Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet na Veľkonočné kúpanie sa v termáli v Sárváre s možnosťou prehliadky hradu Sárvár (Maďarsko)


 • termín :20.04.2019
 • doprava:19.00€/os.
Veľká noc v horúcej vodičke a pohodičke ...

Nie je to síce Veľkonočný pondelok (vyhnutie sa vode a korbáču nechávam na vašej originalite), ale verím, že pozvánka na aprílové vyhriatie sa v liečivej horúcej vode spojené s možnosťou absolvovania oboch prehliadkových okruhov hradu Sárvár vás osloví.

termalne bazeny v kupalisku v maďarskom sarvare - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk Vrámci tohto výletu budete mať na výber. V Sárvári najprv zastavíme pred hradom Sárvár, kde vystúpia tí, čo budú mať záujem o prehliadku hradu (so sprievodkyňou). Tí, čo o hrad záujem mať nebudú, zostanú v autobuse (so mnou) a nás potom pán šofér odvezie na sárvárske termálne kúpalisko. Čiže máte dve možnosti :

 • pobudnúť v termáli celých skoro 6 hodín
 • alebo si pozrieť hrad Sárvár s tým, že na termál vám zostanú čisté 3 hodiny času.

Výber je na vás ...

Hrad Sárvár

je nám známy hlavne ako rodové sídlo grófov Nádasdyových, z ktorých jeden, František Nádasdy sa preslávil nielen ako významný bojovník proti Turkom, nimi nazývaný Čierny Beg, ale aj ako manžel Erzsébet Báthory, ktorú nechal Juraj Thurzo uväzniť na hrade Čachtice

Dnes je expozícia tohto veľmi zachovalého hradu rozdelená na dve časti. Prvou je prehliadka slávnostnej siene a jedného krídla hradu, kde je výklad zameraný na rod Kanizsai a Nádasdy. Druhá expozícia na hrade dopodrobna zobrazuje vznik, život a výstroj uhorských husárov, elitných vojakov a jazdcov na koňoch. Táto zbierka je jedinou samostatnou verejne prístupnou výstavou histórie husárov na svete. 

Vstupné do hradu Sárvár (fotenie = 500 Ft):

 • dospelí : 1700 Ft
 • študenti, dôchodcovia : 900 Ft


Vstupné do termálneho kúpaliska Sárvár : 3800 Ft (jednotne)


Kto je to Husár?

Husár bol pôvodne príslušník telesnej stráže Mateja Korvína, neskôr ľahký vojenský jazdec uhorského vojska, v novoveku aj ťažký jazdec poľského vojska a napokon od 18. storočia príslušník špeciálneho, špeciálne odetého pluku v rámci ľahkého vojenského jazdectva armád iných európskych krajín.

Pre uniformu husárov bol typický kabátec, ktorý sa mimo boja nosil prevesený cez rameno. Dolomán bol krátky zdobený kabát s hustým šnurovaním. K uniforme patrili úzke nohavice s výšivkami na stehnách a hrubý kožený opasok. Husári používali rýchle a obratné kone, ich hlavnými zbraňami boli kopija, meč, paloš alebo šabľa. neskôr k nim pribudla pištoľ.


História hradu Sárvár v heslách :

 • ... pôvodne pravdepodobne hlinený hrad obklopený močiarmi
 • 1288 – prvá písomná zmienka o hrade Sárvár
 • 1288 - 1327 – majiteľmi hradu je rod Kőszeg
 • 1327 – hrad sa vracia do rúk kráľa - Karola Róberta z Anjou
 • 1390 - kráľ Žigmund Luxemburský venuje hrad ostrihomskému arcibiskupovi Jánosovi Kanizsaimu a jeho bratom a v rukách rodu Kanizsai zostáva hrad do roku 1534
 • 1534 - Tomáš Nádasdy si berie za manželku Uršuľu Kanizsai – hrad prechádza do majetku rodu Nádasdy
 • 1554-55 – vzniká východné krídlo hradu
 • od roku 1551 – Tomás Nádasdy hrad prestavuje v renesančnom štýle a opevňuje ho pred nájazdmi Turkov, Sárvár je súčasťou štvrtej obrannej línie využívajúcej tok rieky Rába
 • 1588-1615 - František Nádasdy a neskôr jeho syn Pavol stavajú okolo hradu pevnostný systém talianskeho typu s nárožnými baštami
 • 1644 – František II. Nádasdy vytvára spojením všetkých krídel hradu do nepravidelného päťuholníka uzavreté nádvorie
 • 1653 – František II. Nádasdy dáva zhotoviť nástropné maľby vo vstupnej sieni na oslavu jeho deda, Františka Nádašdyho, ktorý je tam zobrazený v bitkách 15-ročnej vojny s Turkami
 • 1671 - František II. Nádasdy je vo Wiener Neustadte popravený za sprisahanie proti cisárovi, majetok rodu je skonfiškovaný cisárom, hrad je vyplienený
 • Cisár Leopold I. daruje hrad Mikulášovi Draskovichovi, manželovi Kristíny Nádasdyovej (dcéra popraveného Františka II. Nádasdyho)
 • 1803 – hrad aj celé panstvo kupuje rod Rakúskych-Este. Hrad je opravený, stavia sa tehlový most vedúci k vstupnej bráne, zasypávajú sa obranné priekopy použitím hliny z obranných valov
 • 1875 – majiteľmi hradu sú posledný bavorský kráľ Ľudovít III. a jeho manželka, arcivojvodkyňa Mária Tereza Rakúska-Este.
 • 1921 – na hrade Sárvár zomiera posledný bavorský kráľ Ľudovít III. , hrad zostáva v majetku rodu do roku 1945
 • 1931 – richtár Vilmos Eőry  zakladá v okolí hradu, na miestach niekdajších obranných valov, kruhovitý mestský park, dnes chránenú prírodnú pamiatku


POLOHA : západné Maďarsko

VZDIALENOSŤ : 125 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

8,00 - nástup na Patrónke v Bratislave
8,10 - nástup na Hlavnej vlakovej stanici v Bratislave
11,00 - 17,00 - kúpanie sa v termálnom kúpalisku v Sárváre
alebo
11,00 - 13,00 - prehliadka hradu Sárvár a potom do 17,00 kúpanie v termálnom kúpalisku
20,00 - príchod na Hlavnú vlakovú stanicu v Bratislave
20,10 - príchod na Patrónku v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CK je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
 • som osobne prítomná na každom výlete
 • v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu