzenberskej hrobky
ubytovanie v hoteli v Třeboni, nocľah


sobota :

do 8,30 - raňajky, odchod z hotela
9,00 - 10,00 - prehliadka zámku v Třeboni - 1. skupina

9,10 - 10,10 - prehliadka zámku v Třeboni - 2. skupina
do 13,00 voľno v meste, možnosť prehliadky ďalších zámockých expozícií, múzeí
13,00 - 15,30 - exkurzia zameraná na rybníkarstvo a chov rýb v Třeboni
návrat na Slovensko cez Rakúsko
20,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
20,10 - príchod na Patrónku v BratislaveINÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy (MAN, 49 miest na sedenie, klíma, WC, bezpečnostné pásy, chladnička, TV, rádio)
 • hlavnou činnosťou mojej CK je doprava klientov do cieľa zájazdu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
 • som osobne prítomná na každom zájazde

STORNOPODMIENKY : 

Tak ako u všetkých CK, aj u mňa platia zmluvné pokuty (stornopoplatky). Ak sa zo zájazdu odhlásite

 •  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd, ak
 •  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd.
 •  Ak sa zo zájazdu odhlásite do 7 dní od termínu jeho konania , nemáte nárok na vrátenie platby za zájazd.