Jednodňový výlet na víkend z mojej ponuky - alebo zájazd cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - M.Gondolová
Poznávací zájazd alebo výlet cez víkend
Výlety a zájazdy na víkend - G.Murínová
Plán výletov cestovnej agentúry jednodenne-vylety.sk, každý výlet automaticky vo vašej email schránke
Výlety a zájazdy do vašej mail schránky

Aj tento výlet bol v ponuke mojej "cestovky" jednodenne-vylety.sk

Prehliadka Znojma, renesančný vodný mlyn v Slupe a možnosť nákupu čokolády Lindt (Česká republika)


  • termín :09.09.2017
  • doprava:17.00€/os.Okolie Znojma

Jedna z najjužnejšie položených obcí Juhomoravského kraja - Znojmo, je od Bratislavy vzdialená asi 160 km a je známa hlavne Znojemskými uhorkami a niekoľkopodlažným podzemím pod samotným mestom. My vrámci tohto výletu nepôjdeme ani na Slávnosti uhoriek (4. - 5.8.2017) a nenavštívime ani Znojemské podzemie (myslím spoločne, ako skupina, dôvod vysvetlím na výlete). My si pozrieme mesto z vláčika, bude čas aj na potulky po ňom a zastavíme sa aj v podnikovej predajni Lindt, kde by mala byť táto čokoláda lacnejšia. Avšak úplne na začiatku sa zastavíme v obci Slup, kde si prezrieme

unikátny vodný mlyn.


Predpokladám, že tento mlyn vás prekvapí hlavne veľkosťou mlynice. Tá bola pôvodne určite menšia (prvá zmienka o mlyne na tomto mieste je z roku 1512), ale na prelome 16. a 17. storočia ju jej majitelia nechali prestavať na impozantnú stavbu v renesančnom slohu. Vďaka jej rozmerom ju nebolo nutné pri inováciách mlynského zariadenia prestavovať ani zväčšovať a tak sa zachovala v pôvodnom stave. 

renesancny mlyn v Slupe - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skZaujímavosťou tohto mlyna je aj to, že v jednej budove sú za sebou štyri mlynské kolesá, z ktorých každé bolo (aj je) vybavené inou technológiou mletia, čím sa naraz mlelo viacero druhou múk z rôznych obilnín.

Dnes je táto stavba národnou kultúrnou pamiatkou je v nej expozícia mlynárstva od stredoveku až dodnes. Vrámci prehliadky mlyna budete vidieť aj celé mlynské zariadenie v pohybe.  

Vstupné do mlyna :

  • dospelí : 60 Kč
  • študenti, dôchodcovia, ZŤP : 30 Kč


Znojmo


je dnes okresným mestom s asi 34 000 obyvateľmi, no začínalo ako slovanské hradisko, ktoré strážilo brod na rieke Dyje, kadiaľ viedla obchodná cesta. Vládli tu Přemyslovci, ktorí tu už začiatkom 11. storočia razili vlastné mince – znojemské denáre.

Niekedy okolo roku 1225 bolo Znojmo Přemyslom Otakarom I. povýšené na kráľovské mesto, prvé svojho druhu na južnej Morave a súčasne začalo s výstavbou silných hradieb, ktoré sa z veľkej časti zachovali dodnes. Veľký rozkvet Znojma nastal v 13. a 14. storočí, kedy už malo mesto dláždené ulice, vodovod aj dva špitály. Vznikali tu kláštory a po bitke na Moravskom poli (1278) bol v minoritskom kláštornom kostole Nanebovzatia Panny Márie pochovaný český kráľ a moravský markgróf, Přemysl Otakar II., ktorého pozostatky nechal o 17 rokov neskôr jeho syn, Václav II., previesť do chrámu sv. Víta v Prahe.

Ďalším panovníkom, ktorého smrť je so Znojmom spojená, bol Žigmund Luxemburský, ktorý tu skonal v decembri roku 1437, čím vymrela luxemburská dynastia. To už bolo pomaly po husitských nepokojoch a českým krajinám vládli silní katolíci – Habsburgovci.

mesto Znojmo - Cestovná agentúra jednodenne-vylety.skCez mesto prešli švédske vojská, jeho obyvateľov kosil mor a svoju stopu tu zanechali aj ruské a francúzske vojská, ktoré tadiaľto pochodovali na Slavkovské bojisko

Z niekdajšieho znojemského hradu sa zachovala len románska rotunda sv. Kataríny a do roku 1892 stála pri vstupe z predhradia takzvaná Lúpežnícka veža.

Aj do Znojma prišla priemyselná revolúcia podporená novými cestami a železnicou spájajúcou mesto s ViedňouBrnom a Prahou, avšak jej rozmach v meste zastavila prvá svetová vojna. Pri rozpade Rakúsko-Uhorska na jeseň roku 1918 sa Znojmo stalo centrom separatistického regiónu Nemeckej južnej Moravy, ktorý sa vzoprel pripojeniu k novozniknutému Československu a vyhlásil spolupatričnosť s Nemeckým Rakúskom. Až vojenskou intervenciou 16. decembra 1918 bolo Znojmo s okolím obsadené československými jednotkami. Nasledoval mohutný príliv českých úradníkov do mesta a s ním súvisiaci odchod časti Nemcov, najmä z radov inteligencie. Opačný stav nastal po tom, čo bolo Znojmo Mníchovskou dohodou z jesene 1938 pripojené k hitlerovskej Tretej ríši – vo veľkom sa z mesta sťahovalo české a židovské obyvateľstvo, Nemci sa vracali. No a do tretice,  s príchodom Sovietov a obnovením československej štátnej moci došlo k divokej fáze odsunu nemeckého obyvateľstva z mesta. Prvé vlaky po obnovenej trati z vnútrozemia privážali stovky českých novousadlíkov.

Po februári 1948 došlo k postupnému uzatvoreniu hraníc s Rakúskom a Znojmo sa stalo tzv. Hraničiarskym mestom, "hrádzou proti imperializmu". V stredu, 21. augusta 1968, zaplavili dnešné Masarykovo námestie sovietske tanky T 54 s bielymi inváznymi pruhmi ...

Málo zvratov na také malé mesto? A to bol výber naozaj len tých najdôležitelších dejinných udalostí, ktoré sa tu udiali!

My si vrámci našej návštevy mesta prezrieme dnešné Znojmo z turistického vláčika, ale najprv si dáme rozchod na prípadný obed alebo na návštevu pamiatok, ktoré nie sú v pláne tohto výletu. Môžete navštíviť Rotundu sv. Kataríny (naštudujte si najprv podmienky jej prehliadky) alebo Znojemské podzemie.

Potom nastúpime do už spomínaného vláčika a v sprievode sprievodcu si ukážeme najzaujímavejšie časti mesta. To bude koniec nášho pobytu v Znojme, pretože už nastúpime do nášho autobusu a ten nás odvezie do Chvalovíc, časť Hatě, kde je nákupné stredisko s podnikovou predajňou čokoládovne Lindt.

Prehliadka Znojma na vláčiku : 100 Kč (jednotne)


POLOHA : južná Morava

VZDIALENOSŤ : 164 km od Bratislavy

ČASOVÝ PLÁN : 


8,00 - nástup na Hlavnej stanici v Bratislave
8,10 - nástup na Patrónke v Bratislave
8,30 - nástup v Malackách (Tesco)
11,00 - 12,00 - prehliadka vodného mlyna v Slupe
13,00 - 15,00 - osobné voľno v Znojme, možnosť obeda
15,00 - 16,30 - komentovaná prehliadka Znojma turistickým vláčikom
17,00 - 18,00 - možnosť nákupu čokolády Lindt v podnikovej predajni

návrat na Slovensko cez Rakúsko
20,00 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
20,10 - príchod na Patrónku v BratislaveINÉ PODROBNOSTI : 

  • na výlet si môžete zobrať vášho psa (malé plemeno), no musíte ma o tom dopredu informovať a musím vám to schváliť. Do jedného autobusu je možné vziať maximálne 3 psov. Pes musí spĺňať náležitosti Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat (podrobnosti TU). Za to, či pes tieto náležitosti spĺňa alebo nie, ja NEzodpovedám (ani to  nekontrolujem), za to ste zodpovedný vy ako majiteľ psa. Tak isto vy zodpovedáte za všetky škody, ktoré pes na výlete spôsobí.
  • na dopravu využívam služby dopravcov  (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
  • hlavnou činnosťou mojej CA je doprava klientov do cieľa výletu a späť. Nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za výlet) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu výletu nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
  • som osobne prítomná na každom výlete

CA je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu