Jednodňový výlet na víkend alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací výlet alebo zájazd cez víkend
Výlet, Výlety cez víkend - J.Lavová
výlet cez víkend, výlety na víkendy
Výlet, Výlety na víkend - G.Murínová

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Výlet na vianočné trhy v Nitre (v meste aj na hrade), Ponitrianske múzeum, Diecézna knižnica a Stretnutie s Veľkou Moravou - predstavenie v divadle (Slovensko)


  • termín :15.12.2019
  • doprava:15.00€/os.Vianočná Nitra

 je v ponuke mojich vianočných výletov po prvý krát ale nejako u vás nezabodovala, čo je VEĽKÁ ŠKODA.

Vianocne trhy v Nitre na Svatoplukovom namesti - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk Nitra od Bratislavy nie je ďaleko a na tohtoročné vianočné trhy sa pripravila dvomi stanovišťami – jedny trhy budú pred Divadlom Andreja Bagara a druhé na nitrianskom hrade. Tam si budete môcť prezrieť baziliku svätého Emeráma ale aj Diecézne múzeum (10,00 - 15,00 hod.). Na hrade bude aj živý betlehemvýstava historických betlehemov. Kto bude mať záujem, môže navštíviť úžasné Ponitrianske múzeum so vzácnymi klenotníckymi exponátmi. Na neveľkej ploche je v ňom sústredených vyše 2 200 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 17. storočia. 

... stále nič?

Okrem toho som vám objednala exkluzívny vstup do Diecéznej knižnice so 66 000 zväzkami kníh a predstavenie v Starom divadle Andreja Spišáka s názvom Stretnutie s Veľkou Moravou (videoukážka). Počas asi hodinky sa zoznámite so životom našich slovanských predkov a s predmetmi, ktoré používali. Tie si budete môcť nielen prezrieť ale aj vyskúšať a tí najodvážnejší sa budú môcť obliecť do zbroje alebo do odevu kňažnej. Sprievodcom nám bude staroslovanský knieža Slavobor Nitriansky.

Mám však strach, že pri tak bohatom programe ani nestihnete trhy! Program je však dobrovoľný, každý si môže vybrať, o čo bude mať záujem. Je z čoho vyberať ... neohrdnite preto Nitru, naše najstaršie mesto, niekdajšie centrum Nitrianskeho kniežatstva.

Program dňa


Po príchode do Nitry sa najprv zúčastníme predstavenia Stretnutie s Veľkou Moravou, po ktorej prejdeme pešo (cca 800 m) na Svätoplukovo námestie pri divadle Andreja Bagara. Tam aj v bočných uličkách budú rozostavané stánky vianočných trhov. V jednom rohu tohto námestia je Infocentrum a hneď vedľa neho aj Ponitrianske múzeum, ktoré budete môcť v prípade záujmu navštíviť (10,00 - 17,00 hod.). 

Len 500 metrov od Svätoplukovho námestia je nitriansky hrad, kde si budete môcť prezrieť katedrálu svätého Emeráma, výstavu betlehemov ale aj Diecézne múzeum s unikátnymi nálezmi z veľkomoravských čias ale aj množstvo nádherných a vzácnych kalichov a monštrancií. V Kňazskom seminári svätého Gorazda pod Nitrianskym hradom je zasa vzácna Diecézna knižnica, ktorú si budete môcť tiež prezrieť.

Myslím si, že program a možnosti v Nitre počas tamojších vianočných trhov sú bohaté, už len naplniť minimálnu kapacitu autobusu, aby sa výlet mohol uskutočniť.

Vstupné na predstavenie Stretnutie s Veľkou Moravou : 3€ (jednotne)

Ostatné vstupy - individuálne.


Malé info o novom vzhľade tohtoročných nitrianskych vianočných trhov (zdroj : https://www.teraz.sk/regiony/nitra-tohtorocne-vianocne-trhy-cak/427638-clanok.html) :

Nitra 1. novembra (TASR) – Tohtoročné vianočné trhy v Nitre čakajú zmeny oproti predchádzajúcim rokom. Ich výsledkom by mal byť bohatší program, rozšírené vianočné mestečko, lepšia výzdoba a pestrejšia ponuka výrobkov. „Jednoznačne chceme, aby naše trhy boli pestrejšie, ponuka v stánkoch kvalitnejšia a program počas celej doby trvania vianočného mestečka bohatší,“ povedal primátor Marek Hattas.

Výber predajcov na vianočné trhy nebude mesto realizovať doterajšou formou aukcie, ktorá podľa zástupcov mesta niesla so sebou nespravodlivé prideľovanie predajných miest. Záujemcovia o predaj na vianočných trhoch musia v tomto roku vyplniť formulár. „Zisťujeme ním najmä štyri veci, pôvod ponúkaných špecialít a to, či je predajca súčasne aj výrobcom, charakter jedál, či ide o vianočné špeciality, referencie predávajúceho a cenu,“ skonštatoval viceprimátor Nitry Daniel Balko. Po vyplnení formulára zasadne 12-členná výberová komisia, ktorá bude o stánkaroch rozhodovať na základe vyplnených formulárov.

Samospráva zároveň rozširuje možnosť, aby sa vianočných trhov zúčastnili aj remeselníci či poskytovatelia gastro služieb, ktorí majú vlastné stánky. Týmto spôsobom plánuje zabezpečiť rozšírenie ponuky sortimentov vo vianočnom mestečku. „U každého záujemcu o predaj vo vlastnom stánku vyžadujeme fotografiu, aby sme videli vzhľad stánku a aby sme dokázali posúdiť, či stánok predajcu neohrozuje minimálnu estetickú úroveň kladenú na stánky,“ uviedol Balko. V prípade remeselných stánkov mesto rokovalo s miestnou akčnou skupinou Radošinka, ktorá je nositeľom značky Ponitrie. Táto regionálna značka zabezpečí šesť stánkov, v ktorých sa budú počas trvania trhov obmieňať rôzni remeselníci.

Zmeny pocítia návštevníci vianočného mestečka aj v rozmiestnení stánkov. Mesto plánuje rozšíriť trhy zo Svätoplukovho námestia aj na Kupeckú ulicu a pešiu zónu, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Definitívny vzhľad vianočného mestečka zabezpečuje útvar hlavného architekta.


POLOHA : západné Slovensko

VZDIALENOSŤ : 90 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

9,00 - nástup na Patrónke v Bratislave
9,10 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
11,00 - 12,30 - predstavenie "Stretnutie s Veľkou Moravou" v Starom divadle v Nitre 
13,00 - 17,00 - účasť na vianočných trhoch v Nitre (Svätoplukovo námestie - pri divadle A. Bagara) a trhy na Nitrianskom hrade

možnosť návštevy Ponitrianskeho múzea - individuálne
možnosť návštevy Diecéznej knižnice (66 tis. zväzkov) - čas určím
18,50 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
19,00 - príchod na Patrónku v Bratislave

INÉ PODROBNOSTI : 

  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Podrobnosti o poistení nájdete v časti Poistenie.
  • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti odseku 3 a 9 § 19 zákona číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
  • som osobne prítomná na každom výlete
  • v prípade potreby je cestovná agentúra oprávnená v deň konania výletu zmeniť časový plán výletu a čas návratu z výletu