Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Prechádzka Centrálnym viedenským cintorínom na Sviatok všetkých svätých a návšteva Technického múzea a Múzea voskových figurín madame Tussauds vo Viedni (Rakúsko)


 • termín :30.10.2016
 • doprava:16.00€/os.Sviatok všetkých svätých

ja veľmi neobľubujem, ale keďže mi sprievodkyňa povedala, že v tomto čase je Centrálny viedenský cintorín prekrásne vyzdobený, zvolila som, aby sme sa tam v predvečer tohto sviatku vypravili na výlet. A aby ten deň nebol len o "dušičkách", zastavíme sa vo Viedni ešte aj na iných miestach.

Nechcela som na tento deň plánovať klasickú prehliadku mesta, ale som radšej uprednostnila také ciele, ktoré v ponukách cestoviek často nie sú. Prvým zastavením bude 

Technické múzeum vo Viedni. 


Do tohto múzea chodia väčšinou školy a muži, ale ja som presvedčená o tom, že tu vystavené exponáty zaujmú aj dospelých a ženyMúzeum bolo pre verejnosť otvorené v máji roku 1918 a nájdete tu snáď všetko, čo sa techniky týka. Od najstarších technických zariadení až po tie najnovšie. Exponáty sú rozdelené po jednotlivých podlažiach do tematických celkov a mnohé z nich nielenže fungujú, ale si ich činnosť môžete aj vyskúšať. V praxi tu uvidíte základné fyzikálne zákony a pochopíte princíp fungovania jednotlivých strojov a prístrojov. 

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk - výlet na jeden deň alebo jednodňový výlet - obrázokNa začiatku sú exponáty z oblasti fyziky, mechaniky a optiky vrátane optických klamov, ďalej pokračujú prvé stroje z počiatkov priemyselnej revolúcie. Ďalší pavilón je venovaný energii a jej využívaniu, od parných strojov až po jadrovú a solárnu energiu. Nasleduje zbierka najvýznamnejších míľnikov v technike –  parných lokomotív od čias Rakúsko-Uhorska, historických bicyklov, automobilov, motocyklov a lietadiel, vrtuľníkov a lodí, až po tie technológie, ktoré sa budú používať v budúcnosti. Najvyššie poschodie patrí dnešnému fenoménu –  komunikácii. Pošta, telegraf, telefón, rádio a televízia, kompletné televízne štúdio, prvé mobily a počítače ... internet. Jedným slovom povedané, doslova VŠETKO! 

Vstupné do technického múzea : 9,50€ jednotne (skupinová zľava)

Ak budete aj napriek tomu presvedčení, že technika nie je vašou šálkou kávy, mám pre vás alternatívne riešenie. Na 3,5 hodiny, ktoré budú vyhradené na prehliadku technického múzea, sa môžete presunúť do záhrad pri zámku Schönbrunn, ktorý je od technického múzea vzdialený len nejakých 700 metrov. Do Schönbrunnu vás zavediem, ale program si tam už musíte spraviť sami. Môžete sa prechádzať záhradami, navštíviť zámok, alebo čas stráviť v Zoologickej záhrade

Po prehliadke technického múzea nastúpime do autobusu, ktorý nás odvezie do zábavného parku v Prátri, ktorého súčasťou je 

Múzeum voskových figurín mademe Tussauds


Toto múzeum voskových figurín bolo otvorené v roku 2011 ako 12. pobočka v poradí. Nebudem vám tu vymenovávať jednotlivé postavy, ktorých dokonalé podobizne vytvorené z vosku, tu vystavujú. Je ich viac ako 65 a sú na nerozoznanie od originálu. Radšej vás trošku zoznámim s madame Tussauds.


Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk - výlet na jeden deň alebo jednodňový výlet - obrázokZakladateľka siete múzeí Madame Tussauds, celým menom Marie Tussaud (rodená Großholtz) sa narodila 1. decembra 1761 v Štrasburgu. Bola to umelkyňa a zabávačka, ale hlavne výborná obchodníčka. Jej mama pracovala ako domáca u Dr. Philipa Curtiusa, majiteľa výstavy voskových figurín v Paríži. Marie sa u Philipa Curtiusa zamestnala a on ju naučil, ako pracovať s voskom a vyrábať masky. Už ako veľmi mladá modelovala najznámejších ľudí Francúzka a počas Francúzskej revolúcie dokonca vyrábala masky popravených aristokratov. V čase, keď ešte neexistovali masovokomunikačné prostriedky, sa jej podarilo zoznámiť ľud so známymi osobnosťami tej doby. Po Curtiusovej smrti v roku 1802 presťahovala Madame Tussaud jeho výstavu voskových figurín do Londýna, kde značka Madame Tussauds získala  svoju slávu. V roku 1884 sa atrakcia presťahovala na súčasnú adresu na Marylebone Road. Marie Tussaud zomrela 18.4.1850, vo veku 88 rokov.


Vstupné do Múzea voskových figurín madame Tussauds : 15€ jednotne (skupinová zľava)


Tak ako pri technickom múzeu, tak aj tu vám ponúkam alternatívny program. Kto na tváre slávnych nie je zvedavý, môže čas stráviť v zábavnom parku Práter. Vstup do parku je zdarma, platí sa len za jednotlivé atrakcie. Nezabudnite však na to, že či už na voskové figuríny, alebo na zábavný park, máte len 1,5 hodiny, pretože nás bude čakať už spomenutá 

prehliadka Centrálneho viedenského cintorína.


Svojou rozlohou je Centrálny cintorín vo Viedni (Zentralfriedhof) druhým najväčším cintorínom v Európe. Má rozlohu 2 500 000 m2 (čo je pre lepšiu predstavu asi 1,5 x 1,5 km) s počtom hrobov približne 330 000, aj keď pochovaných je tu viac ako 3 000 000 ľudí. Sú tu pochované najvýznamnejšie osobnosti Rakúsko - Uhorska a Rakúska a delí sa na časti podľa náboženského vyznania :

  • katolícka
  • židovská (nový a starý cintorín, ortodoxný a neologický)
  • protestantská 
  • ortodoxná (ruská, grécka, rumunská časť)
  • islamská (stará a nová, islamská, egyptská časť)
  • a budhistická.


Zaujímavosti o Centrálnom viedenskom cintoríne :

 • 1863 - rozhodnutie o zriadení nového cintorína 8 km za Viedňou
 • rozvrhnutie terénu - záhradní architekti Jonas Mylius a Alfred Friedrich Bluntschli 
 • autor kostola sv. Karola Boromejského - architekt Max Hegel
 • 1910 - dostavba kostola sv. Karola Boromejského
 • prvý pochovaný na cintoríne -  Jakob Zelzer, poloha hrobu - skupina 0, rad 0, číslo 1.
 • 1922 - zriadené krematórium
 • v cintoríne premáva samostatná autobusová linka číslo 106 s 22 zastávkami


Pikoška z histórie :

Po uvedení cintorína do prevádzky a po akom-takom jeho prijatí Viedenčanmi (bol ďaleko od mesta), tu bolo týždenne aj 100 pohrebných obradov a preto sa niet čo čudovať, že obyvateľom, ktorí bývali na trase medzi Viedňou a novým cintorínom, sa toto nepáčilo. Doprava na cintorín vtedy okrem konského povoza prakticky neexistovala a tak od skorých ranných hodín až do večera prúdil po ceste vedúcej popri poľnohospodárskych usadlosiach, bitúnkoch a vresoviskách nekonečný pohrebný sprievod. Radnica uvažovala nad mnohými riešeniami, jedným z nich bol dokonca návrh, posielať nebožtíkov vo zvláštnych schránkach na cintorín pneumaticky, potrubnou poštou. Tak či onak, pozostalí sa spolu s nebožtíkom podobne odoslať nedali. Nakoniec k cintorínu v roku 1907 postavili samostatnú električkovú trať s číslom 71 a odvtedy keď niekto zomrie, Viedenčania skonštatujú, že "Nasadol na sedemdesiatjednotku". 


História vzniku Sviatku všetkých svätých

Korene Sviatku všetkých svätých siahajú až do 4. storočia, kedy sa vo východnej cirkvi slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život za vieru. V Západnej cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých svätých na začiatok 7. storočia. Sviatok všetkých svätých prvýkrát oslávili v Ríme dňa 13. mája 609, kedy sa slávila posviacka bývalého pohanského chrámu Panteónu, ktorý bol postavený v roku 25 pred Kristom a pohania ho zasvätili všetkým bohom. Pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa tento pohanský chrám všetkých bohov a nariadil, aby z neho vyhádzali všetky pohanské modly. Zasvätil ho Panne Márii a všetkým svätým, a premenil ho na kresťanský chrám. Deň pred posviackou dal doviezť na osemnástich nádherne vyzdobených vozoch do chrámu množstvo relikvií svätých mučeníkov a dal ich uložiť do skriniek, ktoré tam boli na tento účel pripravené. Zároveň nariadil, aby sa v tento výnimočný deň posviacky konala slávnosť Všetkých svätých.

Neskôr pápež Gregor III. presunul slávenie Sviatku všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra. V tento deň v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých, pretože je mnoho svätých, ktorí počas roka nemajú svoj sviatok. Pápež Gregor IV. o 100 rokov neskôr rozšíril tento sviatok na celú cirkev a odvtedy sa každoročne slávi po celom svete.

Na sviatok všetkých svätých nadväzuje deň Pamiatky na všetkých verných zosnulých – Dušičky. V roku 998 opát Odilo v benediktínskom kláštore Cluny zaviedol tradíciu 1. novembra večer vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň slúžiť veľkú zádušnú omšu. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.


POLOHA : severovýchod Rakúska

VZDIALENOSŤ : 85 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 

7,50 - nástup na Patrónke v Bratislave
8,00 - nástup na Hlavnej vlakovej stanici v Bratislave
10,00 - 13,30 - návšteva Technického múzea vo Viedni (alebo Schonbrunn - zámok, záhrady, ZOO - individuálne)
14,00 - 15,30 - prehliadka Múzea voskových figurín madame Tussauds (alebo atrakcie v zábavnom parku Práter - individuálne)
16,00 - 17,00 - prechádzka Centrálnym viedenským cintorínom so sprievodcom
18,50 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
19,00 - príchod na Patrónku v Bratislave


INÉ PODROBNOSTI : 

 • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
 • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
 • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu