Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Veľkonočné trhy v Mikulove a návšteva u Věstonickej Venuše v Pavlove (Česká republika)


 • termín :15.04.2017
 • doprava:14.00€/os.
Ako sa nenechať vyšibať?

Tak, že nebudete doma a vyberiete sa na výlet, vrámci ktorého síce pôjdeme na Veľkonočné trhy, ale oblievačky či šibačky sú vrámci výletu zakázané :-).

Kedysi som si myslela, že na Veľkonočné sviatky sú všetci doma tak, ako to býva na Vianoce. Moji klienti ma však rýchlo upozornili, že oni by si vrámci predĺženého víkendu, ktorý Veľkým piatkom a Veľkonočným pondelkom vzniká, zašli niekam na výlet. Tak som začala hľadať lokality, kde mávajú Veľkonočné trhy a tak začali vznikať výlety počas Veľkonočných sviatkov.

Tento rok som sa rozhodla využiť predĺžený víkend na trojdňový zájazd do Rimavskej Soboty, gotických kostolov v jej okolí, Ochtinskej aragonitovej jaskyne a kaštieľa v Betliari s tým, že zájazd sa končí na Veľkonočný pondelok v maďarskej dedine Hollókő, kde budú ukážky oblievačiek a zvykov spojených s týmto sviatkom. Keďže bola táto dedina ako vôbec prvá zapísaná na zoznam UNESCO a zo všetkých sviatkov v roku sú oslavy Veľkonočných sviatkov ich najväčšou turistickou atrakciou, máte sa na čo tešiť.

Keďže ja pôjdem na už spomínaný zájazd do Rimavskej Soboty, s vami na výlet do Mikulova a Pavlova pôjde Marcela. Najprv sa zastavíte v Pavlove, kde je v podzemí umiestnená hypermoderná stavba ocenená titulom stavba roka 2016. V jej vnútri je archeopark, kde sú na pôvodnom mieste zachované archeologické nálezy. Spresním len, že to je oblasť, kde bola nájdená Věstonická Venuša. Po prehliadke archeoparku vás autobus odvezie do Mikulova, kde budú v tento deň Veľkonočné trhy.


Archeopark Pavlov


Miesto, kde začala vznikať táto netradičná stavba, je od roku 2010 národnou kultúrnou pamiatkou. Preto bolo nutné vziať do úvahy fakt, že budova nesmie rušiť vzhľad okolitej prírody. Takéto zadanie dostali architekti Radko Květ a Pavel Pijáček a tak sa rozhodli, že celú budovu "vpustia" do zeme - 4 - 5 metrov hlboko. Táto časť niekdajšieho osídlenia pračlovekom už bola archeologicky preskúmaná, tak bol projekt schválený. Avšak počas výkopových prác robotníci narazili na 30 000 rokov starú skládku mamutích kostí, kvôli čomu bolo nutné celý projekt prepracovať a stavbu preorientovať. Vznikla tak expozícia, kedy bol archeologický nález ponechaný na svojom pôvodnom mieste a zakomponovaný priamo do prehliadkovej trasy.

interier Archeoparku v Pavlove - expozicia lovcov mamutov - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk Územie okolo Pavlova a Dolných Věstoníc bolo lovcami mamutov osídlené už pred 25 až 27 tisíc rokmi. Žili hlavne v tlupách a v dobe lovu alebo rituálnych sviatkov sa zhromažďovali práve na takých sídliskách, aké bolo odkryté v blízkosti Pavlova. Okrem slávnej Věstonickej venuše, ktorá je výsledkom umeleckého cítenia jedného z praobyvateľov tohto územia a ktorá sa našla na pomedzí obcí Pavlov a Dolé Věstonice,  tu bola nájdená aj hlava sošky vyrezaná z mäkkého kameňa

Expozícia archeoparku, ktorá sa na ploche 500 m2 hlavne vďaka zvláštnej architektúre a audiovizuálnej technike odlišuje od klasických múzejných expozícií, predstavuje nielen históriu výskumov v podobe dobových fotografií a dokumentov, ale predovšetkým samotný materiálny a duchovný svet vtedajších ľudí - pozornosť je zameraná na témy ako lov, každodenný život na sídlisku, umenie a rituály, pochovávanie a mágia

O význame tohto územia svedčia nálezy dokladajúce najstaršiu výrobu textilu na svete a tak isto počiatky drvenia rastlinnej potravy, ktoré je považované za priameho predchodcu poľnohospodárskeho spôsobu života o ďalších 10 000 rokov neskôr. Dá sa dokonca tvrdiť, že praveké sídliská pod Pálavou na niekoľko tisícročí zažiarili ako skutočné civilizačné a kultúrne centrum vtedajšieho sveta. 

Vy si archeopark prezriete so sprievodcom, ktorý vám priblíži život na tomto území pred tisíckami rokov.

Vstupné do archeoparku :

 • dospelý : 90 Kč
 • študent, dôchodca, ZŤP : 45 Kč


Veľkonočný Mikulov


V Mikulove sme boli na Veľkonočných trhoch len raz (to som ich spájala s Valticami a Lednicami) a musím napísať, že ma veľmi milo prekvapili. Aj keď je centrum Mikulova malé, ponuka stánkov bola rôznorodá a boli tak dobre rozložené, že sa na námestíčko zmestilo aj pódium so zaujímavým programom. To bolo v roku 2015 a Veľká noc "padla" na začiatok apríla, ale nám vyšlo úžasné počasie a verím, že vyjde aj vrámci tohto výletu.

Ako som už spomínala, Veľkonočné trhy v Mikulove bývajú v centre mesta, kde sú stánky s veľkonočnými ozdobami a občerstvením a kde bude aj kultúrny program. Mikulov vám však okrem trhov ponúka aj zaujímavé pamiatky, ktoré si budete môcť prezrieť individuálne :pohlad na priecelie Dietrichsteinskej hrobky v Mikulove - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk Hneď pri námestí je Dietrichsteinská hrobka. Vznikla prestavbou kostola sv. Anny, ktorý bol pri požiari v roku 1784 značne poškodený. Sú v nej uložené rakvy príslušníkov Dietrichteinského rodu, ktorý bol vlastníkom mikulovského panstva od roku 1575 až do konca 2. svetovej vojny.

Vstupné do Dietrichsteinskej hrobky :

 • dospelí : 60 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 40 Kč
zamok v Mikulove - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk Zámok Mikulov je postavený na vyvýšenine neďaleko centra mesta a okrem krásneho výhľadu do okolia v ňom nájdete obrí sud na víno a expozíciu o Germánoch a Rimanoch pod Pálavou. Je možné si so sprievodcom prezrieť aj interiéry zámku.

Vstupné do zámku v Mikulove :

 • dospelí : 120 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 60 Kč
interier novozrekonstruovanej synagogy v Mikulove - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk Krásne opravenú synagógu nájdete na Husovej ulici. Tá bola v rokoch 2011 - 2014 zatvorená, aby jej mohli reštaurátori vrátiť jej pôvodnú, barokovú podobu.

Vstupné do synagógy v Mikulove :

 • dospelí : 50 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 25 Kč

Ak zájdete ešte ďalej, po Brněnskej ulici, dostanete sa k jednému z najväčších židovských cintorínov v Českej Republike. Mikulov mal totižto rozsiahlu židovskú štvrť, kde v rokoch 1553 - 1573 pôsobil aj rabín Jehuda Lőw, strojca bájneho Golema.

Vstupné do židovského cintorína :

 • dospelí : 30 Kč
 • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 20 Kč

POLOHA : južná Morava

VZDIALENOSŤ : 101 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

9,00 - odchod z Bratislavy z Hlavnej vlakovej stanice
9,10 - zastávka na Patrónke v Bratislave
9,30 - zastávka v Malackách (Tesco)
11,00 - 12,00 - prehliadka Archeoparku v Pavlove
12,30 - 16,00 - Veľkonočné trhy v Mikulove
17,30 - príchod do Malaciek (Tesco)
17,50 - príchod na Patrónku v Bratislave
18,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí
 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem).
 • Malý sprievodca cestovným poistením
 • na tento výlet s vami pôjde sprievodkyňa


CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu